SeekTech SR-24

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com

Ledningsdetektor SR-24

Professionell ledningssökare med GPS och Bluetooth

Innovativ teknik för effektiva mätningar: SeekTech SR-24 är en lätthanterlig, exakt ledningssökare med GPS och Bluetooth för snabb lokalisering av underjordiska eller dolda försörjningsledningar.

Även problematiska ledningslokaliseringar kan framgångsrikt genomföras med SR-24. Tack vare antenner i flera riktningar, styrpilar och en lätt avläsbar framställning av kartor, letar denna ledningssökare snabbt upp den eftersökta ledningen.

Oavsett om det handlar om vatten- eller gasrör, ström- eller telekommunikationsledningar, tack vare den speciella 3D-antenntekniken kan man med SR-24 genomföra induktiva och passiva ledningslokaliseringar från varje position och riktning, oberoende av användarens position. Detta är ett ovärderligt praktiskt hjälpmedel, särskilt vid hinder eller nära vägar.

Även vid flera underjordiska försörjningsledningar inom ett litet område kan målledningen och dess förgreningar exakt urskiljas från intilligande ledningar, tack vare flera aktiva och avancerade passiva söklägen med många förinställda och individuellt anpassningsbara sökfrekvenser.

Inklusive smartphone-app för en enkel ledningskartografi i realtid

RIDGIDtrax

Med RIDGIDtrax kan du på din smartphone eller surfplatta enkelt kartografera ledningarna som detekterats med SR-24. Appen är kostnadsfri för Android- och iOS-apparater.

När du ansluter din mobila apparat till SR-24 via Bluetooth, visar den GPS-positionen och djupet för den aktuella ledningen. Det går att både framställa ledningens typ (vatten, gas, ström) och att visa flera ledningar på samma kort.

Det färdiga kortet kan sparas och visas i appen eller kan exporteras som KMZ-fil för användning i andra GIS-program.

Praktiska fördelar:

 • Kompakt, lätt och lätthanterligt proffssystem för en snabb och tillförlitlig ledningslokalisering
 • Inbyggt GPS för koordinatmätning för kartografi- och GIS-användningar
 • Bluetooth-gränssnitt för trådlös dataöverföring till mobila apparater eller mycket exakta GIS-instrument och för fjärrkonfiguration av sändaren ST-33Q+
 • Avancerad 3D-antennteknik
 • Alla värden visas samtidigt – avstånd, läge, signalstyrka
 • Detekterar multipla ledningar
 • Hög flexibilitet tack vare olika söklägen
 • Effektiv energihantering möjliggör längre mätningar
 • Användardefinierade frekvenser – individuellt inställbara mellan 10 Hz och 35 kHz
 • Inklusive smartphone-app för registrering av flera spår och vägpunkter samt för export för GIS-användningar
SR-24

All information snabbt och översiktligt

På den stora displayen hos SR-24 visas ledningens position, riktning och djup i realtid.

Tack vare den intelligenta tekniken hos SR-24 anpassas framställningen dynamiskt i relation till det inställda sökläget eller proximitetsgraden till ledningen, exempelvis som zoomvisning när målet närmas eller sändarens positionsvisning i sondläget.

Utan att behöva ta bort blicken från displayen eller ställa ner apparaten kan inställningar göras under mätningen med en hand på den översiktliga kontrollpanelen.

Rätt drifttyp för varje lokaliseringsuppgift

Aktiv signal, t.ex. av SeekTech-sändaren ST-510
Aktiv signal
Passiv signal
Passiv signal

SR-24 beräknar elektromagnetiska fält som avges från underjordiska objekt. För detta kan detektorn användas i olika driftlägen:

Passiv ledningslokalisering

I passivt läge söker apparaten efter elektromagnetiskt "brus" i underjordiska försörjningsledningar. Elektriska apparater utstrålar till en viss grad dessa signaler mot strömledningarna som de är förbundna med, eller så verkar underjordiska försörjningsledningar som antenner för fjärröverföringar med hög effekt och låg frekvens, och strålar tillbaka dessa signaler.

Dessa ström- och radiofrekvenser kan tas upp passivt vid lämplig fältstyrka och möjliggör på så sätt lokalisering av aktuell försörjningsledning.

