TTK 800 TTK 400 TTK 200 TTK 1500

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Vattenskadesanering och uthyrning: +49 2452 962 444
Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com

Mobil kondenstork i TTK-serien för proffs

Fuktens naturliga fiende

De mobila kondenstorkarna i TTK-serien för proffs övertygar genom pålitlig teknik och stora torkningskapaciteter – även vid låga temperaturer. Klicka direkt på den byggtork du är intresserad för detaljerad information.

Eller läs vidare och få reda på vad det är som gör TTK-serien för proffs till den mest framgångsrika byggtorksserien i Europa …

TTK – synonym för teknik, tempo, kapacitet:

TTK-serien för proffs har under de förgångna 20 åren bevisat vilka egenskaper en av de bästa byggtorkarna måste förfoga över:

  • Lång hållbarhet
  • Robust
  • Pålitlig
  • Extrem avfuktningskapacitet
  • Hög värdestabilitet

 

Vår aktuella konstruktionsserie i TTK-serien för proffs lever efter detta koncept, utan att kompromissa!

"Formen följer funktionen" är en grundsats inom förebildlig industridesign och TTK-serien för proffs förpliktigar sig att leva upp till detta:

TTK 200, TTK 400 och TTK 800 har allt proffset begär – och inte allt som de inte verkligen behöver!

Inga "dumheter", som höjer kostnaderna, sänker pålitligheten eller gör underhållet och rengöringen komplicerad.

Istället koncentrerar vi på det viktiga, robust teknik som kännetecknas av hög pålitlighet och extrema avfuktningskapaciteter!

En nästa oförstörbar stålplåtkonstruktion för den hårda arbetsvardagen med serviceoptimerade skruvförbindelser och underhållsluckor som fortfarande efter många års användning gör det möjligt för användaren att snabbt och enkelt minimera stopptider och snabbt kunna genomföra rengörings- eller underhållsintervaller.

Ett system av komponenter av hög kvalitet som är optimalt anpassat efter varandra, vars kombinerade prestanda exakt beräknats av experter, så att det i praktiken förfogar över en mycket hög avfuktningseffekt inom alla temperaturområden – även under 15 °C.

Vad spelar avfuktningsvärden som låter fantastiska vid höga temperaturer och utopisk luftfuktighet i broschyrer för någon roll, om de så gott som aldrig nås i praktiken?

Lita på vår know-how med erfarenhet av luftavfuktare från tusentals tuffa användningstillfällen.

Sedan 1994 litar tiotusentals maskinuthyrare, hantverkare, sanerare och industrikunder i hela Europa på detta starka märke – inte utan anledning räknas TTK-serien för proffs sedan många år till de mest värdestabila byggtorkarna i Europa.


Vattenbortledningskonceptet i TTK-serien

När den nya TTK-serien utvecklades lade vi särskilt stort värde på att de olika användningsområdena skulle vara kompakta och flexibla. Eftersom torkar i TTK-serien på grund av deras höga avfuktningseffekt klarar av att kondensera den kompletta egenvolymen fukt på en relativt kort tid, beroende på omgivningsvillkor, stod våra tekniker inför tre alternativ vid konstruktionen och planeringen av vattenbortledningen för de större modellerna i TTK-serien:

Vattenbortledningskonceptet i TTK-serien

Alternativ 1 – konsekvent med orimlig

För att den höga avfuktningseffekten skulle löna sig hade man behövt integrera mycket stora uppsamlingsbehållare, vilket i princip skulle fördubbla storleken på apparaterna.

Det tyckte vi var en mycket oprofessionell lösning, för det första skulle de inte längre vara mobila och lätta att transportera, för det andra skulle det bli nödvändigt för kunden att tömma dessa stora behållare för hand med jämna mellanrum.

Alternativ 2 – fin med oprofessionell

För att kunna använda försäljningsargumentet "integrerad vattenbehållare" och samtidigt hålla apparatens mått så låga som möjligt, skulle det enligt konstruktionerna endast vara möjligt att bygga in en behållare som är otillräckligt dimensionerad för professionell drift (t.ex. 15 liter).

Det hade, med rätta, proffsen slagit ifrån sig, för en sådan "alibibehållare" skulle snabbt bli full och den automatiska avstängningen på apparaten snabbt stänga av den.

Alternativ 3 – Trotecs lösning

Mycket teknik i litet utrymme så att en hög mobilitet i det dagliga arbetet garanteras – våra konstruktörer valde denna lösning.

Faktum är: Olika användningsområden kräver olika lösningar för vattenbortledning.

Därför är vår grundsats: Teknik på insidan, vattenbortledning på utsidan.

Möjligheter till vattenbortledning och torkningsstyrning

Beroende på modell och typ av användning kan man välja mellan olika möjligheter, t.ex. att använda en extern uppsamlingsbehållare med/utan dykpump eller permanenttorkning genom automatisk kondenspump.

Användningsmöjligheterna i detalj:

1. Extern uppsamlingsbehållare

Med den teknik som oftast används placeras en tillräckligt dimensionerad vattenbehållare (90 liter) intill byggtorken och fylls via en vattenbortledningsslang. Med denna metod kan man lättast övertyga kunden om hur effektiv en byggtorkning är: "Man ser vad som kommer ut."

2. Extern uppsamlingsbehållare med dykpump

Om användningsvillkoren tillåter att uppsamlingsbehållare ställs upp men tömningsintervallen överskrider avfuktningseffekten, rekommenderar vi en kombinerad användning av en uppsamlingsbehållare tillsammans med en vanlig dykpump som finns i handeln, som för vattnet till ett avlopp.

3. Permanenttorkning

För alla användningsområden som i regel kräver kontinuerlig drift erbjuder Trotec för TTK 200, TTK 400 und TTK 800 som tillval en automatisk kondenspump.

Detta kraftfulla aggregat förfogar beroende på modell över en pumpeffekt upp till 50 meters avstånd med en höjdskillnad på upp till 4 meter! På detta sätt kan en permanent vattenbortledning ske över flera våningar! Naturligtvis kan man även med denna lösning med några få handgrepp använda icke permanent torkning med extern uppsamlingsbehållare.

4. Hygrostatstyrd torkning

För att förhindra "övertorkning" i kritiska områden, till exempel av särskilda möbler, antikviteter eller vissa träslag som har en materialstruktur som skulle kunna skadas om fuktigheten i rumsluften är för låg, kan alla apparater i TTK-serien som tillval utrustas med en integrerad hygrostat som möjliggör en finstyrning av torkningsgraden.

Ett alternativ är att använda den externa rumshygrostaten HG 130 som kopplas mellan tork och strömtillförsel. Eftersom HG 130 passar till alla TTK-apparater, är du alltid flexibel.

Din fördel: TTK-torkarna för proffs TTK 200, TTK 400 och TTK 800 levereras redan från fabriken med motsvarande kompletteringsalternativ för kondenspump och hygrostat. På så sätt kan inte bara nya apparater, utan även begagnade torkar, vid behov kompletteras i efterhand. Vi har medvetet valt att inte låta det ingå som standard, så att vi alltid ska kunna erbjuda ett optimalt förhållande mellan pris och kvalitet för det användningssätt som krävs.

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Företagsgruppen  |  Mässa  |  Blogg  |  Jobb  |  Kontakt  |  Kontakta oss  |  Integritetspolicy  |  Webbplatskarta
Social