Luftrengörare Trotec AirgoClean 10 E
Luftrengörare Trotec AirgoClean
Luftrengörare Trotec IQAir
 
Home Comfort

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter och tjänster
  2. Maskiner - HomeComfort
  3. Luftrengöring

Luftrengörare för frisk luft

Effektiva system för ett sunt rumsklimat

Luftrengörare använder sig av moderna teknologier och förbättrar rumsluften med den senaste filtertekniken. Luftrengörare minimerar belastningen av hus- och findamm hemma och på arbetsplatsen. Skadliga ämnen, allergener och pollen reduceras, otrevliga lukter försvinner. Apparater för luftrengöring finns i olika utföranden.

Hemma och på arbetsplatsen: Frisk, ren luft är viktig för välbefinnandet och hälsan. Rumsluften innehåller damm och skadliga ämnen som kan påverka hälsan. Allergener och pollen orsakar sjukdomar och besvär som du undviker med en effektiv luftrengörare. Rök från cigaretter och andra lukter är störande. Luftrengöraren hjälper dig att förbättra rumsluften året runt. Använd den inte bara på våren när pollen är på väg. Vi informerar dig med vår rådgivare om alla möjligheter som moderna och effektiva luftrengörare kan erbjuda. Du hittar här viktig information om apparaternas arbetssätt och vilken rengörare som är den bästa för just din användning.

Ren luft för din hälsa – andas fritt igen!

Vet du hur mycket luft du dagligen behöver för att andas? Dag efter dag behöver vi över 10 000 liter luft! Det motsvarar kapaciteten hos mer än 71 badkar. I varje liter luft finns damm, inomhus även mer än utomhus. Damm kan vara både synligt och osynligt. En matta kan t.ex. ta upp dammängder som motsvarar åtta gånger sin egen vikt. Bakterier är osynliga för blotta ögat. Dessutom virvlar även andra kritiska substanser omkring i luften. Möbler, laminat och paneler är delvis belastade med formaldehyd som under årtionden avges till luften i bostaden och på kontoret. Rumsluften kan delvis vara upp till tio gånger mer belastad och förorenad med damm än utomhusluften. Eftersom de flesta människorna tillbringar 80 procent av sin tid i slutna rum, är en ren och sund rumsluft extremt viktig. Att städa, dammsuga och vädra räcker ofta inte till. Med en luftrengörare kan du reducera damm och förbättra luften avsevärt. Din hälsa kommer att tacka dig! 

Den passande luftrengöraren för allergiker och astmatiker

Husdammallergin hör till de allergier som är svårast att behandla. Det beror på att det finns många dammkällor i hushållet. Enbart dammet gör inte sjuk. Men husdammskvalster är utlösare. Så lite som en tesked sovrumsdamm innehåller i snitt 1 000 husdammskvalster och 250 000 små avföringskulor från kvalster. Generellt bildas i bostaden dag efter dag sex milligram damm per kvadratmeter. Använd en effektiv luftrengörare om du vill ha ren, frisk luft.

För allergiker och astmatiker är belastningen av rumsluften med skadliga ämnen och damm farlig. Men även om du inte känner av belastningen är en hygienisk rumsluft en väsentlig faktor för hälsan. Bakterier är osynliga och finns överallt. Skrivbordet är t.ex. hundra gånger mer belastat med bakterier än ett kök. Under influensasäsongen kan en kubikmeter luft innehålla upp till 15 000 förkylningsvirus. På kontoret tillkommer dessutom belastningen med skadliga ämnen genom avdunstningen från lim, filtpennor och toner.

Varför är det viktigt med filter och filtersystem?

HEPA-filter effektivitet Trotec

Luftrengöringsapparater som är utrustade med ett högkvalitativt filtersystem, garanterar vid allergier och andra problem för mycket bra resultat som luftrengörare, när det gäller att förbättra rumsluften. Våra luftrengörare är utrustade med HEPA-filter. För AirgoClean-luftrengörarnas filtersystem med två nivåer, skiljer man principiellt mellan två varianter. Den första varianten är en kombination av DACRON®-filter och HEPA-filter. Den andra varianten använder aktivkol-förfilter och True-HEPA-filter. I DACRON®-filtersystemet används robusta förfilter av syntetiska fibrer. DACRON® är ett syntetiskt tillverkat ändlössnöre i polyester. Materialet utmärker sig genom utmärkta, allergineutrala egenskaper. DACRON® lämpar sig mycket bra som förfilter för luftrengöringen. Filter som är tillverkade av dessa fibrer är hållbara, vattenavvisande och extremt rivbeständiga.

