Bild på en peltiertorks insida
Home Comfort

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter och tjänster
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Avfuktning
  4. Praktiska kunskaper luftavfuktare
  5. Översikt över luftavfuktningsmetoder
  6. Kondenstork med peltierteknik

Kondenstork med peltierteknik

Funktionssätt, användningsmöjligeter och -gränser för peltiertorkar

Precis som på kompressordrivna kondenstorkar måste även på denna avfuktartyp en så pass kall yta genereras i apparatens inre, så att ytans temperatur ligger under luftens daggpunkt och vatten kan kondensera på den.

Peltiertorkar använder dock ingen kylmaskin med kompressor för avfuktningen av rumsluften, utan ett integrerat peltierelement – ibland kallat TEC (thermo­electric cooler).

Dessa kompakta, termoelektriska omvandlare baserar på peltiereffekten (därav namnet), som vid ett strömflöde mellan elementets båda platthalvor gör att en sida på elementet blir mycket het och den andra sidan mycket kall. Temperturskillnaden mellan kall och varm sida kan uppgå till 70 °C.

Peltierelement är extremt kompakta och används exempelvis i små kylskåp, mobila kylboxar eller för kylning av PC-element.

På peltierkondenstorkar suger en fläkt inne i apparaten in rumsluften och för den förbi den kalla sidan av elementet, där den kyls ner under sin daggpunkt, kondenserar på ytan och droppar ner i en uppsamlingsbehållare.

Den torra luften leds nu förbi den heta sidan av elementet där den tar upp dess värme och strömmar sedan som torr varmluft in i rummet igen.

Liten konstruktion – liten aktionsradie

Processbetingat behöver kondenstorkar med peltierteknik ingen avfrostningsutrustning och förbrukar lite ström. Dessutom är dessa extremt kompakta apparater mycket tystgående pga. att kompressorljud bortfaller.

Men å andra sidan är dessa luftavfuktares aktionsradie relativt litet och verkningsgraden är förhållandevis låg. Den uppgår aktuellt till ca maximalt en tredjedel av en kompressors verkningsgrad. Av denna anledning är den termoelektriska tekniken inget fullgott alternativ till den allmänt använda kylkompressionstekniken. Framför allt också för att effekten av enskilda peltierelement inte går att skalera uppåt.

Därför måste jämförande effektvärden – som t.ex. liter per kWh som ibland anges för konkurrerande apparater, alltid tas med en nypa salt. Här jämförs snabbt äpplen och päron, eftersom peltiertorkar inte går att skalera och aldrig kan uppnå en i det närmaste lika stor avfuktningseffekt som kyltorkar. Mer än ett litet vattenglas per dygn kommer i praktiken inte att uppnås.

Peltiertorkar och kyltorkar kan egentligen inte jämföras, eftersom de processbetingat är koncipierade för olika användningsområden.

Vi som mångåriga marknadsledare på området mobil luftavfuktning är av den uppfattningen att peltierapparater endast är lämpliga för användning i slutna rum med mindre dimensioner, exempelvis i klädskåp, skoskåp, skafferier eller små toaletter utan fönster.

Peltierapparater bör inte användas för en permanent luftavfuktning i större rum, även om reklamen suggererar något annat.

Liten notis: För att ”piffa upp” en peltiertork så att den har samma effekt som en kyltork, måste 40 resp. 80 peltierelement byggas in parallellt i en enda apparat beroende av önskad avfuktningskapacitet – t.ex. 10 eller 20 liter per dygn!

Därmed skulle inte bara avfuktaren bli mycket större utan även energiförbrukningen skulle stiga. Alternativt kan man naturligtvis ställa upp 40 resp. 80 peltierapparater fördelade i rummet. Det skulle i alla fall vara ett blickfång ;-)

Exemplarisk storleksjämförelse av ett typiskt peltierelement så som det kan användas i små luftavfuktare.
Exemplarisk storleksjämförelse av ett typiskt peltierelement
På peltierelementets kalla sida är kylflänsar påskruvade, där den fuktiga luften kondenserar och kondensvattnet sedan droppar ner i uppsamlingsbehållaren som finns därunder.
Bild på en peltiertorks insida
Funktionsprincip peltiertork

Luftavfuktarteknik – praktiska kunskaper från Trotec

Praktiska kunskaper luftavfuktare – alla kapitel i överblick

Kapitel 1: Grundläggande kunskap om luftfuktighet – allt är absolut relativt
Kapitel 2: Översikt luftavfuktningsmetoder – kondensation och adsorption
Kapitel 2.1: Kondenstork med kompressorteknik
Kapitel 2.2: Kondenstork med peltierteknik
Kapitel 2.3: Adsorptionstork
Kapitel 3: Vilken luftavfuktningsmetod för vilket syfte?