Mobila fläktar i TFV-serien

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com

Mobila fläktar i TFV-serien

Den optimala lösningen för alla användningsområden där lufttransport sker över långa sträckor.

Apparaterna räknas till de kraftfullaste mobila högtrycksradialfläktarna på marknaden.

Rätt ventilation är inte bara viktig för ett behagligt arbetsklimat, utan inom många områden av säkerhetsskäl och på grund av myndigheters föreskrifter dessutom nödvändigt.

Genom ventilationen av utrymmen avleds farliga ämnen som färg- och lackångor, svetsrök, dammpartiklar, koloxid, kväve, koldioxid och vattenånga.

Högtrycksradialfläktar i TFV-serien är väl utrustade för sådana uppgifter eftersom de transporterar upp till 54 000 m³/h luft över långa sträckor med högt mottryck och är ytterst stabila för tuffa användningsomgivningar.

Eftersom dessa fläktar suger in luften axialt och blåser ut den radialt är de inte bara mindre känsliga mot mycket smutsig luft med hög dammandel, utan garanterar dessutom stora stabila karakteristikområden.

Som standardmodell finns fläktarna i TFV-serien i ett robust, pulverbelagt stålhus med mycket beständig tvåkomponentslackering. Som tillval kan fläktarna levereras i olika stålsorter.

På grund av de övertygande praktiska fördelarna lämpar sig dessa ventilatorer för många olika ventilationsuppgifter, som exempelvis...

  • på byggarbetsplatsen: vid avloppsarbeten, svetsarbeten, grävarbeten i jorden
  • för ventilation av tunnelanläggningar
  • inom industri och jordbruk
  • vid tankrengöring
  • för lufttransport vid kylning eller uppvärmning av partytält, hallar och utställningslokaler
  • efter brandskador för bekämpning av kvävningsrisk
  • för tillfällig lagring av jordbruksprodukter och i stall

Alla modeller i TFV-serien är förutom standardutförandet även tillgängliga som uthyrningsmodeller. Uthyrningsversionen är mycket mobil och lämpar sig utmärkt för varierande användningsplatser.

made in germanyAlla fläktar i TFV-serien har utvecklats och tillverkats enligt de högsta kvalitetskraven i Tyskland.

Praktiska fördelar:

Även för användning i explosionsfarliga zoner...

Modell TFV 100, TFV 300, TFV 600 och TFV 900 finns också i explosionsskyddade utföranden.

För anslutningsförlängningar av de explosionsskyddade TFV-utförandena i explosionsskyddszoner finns dessutom särskilda kopplingskontakter tillgängliga, som motsvarar ATEX-riktlinje 94/9/EG och tillåts för användning i zon 1 och 2 (gasexplosionsskydd) liksom zon 21 och 22 (dammexplosionsskydd).

Företagsgruppen  |  Mässa  |  Blogg  |  Jobb  |  Kontakt  |  Kontakta oss  |  Integritetspolicy  |  Webbplatskarta
Social