Filtersystemet med två nivåer och HEPA-filter använder sig i ett första steg av ett förfilter av syntetfibrer. Därmed kan svaga till medelsvaga lukter och grövre husdamm filtreras ur rumsluften. I det andra steget eliminerar det effektiva HEPA-filtret pollen, findammpartiklar, allergener och mögelsvampsporer. Med HEPA-filtret kan upp till 95 procent av de belastande substanserna avlägsnas. På så vis kan luftrengöraren avlägsna damm och andra skadliga ämnen och till stor del minimera inverkningar som kan skada hälsan.

Vad utmärker ett True-HEPA-filter?

För att ett filter ska kunna klassas som True-HEPA-filter krävs ett specifikt aerosolbelastningstest. Så genomförs ett så kallat DOP-test: Filtret förses med en definierad testaerosol med grovhet 0,3 µm. Avskiljningsgraden måste uppgå till minst 99,97 %. När alltså 10 000 partiklar i den angivna storleken träffar filtret, får maximalt tre partiklar passera genom filtret.

True-HEPA-filtren som används för luftrengörarna AirgoClean 105 S och AirgoClean 205 S är DOP-testade. Dessa filter arbetar med hög effektivitet Jämfört med HEPA-liknande filter syns skillnaden tydligt. Dessa filter är billigare vad anskaffningen beträffar, men under användningen märks nackdelarna. Speciellt när det handlar om bio- och mänskliga findammpartiklar som är mindre än en mikrometer, kan förmånligare imitationer aldrig uppnå den effektivitet som True-HEPA-filter kan erbjuda. En kvalificerad luftrengörare måste alltid kunna avlägsna damm och i synnerhet extremt små partiklar. På så sätt förhindras att mycket små partiklar kan komma in i lungorna och blodomloppet. När du som allergiker vill använda en luftrengörare märker du snabbt vilka positiva egenskaper ett True-HEPA-filter har.

Luftrengörare garanterar en sund, frisk och hygienisk rumsluft. Alla profiterar på det: allergiker och astmatiker, barn, vuxna och äldre människor.

Luftrengörare av hög kvalitet med effektiva filtersystem bidrar i hög grad till en förbättrad rumsluft. DACRON®- och True-HEPA-filter utmärker sig genom antiallergena egenskaper, därför uppnår luftrengörarna mycket bra resultat vid allergier.

HEPA-filter: Använd originalet

HEPA-filter Trotec luftrengörare

Använder du HEPA-filter är det viktigt att du sätter i True-HEPA-filter. True-HEPA-filtrens klassificering garanterar en perfekt kvalitet. Var noga med den korrekta beteckningen när du köper luftrengörare och filter.

Var försiktig när filtren eller filtrens prestationsförmåga bara betecknas som „HEPA-liknande“ eller „jämförbar med HEPA-filter“. I dylika fall kan effekten vara inskränkt.

Luftrengörarna AirgoClean 105 S och AirgoClean 205 S från Trotec är däremot utrustade med True-HEPA-filter. Därmed garanteras perfekta resultat. 

Luftrengörare med jonisator:

Effektiv rengöring och förbättring av rumsluften

Lufrengöringsapparater med integrerad jonisator arbetar säkert och tillförlitligt. Jonisatorn producerar negativa joner som har en antistatisk effekt. På så sätt uppnås att alla partiklar som finns i luften laddas upp negativt. Genom uppladdningen är partiklarna tyngre än rumsluften och sjunker ner till golvet. Därifrån kan dessa partiklar helt utan problem avlägsnas med dammsugaren. Tänk på dammsugningen: Ofta virvlas mer damm upp än vad som sugs in. Det kan du förhindra med jonisator-tekniken. Du suger lätt upp det tyngre dammet med dammsugaren. Med denna teknologi rengörs rumsluften effektivt. Rumsluften anrikas dessutom med aktivt syre. 

