Partikelräknare PC220

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com

Partikelräknare PC220

9-i-1 miljömätinstrument för luftpartikelövervakning, gasdetektering och insamling av klimatdata

PC220

Med PC220 har du en extremt mångsidig, mobil miljömätenhet. Den mäter samtidigt i sex olika storlekskanaler från 0,3 till 10 µm, rumsluftens partikelrenhet, detekterar gaskoncentrationen för formaldehyd och kolmonoxid och samlar in olika klimatdata som lufttemperatur, luftfuktighet, daggpunkttemperatur och våtkulstemperatur.

Dessutom lämpar sig PC220 för kvantitativ mätning av koncentrationen av luftburet, inandningsbart damm (PM10) och findamm (PM2.5), eftersom mätaren visar partikelmassan direkt som massaandel i luften i mikrogram per kvadratmeter.

Till standardutrustningen till denna ISO-21501-4 konforma laser-partikelräknare hör även en installerad digitalkamera för mätomgivningens bild- och videodokumentation. Mätdata samt datum och tid visas och sparas i bilder och videofilmer för att förtydliga mätstället.

För långtidsmätningar finns en dataloggerfunktion integrerad i PC220, med vilken upp till 5 000 mätdataposter direkt kan sparas i det interna minnet, som med ett MicroSD-kort kan utökas till 16 GB. Samtliga registrerade data kan efter mätningen snabbt och enkelt överföras till en PC med USB-gränssnitt för dokumentation eller analys.

På grund av dess många mätfunktioner är PC220 den idealiska lösningen för övervakning, kvalitetssäkring och bedömning av luftkvaliteten inom områdena hälsa, säkerhet och produktivitet.


Integrerad HCHO-detektor – optimal för riskbedömning av formaldehyd

PC220 med integrerad HCHO-detektor

Metanal – även kallad formaldehyd – är det kemiska utgångsämnet för många industriella produkter som lacker, färger, lim, bindemedel och konserveringsmedel. Många formaldehydhaltiga material som trämaterial, golvbeläggningar eller textilier, kan genom avgasning en lång tid ge upphov till kontaminering av andningsluften i slutna rum.

Ny klassificering som cancerframkallande

På grund av dess speciella toxicitet har i Tyskland ett nytt arbetsplatsgränsvärde för formaldehyd fastsatts och ämnet har samtidigt i EU-kemikalieförordningen (CLP) klassats som cancerframkallande, vilket gör att lämpliga skyddsåtgärder måste vidtas. Den nya klassificeringen gäller från 2016-01-01 och medför nya dokumentations- och informationsförpliktelser för arbetsgivare – en exponeringsförteckning måste exempelvis upprättas.

PC220 för exakt detektering av formaldehyd

Partikelräknaren PC220 har en integrerad HCHO-detektor, med vilken formaldehydkoncentrationen i rumsluften tillförlitligt kan mätas, redan från 0,01 ppm.

I kombination med en extra CO-detektor, den kvantitativa indikeringen av partikelmassan enligt PM-standard och många andra mätfunktioner för partikelrenhet och rumsklimatdata, är PC220 den idealiska lösningen för detektering och dokumentation av formaldehydandelar i rumsluften!


Kvantitativ mätning av findammsemissioner

PC220 visar partikelmassor numeriskt

Ett mänskligt hår har en diameter på ca 50 till 70 µm. Att jämföra med diametern på inandningsbara dammfraktioner (PM10) och respirabla partiklar (PM2.5).
PC220 visar partikelmassor numeriskt

Inte bara för att kunna bedöma möjliga hälsorisker på arbetsplatsen, är det enligt gällande lagliga skyddsföreskrifter nödvändigt att kunna beräkna kvantiteten beträffande findamm-emissiviteten.

Här gäller det att inte bara kunna fastställa den inandningsbara dammfraktionen, alltså alla dammpartiklar med en aerodynamisk diameter under 10 mikrometer, utan även respirabla finpartiklar som är så små att de kan tränga in direkt i lungornas luftsäckar.

Med PC220 kan dessa dammfraktioner enligt PM-standard mätas som PM10 och PM2.5. Andelarna per kubikmeter rumsluft visas direkt numeriskt på färgdisplayen till PC220.

Mätningen baserar på den internationellt använda PM-kategoriseringen (Particulate Matter) från amerikanska miljömyndigheten EPA, där luftpartiklar differentieras efter sin aerodynamiska diameter på mindre än 10 mikrometer (PM10) samt 2,5 mikrometer (PM2.5).

