Partikelräknare PC200

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com

Partikelräknare PC200

Mobil omgivningsmätenhet för luftkvalitetsmätningar inomhus, effektiviets- och läcktester av filter för svävande partiklar eller HVAC-filter liksom för kontroll av teknisk renhet inom processteknik

PC200 är en ergonomisk handmätare för övervakning av luftpartiklar och klimatdatainsamling med en integrerad foto/video-funktion.

Med de många mätfunktionerna och klassificeringen enligt ISO-21501-4 erbjuder PC200 användaren flexibla användningsmöjligheter, från renrumskontroll och provning av filtereffektivitet till övervakning av partikelbelastning på arbetsplatser eller kvalitetssäkringsåtgärder.

Alla mätvärdena i sex partikelstorlekskanaler kan samtidigt läsas på en 2,8 tums LCD-färgdisplay.

En extra färgvisning med akustisk alarmautomatik underlättar snabb datainsamling av kritiska partikelkoncentrationer.

Förutom luftpartikelantal och -storleksordning bestämmer PC200 dessutom klimatparametrar, som relativ luftfuktighet, luft-, daggpunkts- och våttemperatur.

För foto- och videodokumentation av mätomgivningen har PC200-partikelräknaren också en integrerad digitalkamera.

Dataloggerfunktionen i PC200 möjliggör registrering av 5 000 mätdatasatser direkt i ett internt minne som kan utökas till 8 GB via MicroSD-kortet. På detta vis kan minneskapaciteten ökas avsevärt.

Samtliga registrerade data kan snabbt och enkelt överföras till en PC med USB-gränssnittet för dokumentation eller analys.

Laserpartikelräknare med integrerad miljömätenhet och foto/video-funktion – PC200 är en optimal lösning för övervakning, kvalitetssäkring och bedömning av luftkvaliteten för produktivitet, hälsa och säkerhet:

Filterläckagekontroll

Filter mot svävande partiklar som används i industriella processer måste regelbundet kontrolleras avseende felfri funktion och läckagefrihet.

Framför allt måste sådana kontroller genomföras vid borttagningar eller efter filterbyten för att förhindra potentiella läckage.

Genom den höga känsligheten och precisionen hos PC200 lämpar sig denna ISO-21501-4-konforma partikelräknare utmärkt till kontroll av effektivitet och täthet av industriella filter för svävande partiklar.

Teknisk renhet inom processteknik

I känsliga produktionsmiljöer kan smuts från mikro- och nanopartiklar, som aerosoler, damm, sot eller bakterier inlagras i produkter, så att det uppstår både en optisk försämring och försämrad funktion.

Här är PC200 ett perfekt hjälpmedel för kontaminationsprevention, för att kunna utesluta kvalitetsförluster genom nedsmutsning av partiklar.

Praktiska fördelar:

 • Partikelräknare med hållbar laserdiod
 • Överensstämmelse med ISO 21501-4
 • 6 partikelstorlekskanaler från 0,3 upp till 10 μm
 • Bestämmer storleksanordningen och koncentrationen av luftpartiklar
 • Mäter dessutom klimatparametrar i omgivningen, som relativ luftfuktighet, luft-, daggpunkts- och våttemperatur
 • Datalogger för 5 000 mätvärden på ett internt minne (alternativt utökat minne via MicroSD-kort upp till 8 GB)
 • Integrerad digitalkamera för foto- och videodokumentation av mätomgivningen
 • Ytterligare färgvisning med akustisk alarmautomatik för snabb insamling av kritiska partikelkoncentrationer
 • 2,8 tums färg-LCD med bakgrundsbelysning för samtidig visning av alla uppmätta parametrar
 • Ergonomisk användning med bara en hand
 • Stativgänga för långtidsmätning på ett stativ
 • PC-dataöverföring med USB-gränssnitt
 • Leverans inklusive kalibreringscertifikat (tillval)

Luftkvalitetsmätningar inomhus

Invånarna i industriländer uppehåller sig inomhus i genomsnitt 90 % av tiden. Avseende hälso- och produktivitetsaspekter är det därför mycket viktigt att kvaliteten på rumsluften är bra.

Med PC200 kan du på ett pålitligt sätt mäta problematiska koncentrationer och källor av skadliga ämnen samt dokumentera att gällande lagstadgade bestämmelser följs.

