Home Comfort

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com

Vi rekommenderar följande tillbehör för hygienisk fuktsättning:

Alla Trotecs luftfuktare behöver endast kranvatten och inget destillerat vatten för fuktsättningsdriften, vilket är vanligt hos andra apparater. För att undvika alg‑, mögel‑ och bakterietillväxt, vilket medför att det börjar lukta illa i luftfuktarens vattenreservoar, rekommenderar vi att lämpligt hygienmedel används.

Vilket hygienmedel man väljer beror på vattenkvaliteten (kalkhalt), effektiv avdunstningseffekt och sist men inte minst de personliga krav på hygienen man har. I princip räcker det med att ett hygienmedel används. För att garantera en säker vattenkvalitet vid låga underhållskostnader i rumsluft med hög dammhalt och belastning bör SecoSan® Stick och LiQVit kombineras:

Dess unika verkningsprincip gör SecoSan® Stick till en optimal lösning för bekväm och säker vattenkonservering.

SecoSan® Stick läggs i vattenbehållaren och håller dricks- eller bruksvattnet bakteriefritt i sex månader – testad av ledande tyska granskningsinstitut. Det aktiva verksamma ämnet i SecoSan® uppfyller kraven i den tyska dricksvattenförordningen och har ingen egensmak.

SecoSan® är inte en produkt med nanosilverpreparat, tabletter och eller vattenlösligt pulver eller droppar. Det aktiva ämnet i SecoSan® förfogar över ett patentskyddat tillverkat jonmagasin med mikroporös yta som har en självförnyande, självreglerande effekt och därmed en garanterad konstant långtidseffekt i vattnet som behandlas – över- eller underdosering utesluts!

Medan andra produkter alltid måste fyllas på, uppstår det med SecoSan® Stick endast kostnader en gång per halvår.

Om vattnet byts ut kan stickan helt enkelt tas ut och när som helst användas igen.

Praktiska fördelar

  • Vattenrenhållning "made in Germany" med unik verkningsprincip
  • Internationellt skyddat patent
  • Uppfyller kraven i den tyska dricksvattenförordningen
  • Långtidsskydd i 6 månader mot bakteriebildning
  • Förhindrar på ett pålitligt sätt att det bildas alg-, mögel- och bakterietillväxt i dricks- eller bruksvatten
  • Självdoserande och självreglerande system – över- eller underdosering utesluts
  • 100 % återvinningsbar
  • Många användningsmöjligheter:
    Luftfuktare, dricks- och bruksvattentankar, campingdunkar etc.

Funktionssätt hos SecoSan®:

Den bekväma lösningen för säker vattenkonservering:

Om SecoSan® läggs i vattenbehållaren förhindrar den alg-, mögel- och bakterietillväxt (biofilm) i sex månader – testad av ledande tyska granskningsinstitut. När vattnet byts ut kan stickan helt enkelt tas ut och när som helst användas igen.

Det aktiva ämnet i SecoSan® förfogar över ett patentskyddat tillverkat jonmagasin vars mikroporösa yta har en självförnyande, självreglerande effekt och därmed garanterar en konstant långtidseffekt i vattnet som behandlas – över- eller underdosering utesluts!

Till skillnad mot klassiska påfyllningsprodukter uppstår det för SecoSan® Stick, som finns i olika storlekar, endast kostnader varje halvår.

LiQVit

Liksom SecoSan Stick förhindrar "LiQVit" att det bildas bakterier och alger. Utöver detta minskar detta hygienmedel även ytspänningen på vattnet, vilket leder till en ökad fördunstningseffekt.

Genom att ytterligare reducera mineraliska avlagringar kan dessutom fördunstningsfiltrets hållbarhet förlängas. "LiQVit“ är mycket drygt, för 10 liter vatten räcker det med 25 ml av LiQVit.

"LiQVit" hygienmedel
Innehåll 1 000 ml, artikelnr 6.100.004.185
Innehåll 250 ml
, artikelnr 6.100.004.181

Köpa

Tillbehör

Alternativprodukter

Downloads

Bruksanvisning Secosan Stick 10 (INT)

Bruksanvisning Secosan Stick 10 (INT)

TRT-KA-SCS10-TC-001-INT.pdf (1.5 MB)

Download

Företagsgruppen  |  Mässa  |  Blogg  |  Jobb  |  Kontakt  |  Kontakta oss  |  Webbplatskarta
Social