Praktiska fördelar:

 • Partikelräknare med hållbar laserdiod
 • Konform med ISO 21501-4
 • 6 kanaler för olika partikelstorlekar från 0,3 till 10 μm
 • Mäter storleksfraktioner och luftpartiklarnas koncentration
 • Integrerad gasdetektor för formaldehyd- och kolmonoxidkoncentrationer
 • Direkt omräkning och indikering av koncentrationer av inandningsbart damm i rumsluften eller respirabla dammfraktioner i mikrogram per kubikmeter luft
 • Mäter dessutom klimatparametrar i omgivningen, som luftfuktighet, luft-, daggpunkt- och våtkulstemperatur
 • Datalogger för 5 000 mätvärden i internt minne (kan utökas med MicroSD-kort)
 • Integrerad digitalkamera för bild- och videodokumentation av mätomgivningen
 • En extra färgvisning med akustisk larmautomatik underlättar snabb mätning av kritiska partikelkoncentrationer
 • 2.8 tums färg-LCD med bakgrundsbelysning för samtidig visning av alla uppmätta parametrar
 • Ergonomisk användning med en hand
 • Stativgänga för långtidsmätningar på stativ
 • PC-mätdataöverföring via USB
 • Inklusive kalibreringscertifikat (tillval)
För långtidsmätningar ingår ett praktiskt ministativ i leveransen till PC220.
Partikelräknare PC220
PC220 levereras komplett med väska, inklusive ministativ, nollfilter och anslutningsslang, nätaggregat, USB-anslutningskabel och programvara.
Partikelräknare PC220

Partikelräknare PC220 – 9-i-1 miljömätinstrument för mätning av:

 • Partikelrenhet i luften med samtidigt 6 partikelstorlekar från 0,3 till 10 µm
 • Kvantitativ koncentrationsmätning av inandningsbart damm (PM10) och respirabelt damm (PM2.5) i rumsluften i µg per m³ luft
 • Formaldehydkoncentrationer i luften
 • Kolmonoxidkoncentrationer i luften
 • Omräkning partikelmassa och visning för HCHO och CO i mg per m³ luft
 • Relativ luftfuktighet
 • Lufttemperatur
 • Daggpunkttemperatur
 • Våtkulstemperatur
Partikelräknare PC220
Köpa
Partikelräknare PC220 visa i Trotecs nätbutik

Partikelräknare PC220

Laserpartikelräknare med integrerad miljömätenhet och foto-/videofunktion – PC220 är en optimal lösning för övervakning, kvalitetssäkring och bedömning av luftkvaliteten för produktivitet, hälsa och säkerhet:

12.805,86 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Partikelräknare PC220 inkl. kal.-certifikat visa i Trotecs nätbutik

Partikelräknare PC220 inkl. kal.-certifikat

Laserpartikelräknare med integrerad miljömätenhet och foto-/videofunktion – PC220 är en optimal lösning för övervakning, kvalitetssäkring och bedömning av luftkvaliteten för produktivitet, hälsa och säkerhet.

14.736,40 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Detaljerad information
Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.006.015
Partikelkoncentration
  Antal kanaler 6
  Kanalstorlekar 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm
  Räknelägen Koncentration, kumulativ, differentiell
  Räkningseffektivitet 50 % vid 0.3 µm, 100 % för partiklar > 0,45 µm
  Genomströmningsmängd 2,83 l/min (0,1 ft³/min), styrd från intern pump
  Nollräkning < 1 partikel / 5 min
  Koincidentförlust 5 %, 2 miljoner partiklar per ft³ (28,3 liter)
  Detektortyp Spridda ljus mätning
  Provingång Isokinetisk sond
Omräkning partikelmassa
  Omräkning partikelmassa 2,5 µm, 10 µm
  Mätområde min. [µg/m³] 0
  Mätområde max. [µg/m³] 2 000
  Upplösning [µg/m³] 1
HCHO formaldehyd
  Mätområde min. [ppm] 0,01
  Mätområde max. [ppm] 5
  Genauigkeit ± [%] 5
  Upplösning [ppm] 1
Kolmonoxid
  Mätområde min. [ppm] 10
  Mätområde max. [ppm] 1 000
  Precision ± [%] 5
  Upplösning [ppm] 1
Lufttemperatur
  Mätområde min. [°C] 0
  Mätområde max. [°C] 50
  Mätområde min. [°F] 32
  Mätområde max. [°F] 122
  Precision ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5
  Temperatur under 10 °C - Temperatur över 40 °C [°C] 1
  Precision ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9
  Temperatur under 50 °F - Temperatur över 104 °F [°F] 1,8
Relativ luftfuktighet
  Mätområde min. [%] 0
  Mätområde max. [%] 100
  Precision 40 % - 60 % [%] 3
  Precision 20 % - 40 % [%] 3,5
  Precision 60 % - 80 % [%] 3,5
  Precision 0 % - 20 % [%] 5
  Precision 80 % - 100 % [%] 5
Daggpunkttemperatur
  Mätområde min. [°C] 0
  Mätområde max. [°C] 50
  Mätområde min. [°F] 32
  Mätområde max. [°F] 122
  Precision ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5
  Precision ± 10 °C - 40 °C [°C] 1
  Precision ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9
  Precision ± 50 °F - 104 °F [°F] 1,8
Våtkulstemperatur
  Mätområde min. [°C] 0
  Mätområde max. [°C] 80
  Mätområde min. [°F] 32
  Mätområde max. [°F] 176
  Precision ± [°C] 1
  Precision ± [°F] 1,8
Display
  LCD
  color
  Monokrom
  Touch
Minneshantering
  Dataminne intern Flash upp till 5 000 datasatser
  Dataminne utökat (MicroSD, alternativt) - (max. 16 GB)
  Fotominnesformat JPEG (640 x 480)
  Videominnesformat 3GP (320 x 240)
Gränssnitt
  USB
  Hörlursanslutning 3,5 klinka
Energiförsörjning
  Internt (batteri)
  Externt (nätaggregat)
  Extern (USB)
  Batterityp Polymer LI-JON batteri
Driftlängd
  Ca 4 h vid kontinuerlig drift
  > 30 h
Laddningstid
  ca 2 h vid ansluten AC-adapter
Husutförande
  Plast
  Metall
Omgivningsvillkor
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - max. temperatur [°C] 50
  Drift - max. rel. luftfuktighet (icke kondenserande) [%] 80
  Lager - min. temperatur [°C] -10
  Lager - max. temperatur [°C] 60
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,435
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Batteri(er)
  Laddare
  Nollfilter med anslutningsslang
  Ministativ
  Transportlåda
  USB-kabel
  Programvara
  Bruksanvisning
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Partikelkoncentration [n/l]
  Partikelkoncentration [n/f³]
  HCHO [ppm]
  Kolmonoxid [ppm]
  Relativ luftfuktighet [%]
  Lufttemperatur [°C]
  Daggpunkttemperatur [°C]
  Våtkulstemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Daggpunkttemperatur [°F]
  Våtkulstemperatur [°F]
  Brännbara gaser [indikativ per koncentrationsberoende ton]
  Ljus [lx]
  Ljus [fc]
  Mikrovågsstrålning [mW/cm²]
  Ljud [dB A]
  Ljud [dB C]
Funktioner och utrustning
  Display med bakgrundsbelysning
  ¼-tums stativgänga
  Maximalvärdesvisning
  Minimalvärdesvisning
  Mätvärdeshållfunktion
  Omkopplingsbar tidsbedömning
  Larmfuktion akustisk
  Avstängningsautomatik
  Medelvärdesvisning
  Språkurval
  Omkopplingsfunktion °C/°F
  Bildtagning
  Videoinspelning
  Automatisk displayavstängning - (90 sek, 2 min eller 4 min)
  Larmfunktion optisk
  Kalibreringsfunktion
  4-siffrig mätvärdesvisning
  A/C frekvensbedömning
  Gränsvärdeslarm
  Ljusdetektor
  Mikrofon
  Svanhalssond

