Bättre luftkvalitet med AirgoClean
Home Comfort

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com

Bättre luftkvalitet med AirgoClean

Intressanta fakta om luften vi andas in och varför AirgoClean-rengjord rumsluft är bättre

True-HEPA-filter

Alla HEPA-filter är inte likadana. Många företag gör reklam med uppgifter om filtereffekten, som exempelvis "HEPA-liknande" eller "kan jämföras med HEPA-filter". De motsvarar sällan den klassificering som krävs för True-HEPA-filter på det sättet som de används i Trotecs luftrengörare i AirgoClean-serien.

Kvalificerade True-HEPA-filter måste ha godkänts i ett visst aerosolbelastningstest. I det så kallade DOP-testet förses filtret med en definierad testaerosol med grovhet 0,3 µm och måste uppvisa en avskiljningsgrad på minst 99,97 %. Det innebär att högst 3 av 10 000 partiklar av denna storlek får passera genom filtret.

Alla True-HEPA-filter i AirgoClean-luftrengörare är DOP-testade och mycket effektiva. Till skillnad mot detta är "HEPA-liknande" filter oftast billigare men mindre effektiva, särskilt mot bio- och antropogena findammpartiklar som är mindre än 1 mikrometer – och just dessa måste kvalificerade luftrengörare hålla tillbaka så att de inte kan nå lungorna och blodströmmen.

AHAM-certifiering

AirgoClean-luftrengörare har av tillverkaren fått AHAM-certifikat. AHAM med säte i USA är en oberoende organisation som kontrollerar hur effektiva hushållsapparater är.

Med en AHAM-certifierad luftrengörare kan användaren kan vara säker på att "Clean Air Delivery Rate" (CADR) har kontrollerats motsvarande ANSI-/AHAM-standard-AC-1 och att luftrengöraren har certifierats med CADR-märkning.

Effektivt filtersystem

AirgoClean-luftrengörare är utrustade med en mycket effektiv aktivkol-True-HEPA-filterkombination.

Det speciella AirgoClean-aktivkolfiltret verkar som katalysator, som reducerar oxidationsmedel ur luften och samtidigt adsorberar skadliga ämnen i luften. Aktivkol förfogar över en mycket porös struktur som binder partiklar. Den invändiga ytan på endast 4 gram aktivkol motsvarar ungefär ytan på en fotbollsplan. Därför behöver AirgoClean-rengörare inte ett extra tredje förfilter för True-HEPA-filtret.

AirgoClean-luftrengöraren

VOC – vad är det egentligen?

VOC är substanser som redan vid en låg temperatur lätt förångas – det vill säga "lösgör" sig till gas – och på så sätt belastar luften. Därför kallas de för flyktiga organiska ämnen (volatile organic compounds).

Inomhus finns det många VOC-källor, exempelvis golvbeläggningar och -skikt, färger och lack, tätningar och lim, möbler och mattor. Människor kan bli sjuka av VOC-belastad inomhusluft. I dessa sammanhang talar man om "Sick-Building-syndrom".

AirgoClean-luftrengöring utan jonisering. Varför?

Eftersom jonisering inte reducerar dammängden i rummet, utan endast laddar dammet elektriskt, varigenom det avlagras på jordade ytor men liksom tidigare finns kvar i rummet.

Hur känner man igen dammbelastningen i rumsluften?

AirgoClean-luftrengörare är som standard utrustade med en dammsensor samt VOC-sensor. Luftkvaliteten mäts kontinuerligt och visas på displayen.


Visste du det?

71 badkar andningsluft per dag

Vi tillbringar endast 20 % av tiden ute i friska luften, 80 % inomhus. Vi andas dagligen in över 10 000 liter luft. Det motsvarar 71 badkar.

Dolda dammkällor

Ett normalt skrivbord inhyser flera hundra gånger mer bakterier än ett kök. Mattor samlar på sig upp till åtta gånger mer smuts än den egna vikten. Och möbler, laminat eller paneler kan innehålla formaldehyd, som avges i rumsluften under många års tid.

 

 

Det finns damm överallt

Bostads- eller kontorsluft kan vara upp till tio gånger smutsigare än utomhusluft. Så lite som en tesked sovrumsdamm innehåller i snitt 1 000 husdammkvalster och 250 000 små avföringskulor från kvalster.

I bostäder uppstår det varje dag ca 6 mg nytt damm per kvadratmeter och i kontor tillkommer dessutom avdunstningar från filtpennor, lim och toner. En kubikmeter luft kan dessutom innehålla upp till 15 000 förkylningsvirus.

Företagsgruppen  |  Mässa  |  Blogg  |  Jobb  |  Kontakt  |  Kontakta oss  |  Integritetspolicy  |  Webbplatskarta
Social