DL200L-datalogger

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com

DL200L

Övervakning av luftkvaliteten inomhus

DL200L har alla sensorfunktioner och egenskaper som DL200H och förfogar dessutom över en extra NDIR-sensor för bestämning av CO2-koncentration i rumsluften.

Tack vare långtidsprotokollföring av klimatdata och koldioxidvärden samt en alarmfunktion är DL200L en ideal luftkvalitetsmätare för arbetsplatser, exempelvis i skolor, myndigheter och företag.

Begreppsdefinition mätkanal – hur många mätstorheter kan registreras?

Alla apparater i DL-serien är kraftfulla datalogger med flera kanaler och med dem kan alla mätstorheter, som du kan registrera enligt den tekniska specifikationen, även mätas.

Begreppet "mätkanal" betyder inte – som hos en del konkurrenter – alltid den sensorik som finns tillgänglig, utan motsvarar – analogt med utvärderingsprogrammet – ett förvalbart "mätningsspår", dvs. värdet som ska loggas.

För varje mätstorhet och mätenhet (kanalgrupp) kan en eller flera av följande fyra mätvärdestyper mätas: Aktuellt, minimalt, maximalt eller medelvärde. Vart och ett av dessa fyra värden representerar en mätkanal.

Det maximalt tillgängliga antalet mätkanaler för varje datalogger motsvarar därmed mängden kanalgrupper som kan registreras (t.ex. temperatur i °C) multiplicerat med de fyra mätvärdestyperna.

I programmet kan upp till 20 mätkanaler väljas samtidigt för mätning, och tre åt gången visas i displayen.

Förutom i standardfärgen antracit kan som tillval alla datalogger även erhållas med
vitt eller gult hus.

Praktiska fördelar:

 • Underhållsfri kvalitetsmätare
  "made in Germany"
 • Manipulationssäker mätvärdesinsamling
  och dokumentation
 • Optimal för långtidsmätning
 • Minne för upp till 3 200 000 mätvärden
 • Registrerar upp till
  20 separata mätkanaler samtidigt
 • Nätverksfunktion
 • Låg energiförbrukning
 • Flexibel strömförsörjning med batteri
  eller USB – som tillval även PoE via LAN
 • Timer-funktion, variabla mätintervaller,
  alarmfunktion för varje mätkanal
 • LCD-skärm med tre rader
 • Inkl. professionell programvara
Köpa
Datalogger DL200L för professionellt bruk - antracit visa i Trotecs nätbutik

Datalogger DL200L för professionellt bruk - antracit

Professionell datalogger för långtidsmätning av klimatdata med USB och LAN-anslutningar, 16 MB minne och utvärderingssoftware.

