Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter och tjänster
 2. Service
 3. Rådgivare / Kapacitetsberäkning
 4. Kapacitetsberäkning uppvärmning

Beräkning av värmebehovet

På bara tre steg för att beräkna dina värmebehov

Här kan du enkelt och bekvämt själv beräkna hur mycket värmeeffekt du behöver för dina rum.

   


För beräkningen av den nödvändiga värmeeffekten krävs följande information:

 1. Volym
  Hur stor är rummets totala volym som ska värmas upp?
 2. Rumstyp
  Hur stort är det ungefärliga isoleringsvärdet för rummet som ska värmas upp?
 3. Temperaturskillnad
  Hur stor är den förväntade maximala temperaturskillnaden mellan utomhus- och inomhustemperaturen?
  (Differens i °C mellan den minimala utomhustemperaturen som kan förväntas och önskad rumstemperatur.)

Rättslig information

Formuläret får endast användas för avsett syfte. All kopiering och användning av källkoden genom tredje part är förbjuden.

Beräkningsunderlag maximalt till 1 000 m³. Vid utrymmen över 1 000 m³ kan du vända dig till våra experter som hjälper dig att beräkna den nödvändiga värmeeffekten. Samtliga beräkningsresultat utgör endast en grov uppskattning. Trotec GmbH och TKL GmbH frånsäger sig allt ansvar för eventuella följdskador. Nyttjandet sker på användarens egen risk och eget ansvar. Dessutom gäller våra allmänna affärsvillkor.

Beräkning av rumsvolymen

Förväntad temperaturdifferens

Beräkningarnas resultat

Resultat volymberäkning [m³]:

0

Resultat värmeeffektsberäkning [kW]:

0