Frågor?

Teknik, distribution, faktureringar:
Fråga våra experter.

Direkt till kontaktpersonen

Servicetelefonnummer:

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
Måndag - Torsdag: 8:00 - 17:30
Fredag: 8:00 - 17:00

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com

Exakt bedömning av rumsluftens kvalitet

BQ16 mäter formaldehyd- och VOC-koncentrationer

Till de oftast förekommande och samtidigt farligaste ämnesgrupperna när det gäller exponeringen i rumsluften räknas säkerligen formaldehyd (HCHO) och flyktiga organiska ämnen (VOC).

I den egna bostaden, på kontoret, på arbetsplatsen eller i offentliga miljöer, skolor och förskolor: Belastningen av rumsluften med dessa ämnen kan varken luktas eller smakas - men kan tillförlitligt mätas. Med den nya HCHO-TVOC-mätaren BQ16 från Trotec.

Hanteringen av BQ16 är mycket enkel: Efter starten mäter mätaren automatiskt och i realtid rådande koncentrationer av HCHO och TVOC. BQ16 mäter redan allra lägsta koncentration från 0,01 ppm eller 0,01 mg/m³. Eftersom lagstiftaren definierar gränsvärdena för det mesta i mg/m³ eller som ppm (parts per million) har BQ16 redan från början konstruerats så att alla mätvärden kan visas med endast ett tryck på knappen, antingen direkt i mg/m³ eller ppm.

Båda mätvärdena visas samtidigt på den väl läsbara och bakgrundsbelysta displayen på BQ16. Med de integrerade MIN-, MAX- och HOLD-funktionerna kan även det högst och det lägst uppmätta värdet visas under mätningen. Det aktuella mätvärdet kan sparas vid behov. För att skona batteriet är denna praktiska mätare även utrustad med en avstängningsautomatik.

Praktiska fördelar:

 • Utveckling, design, tillverkning: 100 % Trotec
 • Mätning i ppm eller mg/m³
 • Dual visning i realtid för HCHO och TVOC
 • MIN-, MAX- och Hold-funktion
 • Belyst display
 • Avstängningsautomatik
 • Användningsoptimerad tysk industridesign – skyddad formgivning

Varför formaldehyd och skadliga blandningar i luften är så farliga

Den nya lägenheten, nya möbler eller den nya bilen bör aldrig göra dig sjuk. Men i många moderna material döljer sig farlig formaldehyd och många flyktiga organiska föreningar. BQ16 hjälper dig att göra en säker bedömning av riskerna i den egna bostaden och på arbetsplatsen, i bilen eller direkt på plats i affären, t.ex. när du köper möbler eller byggmaterial.

Offentliga miljöer, skolor och förskolor
Ny bil
Byggmaterial
Arbetsplats
 • Metanal – även kallad formaldehyd – är det kemiska utgångsämnet för många industriella produkter som lacker, färger, lim, bindemedel och konserveringsmedel. Många formaldehydhaltiga material som trämaterial, golvbeläggningar eller textilier, kan genom avgasning en lång tid ge upphov till kontaminering av andningsluften i slutna rum. Pga. dess toxicitet har formaldehyd klassats i riskklass carcinogen 1B som sannolikt cancerframkallande hos människan enligt EU-kemikalieförordningen (CLP).

  Enligt riktvärdet från tyska Umweltbundesamt bör en koncentration på 0,1 mg formaldehyd per kubikmeter rumsluft inte överskridas - inte heller kortvarigt!

 • Skadliga blandningar i luften (VOC/TVOC) är substanser som redan vid en låg temperatur lätt förångas – det vill säga "lösgör" sig till gas – och på så sätt belastar luften. Därför betecknas de som flyktiga organiska ämnen (volatile organic compounds) och mäts som summavärde TVOC (total volatile organic compounds). Inomhus finns det många VOC-källor, exempelvis golvbeläggningar och -skikt, färger och lack, tätningar och lim, möbler och mattor. Människor kan bli långtidssjuka av VOC-belastad rumsluft. I dessa sammanhang talar man om "Sick-Building-syndrom".

  Enligt Bundesumweltamt bör TVOC-värdet inom ett område mellan 1 till 3 mg/m³ på lång sikt inte överskridas i rum där människor uppehåller sig en längre tid.

Företagsgruppen  |  Mässa  |  Blogg  |  Jobb  |  Kontakt  |  Kontakta oss  |  Integritetspolicy  |  Webbplatskarta
Social