Aktiv ledningslokalisering

I detta läge tillförs energi till den aktuella försörjningsledningen för linjeföring och lägesdetektering via en sändare, och därefter lokaliseras ledningen aktivt med vald frekvens.

Sondläge

För lokalisering av signalen hos en sond i ledningar, kablar eller tunnlar som inte är ledande eller som inte kan lokaliseras på annat sätt.

Till exempel kan kamerasystemet SeeSnake användas för ledningsinspektion och då med SR-24 exakt lokalisera Flexmitter-sändaren som finns integrerad i kamerahuvudet. Denna kombination är en särskilt effektiv och exakt metod för läckagelokalisering!

SeekTech SR-24
Även utan ansluten Bluetooth-apparat sparas lokaliseringsvärdena från SR-24 permanent på det uttagbara SD-kortet som avläsbar GPS-loggfil.
SeekTech SR-24

SeekTech-sändare för aktiv ledningslokalisering

Kombinera ledningsdetektorn SR-24 med våra SeekTech-sändare för en aktiv ledningslokalisering

Signalerna kan överföras till underjordiska metalledningar eller kablar, antingen via direktanslutning med klämmor, induktion med sändarspole eller alternativt med en induktiv signalklammer. Vid behov kan kablarna förlängas med två 15 m långa tilledningar.

Båda sändarna har en induktionsberoende, akustisk signalgivare, en energisparfunktion med automatisk avstängning och en LCD.display med automatisk bakgrundsbelysning för visning av status.

ST-33Q+ övertygar inte bara med sin oslagbara induktionseffekt och höga flexibilitet tack vare fritt valbara frekvenser upp till 93 kHz vid direkt förbindelse, utan kan även på avstånd direkt konfigureras från SR-24 via Bluetooth.

SeekTech-sändare ST-510

ST-510
ST-510

Egenskaper:

 • 10 watt variabel effekt
 • 27 frekvenser (128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz och många mer)
 • LCD-displayen erbjuder genast visuell information om ledningsmotstånd, strömflöde och effekt
 • Jordstång ingår i leveransen
 • 4 meter långa tilledningar
 • 8 D-cellsbatterier
 • Kan anslutas till 230 V

SeekTech-sändare ST-33Q+

ST-330+
ST-330+

Egenskaper:

 • 10 watt max.
 • Mycket stark induktionsspole
 • Bluetooth integrerad – räckvidd upp till 183 m
 • Alla frekvensinställningar kan genomföras direkt från SR-24 via Bluetooth
 • Vid direkt förbindelse kan varje frekvens som önskas programmeras (max. 93 kHz)
 • 8 och 33 kHz induktionsfrekvenser
 • LCD-bildskärmen visar överförd effekt, frekvens och batteristatus
 • 6 D-cellsbatterier, alternativt även Li-Jon batteri (18 V) eller 230-V nätdel
Köpa
SeekTech SR-24 visa i Trotecs nätbutik

SeekTech SR-24

Mit Hilfe des Leitungsorters SeekTech SR-24 können sowohl unterirdische als auch verdeckte metallische Versorgungsleitungen schnell und effektiv lokalisiert werden. Somit lässt sich die exakte Position von z. B. Wasserleitungen, Gasrohren, Stromkabeln u.v.m. ermitteln.

