Alltid modernaste teknik

Du kan inte ta dig överallt – men det kan våra datalogger! Med ljudnivåmätare från Trotec får du exakta värden vid en långtidsmätning. Snabb och mobil avläsning garanteras!

I dricksvatten- och tryckledningar måste allt stämma. Till och med minsta läckage kan på sikt orsaka stora skador. Inte bara förlusten av dricksvatten sörjer för ekonomisk belastning, utan även kostnaderna för reparationer som tillkommer kan bli höga. Därför det absolut nödvändigt att ledningarna kontrolleras exakt – och det kontinuerligt. Detta gäller för möjliga skador men även tryckförloppet. Med ljuddatalogger håller du alltid koll på ditt ledningsnät. Den professionella långtidsövervakningen gör det möjligt. På så sätt får du informativa data från ljudnivåmätningen under en längre tid.

Med trådlösa datalogger i LD5L-systemet från Trotec har du ett mobilt trådlöst övervakningssystem för precis ljudnivåmätning som möjliggör akustisk mätning i alla områden i ett dricksvattennät. På så sätt spåras läckor på ett pålitligt sätt. Svårare än så är det inte: De trådlösa dataloggarna används på valfria platser i rörnätet. Alla ljudnivådata överförs trådlöst upp till tolv gånger i minuten. Speciellt praktiskt: Alla data kan avläsas bekvämt med den mobila mottagaren LD5LR – från ett rörligt fordon!

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Företagsgruppen  |  Mässa  |  Blogg  |  Jobb  |  Kontakt  |  Kontakta oss  |  Integritetspolicy  |  Webbplatskarta
Social