Teknisk byggnadsmanagement

För värme-, ventilations- och klimattekniker är PC200 det perfekta mätinstrumentet för alla underhålls- eller kontrollarbeten på ventilationssystem. Defekta anläggningar kan snabbt leda till allvarliga luftkvalitetsproblem i de anslutna rummen inomhus. Med PC200 kan källor med skadliga ämnen lokaliseras, filtereffektiviteten bestämmas och partikelkoncentrationerna i inomhusluften undersökas.

Saneringsföretag kan även använda PC200 för snabb och pålitlig detektering av uppdelningsläckage i saneringsområden.

Köpa
PC200 Partikelräknare visa i Trotecs nätbutik

PC200 Partikelräknare

Laser-partikelräknare med en integrerad omgivningsmåttenhet och Foto-Video-funktion - PC200 är en optimal lösning för övervakning, kvalitetssäkring och utvärdering av luftkvalitet, när det gäller om produktivitet, hälsa och säkerhet.

10.921,20 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

PC200 Partikelräknare inkl. kalibreringscertifikat visa i Trotecs nätbutik

PC200 Partikelräknare inkl. kalibreringscertifikat

Laser-partikelräknare med en integrerad omgivningsmåttenhet och Foto-Video-funktion - PC200 är en optimal lösning för övervakning, kvalitetssäkring och utvärdering av luftkvalitet, när det gäller om produktivitet, hälsa och säkerhet.

12.799,28 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Detaljerad information
Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.006.010
Partikelkoncentration
  Antal kanaler 6
  Kanalstorlekar 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm
  Räknelägen Koncentration, kumulativ, differentiell
  Räkningseffektivitet 50 % vid 0,3 µm; 100 % för partiklar > 0,45 µm
  Genomströmningsmängd 2,83 l/m (0,1 ft³/min), styrd från intern pump
  Nollräkning < 1 partikel / 5 min
  Koincidentförlust 5 %, 2 miljoner partiklar per ft³ (28,3 liter)
  Detektortyp Spridda ljus mätning
  Provingång Isokinetisk sond
Lufttemperatur
  Mätområde min. [°C] 0
  Mätområde max. [°C] 50
  Mätområde min. [°F] 32
  Mätområde max. [°F] 122
  Precision ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5
  Temperatur under 10 °C - Temperatur över 40 °C [°C] 1
  Precision ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9
  Temperatur under 50 °F - Temperatur över 104 °F [°F] 1,8
Relativ luftfuktighet
  Mätområde min. [%] 0
  Mätområde max. [%] 100
  Precision 40 % - 60 % [%] 3
  Precision 20 % - 40 % [%] 3,5
  Precision 60 % - 80 % [%] 3,5
  Precision 0 % - 20 % [%] 5
  Precision 80 % - 100 % [%] 5
Daggpunkttemperatur
  Mätområde min. [°C] 0
  Mätområde max. [°C] 50
  Mätområde min. [°F] 32
  Mätområde max. [°F] 122
  Precision ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5
  Precision ± 10 °C - 40 °C [°C] 1
  Precision ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9
  Precision ± 50 °F - 104 °F [°F] 1,8
Våtkulstemperatur
  Mätområde min. [°C] 0
  Mätområde max. [°C] 80
  Mätområde min. [°F] 32
  Mätområde max. [°F] 176
  Precision ± [°C] 1
  Precision ± [°F] 1,8
Display
  LCD
  color
  Monokrom
  Touch
Minneshantering
  Dataminne intern Flash upp till 5 000 datasatser
  Dataminne utökat (MicroSD, alternativt) - (max. 16 GB)
  Fotominnesformat JPEG (640 x 480)
  Videominnesformat 3GP (320 x 240)
Gränssnitt
  USB
  Hörlursanslutning 3,5 klinka
Energiförsörjning
  Internt (batteri)
  Externt (nätaggregat)
  Extern (USB)
  Batterityp Polymer LI-JON batteri
Driftlängd
  Ca 4 h vid kontinuerlig drift
  > 30 h
Laddningstid
  ca 2 h vid ansluten AC-adapter
Husutförande
  Plast
  Metall
Omgivningsvillkor
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - max. temperatur [°C] 50
  Drift - max. rel. luftfuktighet (icke kondenserande) [%] 80
  Lager - min. temperatur [°C] -10
  Lager - max. temperatur [°C] 60
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 240
  Bredd (utan förpackning) [mm] 58
  Höjd (utan förpackning) [mm] 75
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,435
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Batteri(er)
  Laddare
  Nollfilter med anslutningsslang
  Ministativ
  Transportlåda
  USB-kabel
  Programvara
  Bruksanvisning
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Partikelkoncentration [n/l]
  Partikelkoncentration [n/f³]
  Relativ luftfuktighet [%]
  Lufttemperatur [°C]
  Daggpunkttemperatur [°C]
  Våtkulstemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Daggpunkttemperatur [°F]
  Våtkulstemperatur [°F]
  Brännbara gaser [indikativ per koncentrationsberoende ton]
  Kolmonoxid [ppm]
  Ljus [fc]
  Ljus [lx]
  Mikrovågsstrålning [mW/cm²]
  Ljud [dB A]
  Ljud [dB C]
Funktioner och utrustning
  Displaybelysning
  ¼-tums stativgänga
  Maximalvärdesvisning
  Minimalvärdesvisning
  Mätvärdeshållfunktion
  Omkopplingsbar tidsbedömning
  Larmfuktion akustisk
  Avstängningsautomatik
  Medelvärdesvisning
  Språkurval
  °C-°F-omkoppling
  Bildtagning
  Videoinspelning
  Automatisk displayavstängning - (90 sek, 2 min eller 4 min)
  Larmfunktion optisk
  Kalibreringsalternativ
  4-siffrig mätvärdesvisning
  A/C frekvensbedömning
  Gränsvärdeslarm
  Ljusdetektor
  Mikrofon
  Svanhalssond

