Detaljbild på torkhjulet i en adsorptionstork
Home Comfort

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter och tjänster
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Avfuktning
  4. Praktiska kunskaper luftavfuktare
  5. Översikt över luftavfuktningsmetoder
  6. Adsorptionstork

Adsorptionstork

Funktionssätt och tekniska skillnader

Industriella apparater med fuktavledning

Professionella adsorptionstorkar används inom industrin, där man behöver stora mängder dels extremt torr luft även vid låga temperaturer. Det kan ekonomiskt och tekniskt endast uppnås med adsorptionstorkar.

Adsorptionstorkar för industrin har mindre komfortutrustning jämfört med lösningar för privat bruk och satsar i stället på robusthet, hållbarhet, långa brukstider och hög torrlufteffekt.

Inte minst pga. det stora luftgenomflödet, kondenserar den fuktiga luften vid dessa apparater inte längre inne i apparaten, utan blåses direkt ut i form av het vattenånga och leds ut via en slang eller en kanalanslutning. Det fungerar som på din torktumlare hemma.

Välj alltså inte någon industriell apparat för privat bruk, eftersom den inte är utrustad med en integrerad uppsamlingsbehållare för vatten.

Komfortapparater med kondensor

Dessa apparater som har koncipierats för privat bruk, fungerar enligt samma princip som adsorptionstorkar för industriell användning.

Den insugna rumsluften transporteras genom en avfuktningssektor i ett roterande torkhjul som är belagt med ett hygroskopiskt sorptionsmedel, på vilket fukten i luften avlagras.

Ett typiskt sorptionsmedel är silikagel – ett torkmedel med en mycket stor, hygroskopisk yta. I professionella adsorptionstorkar har ett gram av detta torkmedel en yta på mer än 700 kvadratmeter. Mindre än 10 gram har därmed en yta som motsvarar storleken av en hel fotbollsplan.

Den torra luften som avfuktats genom fuktavlagring på sorptionsmedlet blåses sedan ut i rummet igen.

För att det fuktmättade torkhjulet ska befrias från vatten så att det kan ta upp vatten igen, strömmar luft som värmts upp via ett värmeelement genom en separat regenerationssektor i torkhjulet i ett permanent kretslopp. Denna luft tar temperaturbetingat upp fukten från torkhjulet och leder den genom ett kondensorelement.

Samtidigt strömmar kallare insugsluft kring elementets utsida, varvid vattnet i kondensorelementet kondenserar och fångas upp i en vattenbehållare. Regenerationsluften tillförs sedan värmeelementet igen i ett permanent kretslopp så att fukten återigen kan tas upp.

Funktionsprincip komfort-adsorptionstork
Bilden ovan visar insidan av en TTR 300 med torkhjul från Trotec. Denna industriella adsorptionstork är visserligen mycket kompakt, men lämpar sig ändå inte för typiska användningar i hushållet, eftersom den saknar en uppsamlingsbehållare för vatten. För detta har speciella komfort-adsorptionstorkar koncipierats som t.ex. TTR 55 E, med en integrerad uppsamlingsbehållare för vatten och ett tvättbart luftfilter:
Industriell adsorptionstork TTR 300
Komfort-adsorptionstork TTR 55 E