5.421,87 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Detaljerad information
Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.260.050
Lufttemperatur [°C]
  Mätprincip NTC
  Mätområde min. [°C] -20
  Mätområde max. [°C] 50
  Visningsupplösning [°C] 0,1
Relativ luftfuktighet
  Mätprincip kapacitiv
  Mätområde min. [% r.F.] 10
  Mätområde max. [% r.F.] 100
  Precision ± [% r.F.] 2
  Visningsupplösning [% r.f.] 0,5
Lufttryck
  mätprincip
  Mätområde [hPa]
  Precision ± [hPa]
  Visningsupplösning [hPa]
CO²-koncentration
  Mätprincip NDIR
  Mätområde [ppm] 0 - 5.000
  Visningsupplösning [ppm] 1
  Precision ± 50 ppm / + 3% av mätvärdet (vid 20°C och 1.013 mbar)
  Långtidsstabilitet [ppm/a] 20
Termoelement K
  Mätområde min. [°C]
  Mätområde max. [°C]
  Precision mellan -200 °C ... 0 °C [°C]
  Precision mellan -200 °C ... 0 °C [°C] - av mätvärdet
  Precision mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C]
  Precision Noggrannhet mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av mätvärdet
  Upplösning [°C]
Termoelement J
  Mätområde min. [°C]
  Mätområde max. [°C]
  Precision -200 °C ... 0 °C [°C]
  Precision -200 °C ... 0 °C [°C] - av mätvärdet
  Precision Noggrannhet mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C]
  Precision Noggrannhet mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av mätvärdet
  Upplösning [°C]
Termoelement S
  Mätområde min. [°C]
  Mätområde max. [°C]
  Precision mellan -50 °C ... 0 °C [°C]
  Precision mellan -50 °C ... 0 °C [°C] - av mätvärdet
  Precision 0 °C ... 1 700 °C [°C]
  Precision 0 °C ... 1 700 °C [°C] - av mätvärdet
  Upplösning [°C]
PT100
  Mätområde min. [°C]
  Mätområde max. [°C]
  Precision [°C]
  Precision av mätvärdet ± [%]
  Upplösning [°C]
Spänningsingång
  Mätområde min. [V]
  Mätområde max. [V]
  Precision ± [µV]
  Precision av mätvärdet - spänningsingång ± [%]
  Upplösning
Strömmätning
  Mätområde min. i tvåledardrift [mA]
  Mätområde max. i tvåledardrift [mA]
  Mätområde min. i treledardrift [mA]
  Mätområde max. i treledardrift [mA]
  Precision ± [µA]
  Precision av mätvärdet ± [%]
  Upplösning [µA]
  Börda [Ω] ca
Display
  LCD
  Storlek [mm] 90 x 64
Minneshantering
  Avkänningsintervall 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h
  Minnesintervall 1/10/12/15/30 min
  Dataminne 16 MB, 3 200 000 mätvärden
  Datainspelning Upp till 20 mätkanaler parallellt
  Tillgängliga mätkanaler 28
  Tillgängliga kanalgrupper 7
  Programvara TR, DE, EN, ES, FR
Gränssnitt
  LAN
  USB
  Klinkhylsa
  BNC
  RS-485
  10-pol anslutningsklämma
Husutförande
  Plast
Energiförsörjning
  Intern (batteri) 4 x 1,5 V, AA, driftlängd > 1 år (beroende på sensorik och konfiguration)
  Extern (USB)
  Extern (LAN, PoE utförande)
  Anslutningsklämmor för extern spänningskälla för sensorförsörjning
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 166
  Bredd (utan förpackning) [mm] 32
  Höjd (utan förpackning) [mm] 78
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,25
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Batteri/-er
  USB-förbindelsekabel
  CD-Rom med PC-program Smartgraph och bruksanvisning
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Relativ luftfuktighet [%]
  Absolut luftfuktighet [g/m³]
  Daggpunkttemperatur [°C]
  Daggpunkttemperatur [°F]
  CO₂ -koncentration [ppm]
  Relativt lufttryck [hPa]
  Absolut lufttryck [hPa]
Extern sensorik
  CO₂ -koncentration [ppm]
  Yttemperatur [°C]
  Yttemperatur [°F]
  Materialtemperatur [°C]
  Materialtemperatur [°F]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Träfukt [Digits]
  Byggfukt [Digits]
  Relativ luftfuktighet [%]
  Absolut luftfuktighet [g/m³]
  Daggpunkttemperatur [°C]
  Daggpunkttemperatur [°F]
  Batterispänning [mV, V]
  Spänning [mV, V]
  Strömstyrka [mA, A]
  Absolut lufttryck [hPa, Pa]
  Relativt lufttryck [hPa, Pa]
  Differenstryck [Pa]
  Strömningshastighet [m/s]
  Blandningsförhållande [g/kg torr luft]
  Partikelkoncentration [0.1 µm]
  Partikelkoncentration [0.2 µm]
  Partikelkoncentration [0.3 µm]
  Partikelkoncentration [0.5 µm]
  Partikelkoncentration [1 µm]
  Partikelkoncentration [5]
  Partikelkoncentration [10]
  Partikelkoncentration [x µm]
  Partikelkoncentration [y µm]
  Partikelkoncentration [z µm]
  Okänd
  Inaktiv
  Kylgränstemperatur [°C]
  Kylgränstemperatur [°F]
  Global strålning [W/m²]
  Dagsljus
  Nederbördsmängd [l/m²]
  Vindhastighet [m/s]
  Vindriktning
  Markfuktighet
  Bladfuktighet

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör
Alternativprodukter
Företagsgruppen  |  Mässa  |  Blogg  |  Jobb  |  Kontakt  |  Kontakta oss  |  Integritetspolicy  |  Webbplatskarta
Social