Trotec luftrengörare i sovrummet

Luftrengörare i sov- och barnrummet:

Tysta apparater för en lugn och vilosam sömn

När apparaten används för luftrengöring och luftförbättring i ett sovrum eller barnrum, spelar ljudstyrkan en viktig roll. Vid köpet bör du då tänka på att modellen är tyst och utrustad med modulerna timer och sleep-läge. Luftrengörare hjälper speciellt vid allergier – just i sovrummet kan husdamm påverka din hälsa. Använd luftrengöraren för att avlägsna damm och pollen effektivt. 

Komfort

Praktiska extrafunktioner på luftrengöraren

Ett antal extrafunktioner höjer komforten på luftrengöraren. Mycket användbar är den infraröda fjärrkontrollen med vilken du kan styra apparaten bekvämt från soffan eller skrivbordet. Konfigurera din apparat enligt dina personliga behov. Om modellen är utrustad med en timerfunktion och ett sleep-läge, kan du anpassa den individuellt till din personliga rytm. 

Så hittar du en passande modell

Det viktigaste kriteriet är rummets storlek. I vårt sortiment har vi apparater för luftrengöring i rum av olika storlek. Du kan alltså utrusta din bostad på samma sätt som ditt kontor. Luftrengöraren reducerar dammet lika tillförlitligt på arbetsplatsen som hemma. Praktiska extrafunktioner gör apparatens hantering speciellt bekväm. Ska apparaten användas i renrum eller inom kliniska medicinska områden, lämpar sig en modell i IQ Air-serien bäst.


Våra produkter i överblick

Designad luftrengörare AirgoClean 10 E

Designade luftrengöraren AirgoClean 10 E med Dacron-förfiltret och HEPA-filtret är ett luftfiltersystem i två steg. Apparaten lämpar sig för en helautomatisk luftrengöring. Rummet kan vara upp till 50 m³ stort. Rengöringsvolymen är max. 135 m³/h. Med tre fläktnivåer kan apparaten styras individuellt och behovsanpassat. Luften rengörs effektivt med en integrerad jonisator. Den lätthanterliga apparaten är kompakt och kraftfull. Filtren kan bytas snabbt och okomplicerat. Apparaten arbetar tyst med en ljudutveckling på max. 55 dB(A). Energiförbrukningen är låg. Den designade luftrengöraren AirgoClean 10 E har fötter och kan därmed även användas som golvapparat.

Luftrengörare AirgoClean 105 S och AirgoClean 205 S

Luftrengörarna AirgoClean 105 S och AirgoClean 205 S är filtersystem för rumsluften i två steg med aktivkol-förfilter och True-HEPA-filter. Apparaterna är utrustade med en sensor för damm- och VOC-emissioner. Därmed möjliggörs en energibesparande automatisk drift. Luftrengörarna hör till märkesutgåvan ur en serie luftrengörare som använts miljontals gånger och som vunnit många utmärkelser. Apparaterna lämpar sig för en helautomatisk luftrengöring. Visningar för luftkvalitet och filterbyte gör användningen effektiv. Timerfunktion och sleep-läge höjer användarkomforten. Apparaterna kan konfigureras snabbt och bekvämt med den infraröda fjärrkontrollen från skrivbordet.

Komfortluftrengörare IQAir-serien

Luftrengörare i IQ Air-serien utmärker sig genom den patenterade HyperHEPA-tekniken. Den innovativa teknologin används bl.a. i kliniker och moderna renrum. Apparaterna HealthPro 150 och HealthPro 250 har en upp till hundra gånger högre återhållningsförmåga för dammpartiklar och mikroorganismer jämfört med konventionella HEPA-luftrengörare.

Apparaterna i IQ Air-serien är certifierade och individuellt testade. Varje HealthPro luftrengörare levereras med ett handskrivet certifikat. Certifikatet upplyser om systemets faktiska testresultat. Värdena för filtreringseffektiviteten och lufttransportmängden anges exakt.