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Alternativa produkter

PC220 med alternativa produkter:

Starta jämförelse
Partikelräknare PC220 inkl. kal.-certifikat visa i Trotecs nätbutik

Partikelräknare PC220 inkl. kal.-certifikat

Laserpartikelräknare med integrerad miljömätenhet och foto-/videofunktion – PC220 är en optimal lösning för övervakning, kvalitetssäkring och bedömning av luftkvaliteten för produktivitet, hälsa och säkerhet.

14.736,40 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

PC200 Partikelräknare visa i Trotecs nätbutik

PC200 Partikelräknare

Laser-partikelräknare med en integrerad omgivningsmåttenhet och Foto-Video-funktion - PC200 är en optimal lösning för övervakning, kvalitetssäkring och utvärdering av luftkvalitet, när det gäller om produktivitet, hälsa och säkerhet.

10.926,82 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

PC200 Partikelräknare inkl. kalibreringscertifikat visa i Trotecs nätbutik

PC200 Partikelräknare inkl. kalibreringscertifikat

Laser-partikelräknare med en integrerad omgivningsmåttenhet och Foto-Video-funktion - PC200 är en optimal lösning för övervakning, kvalitetssäkring och utvärdering av luftkvalitet, när det gäller om produktivitet, hälsa och säkerhet.

12.805,86 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Downloads
Kortanvisning Partikelräknare PC220 (INT)

Kortanvisning Partikelräknare PC220 (INT)

TRT-KA-PC220-002_2017.pdf (1.9 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (DA)

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (DA)

TRT-BA-PC220-003-DA.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (DE)

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (DE)

TRT-BA-PC220-003-DE.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (EN)

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (EN)

TRT-BA-PC220-003-EN.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (ES)

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (ES)

TRT-BA-PC220-003-ES.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (FI)

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (FI)

TRT-BA-PC220-003-FI.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (FR)

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (FR)

TRT-BA-PC220-003-FR.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (HU)

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (HU)

TRT-BA-PC220-003-HU.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (IT)

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (IT)

TRT-BA-PC220-003-IT.pdf (1.3 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (NL)

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (NL)

TRT-BA-PC220-003-NL.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (NO)

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (NO)

TRT-BA-PC220-003-NO.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (PL)

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (PL)

TRT-BA-PC220-003-PL.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (PT)

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (PT)

TRT-BA-PC220-003-PT.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (RU)

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (RU)

TRT-BA-PC220-003-RU.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (SV)

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (SV)

TRT-BA-PC220-003-SV.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (TR)

Bruksanvisning Partikelräknare PC220 (TR)

TRT-BA-PC220-003-TR.pdf (1.2 MB)

Download

Företagsgruppen  |  Mässa  |  Blogg  |  Jobb  |  Kontakt  |  Kontakta oss  |  Integritetspolicy  |  Webbplatskarta
Social