DL200X-datalogger

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com

DL200X

Universellt användbar industridatalogger

DL200X är en optimal datasamlare för många övervakningsuppgifter inom automatiserings-, styrnings- och reglerteknik.

Oavsett om det handlar om partikelkoncentration, tryck, matnings- eller strömningshastighet, DL200X kan konfigureras flexibelt för varje krav, för istället för intern sensorik förfogar den över externa anslutningar för digitala och analoga sensorer.

Per RS485-gränssnitt kan upp till fyra intelligenta bussensorer integreras, till exempel partikelräknare eller temperatur-fukt-sensor för renrum.

Dessutom har DL200X ett 10-poligt fäste där två andra analoga mätsensorer kan anslutas, till exempel Pt100-temperatursensorer, termoelement (typ K, J, S) eller spännings- och strömsensorer med standardiserad normalsignal för att bestämma olika fysikaliska storheter och måttenheter.

Maximalt 6 olika sensorer kan anslutas samtidigt till DL200X och tillsammans med LAN-gränssnittet realisera universella mätnätverk i realtid.

 

Begreppsdefinition mätkanal

Hur många mätkanaler kan registreras?

Alla apparater i DL-serien är kraftfulla datalogger med flera kanaler och med dem kan alla mätvärden, som du kan registrera enligt den tekniska specifikationen, även mätas.

Begreppet "mätkanal" betyder inte alltid – som hos en del konkurrenter – den sensorik som finns tillgänglig, utan motsvarar – analogt med utvärderingsporgrammet – ett förvalbart "mätningsspår", dvs. värdet som ska loggas.

För varje mätstorhet och mätenhet (kanalgrupp) kan en eller flera av följande fyra mätvärdestyper mätas: Aktuellt, minimalt, maximalt eller medelvärde. Vart och ett av dessa fyra värden representerar en mätkanal.

Det maximalt tillgängliga antalet mätkanaler för varje datalogger motsvarar därmed mängden kanalgrupper som kan registreras (t.ex. temperatur i °C) multiplicerat med de fyra mätvärdestyperna. I programmet kan upp till 20 mätkanaler väljas samtidigt för mätning, och tre åt gången visas i displayen.

Förutom i standardfärgen antracit kan som tillval alla datalogger även erhållas med
vitt eller gult hus.

Praktiska fördelar

 • Underhållsfri kvalitetsmätare
  "made in Germany"
 • Manipulationssäker mätvärdesinsamling
  och dokumentation
 • Optimal för långtidsmätning
 • Minne för upp till 3 200 000 mätvärden
 • Registrerar upp till
  20 separata mätkanaler samtidigt
 • Nätverksfunktion
 • Låg energiförbrukning
 • Flexibel strömförsörjning med batteri
  eller USB – som tillval även PoE via LAN
 • Timer-funktion, variabla mätintervaller,
  alarmfunktion för varje mätkanal
 • LCD-skärm med tre rader
 • Inkl. professionell programvara

Köpa

DL200X Datalogger för professionellt bruk - antracit visa i Trotecs nätbutik

DL200X Datalogger för professionellt bruk - antracit

DL200X är en optimal datalogger för mångsidiga övervakningsuppgifter inom automatiserings-, styrnings- och regleringsteknik.