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Alternativprodukter

PC200 med alternativa produkter:

Starta jämförelse
PC200 Partikelräknare inkl. kalibreringscertifikat visa i Trotecs nätbutik

PC200 Partikelräknare inkl. kalibreringscertifikat

Laser-partikelräknare med en integrerad omgivningsmåttenhet och Foto-Video-funktion - PC200 är en optimal lösning för övervakning, kvalitetssäkring och utvärdering av luftkvalitet, när det gäller om produktivitet, hälsa och säkerhet.

12.799,28 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Partikelräknare PC220 visa i Trotecs nätbutik

Partikelräknare PC220

Laserpartikelräknare med integrerad miljömätenhet och foto-/videofunktion – PC220 är en optimal lösning för övervakning, kvalitetssäkring och bedömning av luftkvaliteten för produktivitet, hälsa och säkerhet:

12.799,28 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Partikelräknare PC220 inkl. kal.-certifikat visa i Trotecs nätbutik

Partikelräknare PC220 inkl. kal.-certifikat

Laserpartikelräknare med integrerad miljömätenhet och foto-/videofunktion – PC220 är en optimal lösning för övervakning, kvalitetssäkring och bedömning av luftkvaliteten för produktivitet, hälsa och säkerhet.

14.728,82 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Downloads
Kortanvisning Partikelräknare PC200 (INT)

Kortanvisning Partikelräknare PC200 (INT)

TRT-KA-PC200-002_2017.pdf (1.8 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (DA)

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (DA)

TRT-BA-PC200-TC-004-DA.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (DE)

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (DE)

TRT-BA-PC200-TC-004-DE.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (EN)

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (EN)

TRT-BA-PC200-TC-004-EN.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (ES)

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (ES)

TRT-BA-PC200-TC-004-ES.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (FI)

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (FI)

TRT-BA-PC200-TC-004-FI.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (FR)

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (FR)

TRT-BA-PC200-TC-004-FR.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (HU)

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (HU)

TRT-BA-PC200-TC-004-HU.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (IT)

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (IT)

TRT-BA-PC200-TC-004-IT.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (NL)

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (NL)

TRT-BA-PC200-TC-004-NL.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (NO)

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (NO)

TRT-BA-PC200-TC-004-NO.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (PL)

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (PL)

TRT-BA-PC200-TC-004-PL.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (PT)

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (PT)

TRT-BA-PC200-TC-004-PT.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (RU)

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (RU)

TRT-BA-PC200-TC-004-RU.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (SV)

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (SV)

TRT-BA-PC200-TC-004-SV.pdf (1.2 MB)

Download

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (TR)

Bruksanvisning Partikelräknare PC200 (TR)

TRT-BA-PC200-TC-004-TR.pdf (1.1 MB)

Download

Företagsgruppen  |  Mässa  |  Blogg  |  Jobb  |  Kontakt  |  Kontakta oss  |  Integritetspolicy  |  Webbplatskarta
Social