46.478,85 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Detaljerad information
Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.110.004.002
Ledningslokalisering
  Frekvenser i aktivläge 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz
  Frekvenser i passivläge 50/60 Hz,fjärr: 4 - 15 kHz och 15 - 36 kHz
  Frekvenser i sondläge 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 16 kHz, 33 kHz
  Alla lägen Valbara användardefinierade frekvenser upp till 35 kHz
Ledningslokalisering
  Frekvens 128 Hz
  Frekvens 1 kHz
  Frekvens 8 kHz
  Frekvens 33 kHz
  Frekvens 93 kHz
  Utgångseffekt
  Utgångsspänning [V]
  Effektinställning 4 mA
  Effektinställning 15 mA
  Effektinställning 50 mA
  Effektinställning 150 mA
  Effektinställning 600 mA
Energiförsörjning
  Intern (batteri) 4x 1,5 V alkaliska batterier (ANSI/ NEDA 14A, IEC LR14) eller 1,2 V NiMH eller NiCad laddningsbara batterier
Apparatstyrning
  Knappsats
Gränssnitt
  Bluetooth (max. 183 m)
Omgivningsvillkor
  Drift - min. temperatur [°C] -20
  Drift - max. temperatur [°C] 50
  Lager - min. temperatur [°C] -20
  Lager - max. temperatur [°C] 60
  Relativ luftfuktighet min. 5 % r.H.
  Relativ luftfuktighet max. 95 % r.H.
Skyddsklass
  IP54
Display
  LCD
  Monokrom
Husutförande
  Plast
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 284
  Bredd (utan förpackning) [mm] 1 300
  Höjd (utan förpackning) [mm] 790
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Markeringar och masthållare
  Batteri/-er
  Bruksanvisning
  Transportlåda
  App smartphone/surfplatta
  Direktförbindelseanslutningar och -klämmor
  Jordningsstav
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Funktioner och utrustning
  Visning av en proximitetssignal
  Frekvensvisning
  Lägesvisning
  Avstånds-/djupvisning
  Styrningspil
  Hårkors
  Ledningslinje
  Indikator för strömstyrka
  Indikator för signalstyrka
  Manuellt inställbar känslighet
  Variabel volymreglering
  Indikator för objektdjup
  Automatisk inställning av sensorkänslighet
  GPS-funktion

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör
SeekTech -sändare ST-510 visa i Trotecs nätbutik

SeekTech -sändare ST-510

Används i kombination med ledningsdetektorn SeekTech SR-20. Så kan ledningar lokaliseras aktivt i fem olika frekvensområden.

24.892,44 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Alternativa produkter
Kurser
Downloads
Bruksanvisning Ledningsdetektor SR-24 (DE)

Bruksanvisning Ledningsdetektor SR-24 (DE)

SR-24_Manual_DE_RevB_537257d79645c.pdf (3.1 MB)

Download

Bruksanvisning Ledningsdetektor SR-24 (EN)

Bruksanvisning Ledningsdetektor SR-24 (EN)

SR-24_Manual_EN_RevD_536a75ce8b70a.pdf (3.2 MB)

Download

Bruksanvisning Ledningsdetektor SR-24 (ES)

Bruksanvisning Ledningsdetektor SR-24 (ES)

SR-24_Manual_ES_RevB_536a75f82bf5a.pdf (3.2 MB)

Download

Bruksanvisning Ledningsdetektor SR-24 (FI)

Bruksanvisning Ledningsdetektor SR-24 (FI)

SR-24_Manual_FI_RevA_53725802e4501.pdf (3.2 MB)

Download

Bruksanvisning Ledningsdetektor SR-24 (FR)

Bruksanvisning Ledningsdetektor SR-24 (FR)

SR-24_Manual_FR_RevB_536a761a806df.pdf (3.4 MB)

Download

Bruksanvisning Ledningsdetektor SR-24 (IT)

Bruksanvisning Ledningsdetektor SR-24 (IT)

SR-24_Manual_IT_RevA_53e3fe9fd943d.pdf (3.4 MB)

Download

Bruksanvisning Ledningsdetektor SR-24 (NL)

Bruksanvisning Ledningsdetektor SR-24 (NL)

SR-24_Manual_NL_RevB_5372584ccfba1.pdf (3.3 MB)

Download

Bruksanvisning Ledningsdetektor SR-24 (RU)

Bruksanvisning Ledningsdetektor SR-24 (RU)

SR-24_Manual_RU_RevD_536a763d710f0.pdf (3.4 MB)

Download

Bruksanvisning Ledningsdetektor SR-24 (SV)

Bruksanvisning Ledningsdetektor SR-24 (SV)

SR-24_Manual_SV_RevB_53725879b3636.pdf (3.3 MB)

Download

Bruksanvisning Ledningsdetektor SR-24 (TR)

Bruksanvisning Ledningsdetektor SR-24 (TR)

SR-24_Manual_TR_RevA.pdf (3.5 MB)

Download

Företagsgruppen  |  Mässa  |  Blogg  |  Jobb  |  Kontakt  |  Kontakta oss  |  Integritetspolicy  |  Webbplatskarta
Social