499,80 € inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Detaljerad information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.260.060
Lufttemperatur [°C]
  Mätprincip
  Mätområde min. [°C]
  Mätområde max. [°C]
  Precision ± [°C]
  Visningsupplösning [°C]
Relativ luftfuktighet
  Mätprincip
  Mätområde min. [% r.F.]
  Mätområde max. [% r.F.]
  Precision [% r.F.]
  Anzeigeauflösung [% r.F.]
Lufttryck
  mätprincip
  Mätområde [hPa]
  Precision ± [hPa]
  Visningsupplösning [hPa]
CO²-koncentration
  Mätprincip
  Mätområde [ppm]
  Visningsupplösning [ppm]
  Precision
  Långtidsstabilitet [ppm/a]
Termoelement K
  Mätområde min. [°C] -200
  Mätområde max. [°C] 1 200
  Precision mellan -200 °C ... 0 °C [°C] ±1
  Precision mellan -200 °C ... 0 °C [°C] - av mätvärdet ±0,5
  Precision mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C] ±0
  Precision Precision mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av mätvärdet ±0,2
  Upplösning [°C] 0,2
Termoelement J
  Mätområde min. [°C] -200
  Mätområde max. [°C] 1 200
  Precision -200 °C ... 0 °C [°C] ±1
  Precision -200 °C ... 0 °C [°C] - av mätvärdet ±0,5
  Precision Precision mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C] ±1
  Precision Precision mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av mätvärdet ±0,2
  Upplösning [°C] 0,2
Termoelement S
  Mätområde min. [°C] -50
  Mätområde max. [°C] 1 700
  Precision mellan -50 °C ... 0 °C [°C] ±1
  Precision mellan -50 °C ... 0 °C [°C] - av mätvärdet 0,5
  Precision 0 °C ... 1 700 °C [°C] ±1
  Precision 0 °C ... 1 700 °C [°C] - av mätvärdet ±0,2
  Upplösning [°C] 0,2
PT100
  Mätområde min. [°C] -200
  Mätområde max. [°C] 500
  Precision [°C] 0,2
  Precision av mätvärdet ± [%] 1
  Upplösning [°C] 0,02
Spänningsingång
  Mätområde min. [V] 0
  Mätområde max. [V] 1
  Precision ± [µV] 200
  Precision av mätvärdet - spänningsingång ± [%] 1
  Upplösning <500
Strömmätning
  Mätområde min. i tvåledardrift [mA] 4
  Mätområde max. i tvåledardrift [mA] 20
  Mätområde min. i treledardrift [mA] 0
  Mätområde max. i treledardrift [mA] 20
  Precision ± [µA] 4
  Precision av mätvärdet ± [%] 0,1
  Upplösning [µA] 5
  Börda [Ω] ca 50
Display
  LCD
  Storlek [mm] 90 x 64
Minneshantering
  Avkänningsintervall 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h
  Minnesintervall 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h
  Dataminne 16 MB, 3 200 000 mätvärden
  Datainspelning Upp till 20 mätkanaler parallellt
  Tillgängliga mätkanaler Max. 128
  Tillgängliga kanalgrupper Max. 32
  Programvara TR, DE, EN, ES, FR
Gränssnitt
  LAN
  RS-485
  10-pol anslutningsklämma
  USB
  BNC
  Klinkhylsa
Husutförande
  Plast
Energiförsörjning
  Intern (batteri) 4 x 1,5 V, AA, driftlängd > 1 år (beroende på sensorik och konfiguration)
  Extern (USB)
  Extern (LAN, PoE utförande)
  Anslutningsklämmor för extern spänningskälla för sensorförsörjning
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 166
  Bredd (utan förpackning) [mm] 32
  Höjd (utan förpackning) [mm] 78
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,25
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Batteri/-er
  USB-förbindelsekabel
  CD-Rom med PC-program Smartgraph och bruksanvisning
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Relativ luftfuktighet [%]
  Absolut luftfuktighet [g/m³]
  Daggpunkttemperatur [°C]
  Daggpunkttemperatur [°F]
  Relativt lufttryck [hPa]
  Absolut lufttryck [hPa]
  CO₂ -koncentration [ppm]
Extern sensorik
  CO₂ -koncentration [ppm]
  Yttemperatur [°C]
  Yttemperatur [°F]
  Materialtemperatur [°C]
  Materialtemperatur [°F]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Träfukt [Digits]
  Byggfukt [Digits]
  Relativ luftfuktighet [%]
  Absolut luftfuktighet [g/m³]
  Daggpunkttemperatur [°C]
  Daggpunkttemperatur [°F]
  Batterispänning [mV, V]
  Spänning [mV, V]
  Strömstyrka [mA, A]
  Absolut lufttryck [hPa, Pa]
  Relativt lufttryck [hPa, Pa]
  Differenstryck [Pa]
  Strömningshastighet [m/s]
  Blandningsförhållande [g/kg torr luft]
  Partikelkoncentration [0.1 µm]
  Partikelkoncentration [0.2 µm]
  Partikelkoncentration [0.3 µm]
  Partikelkoncentration [0.5 µm]
  Partikelkoncentration [1 µm]
  Partikelkoncentration [5]
  Partikelkoncentration [10]
  Partikelkoncentration [x µm]
  Partikelkoncentration [y µm]
  Partikelkoncentration [z µm]
  Okänd
  Inaktiv
  Kylgränstemperatur [°C]
  Kylgränstemperatur [°F]
  Global strålning [W/m²]
  Dagsljus
  Nederbördsmängd [l/m²]
  Vindhastighet [m/s]
  Vindriktning
  Markfuktighet
  Bladfuktighet

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Anslutningskabel TC 30, SDI-sensorer visa i Trotecs nätbutik

Anslutningskabel TC 30, SDI-sensorer

För anslutning och användning av SDI-sensorer för materialfuktmätning, luftfuktmätning, luftflödesmätning, spårgasdetektering och temperaturmätning till multifunktionsinstrumenten T2000 S och T3000.

35,70 € inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Temperatur-fuktsensor TS 920 för DL200X datalogger visa i Trotecs nätbutik

Temperatur-fuktsensor TS 920 för DL200X datalogger

Den externa temperatur-fuktsensorn TS 920 lämpar sig för den proffsiga dataloggern DL200X.

257,04 € inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Alternativprodukter

Företagsgruppen  |  Mässa  |  Blogg  |  Jobb  |  Kontakt  |  Kontakta oss  |  Webbplatskarta
Social