Radialfläkt TFV 29 FS för torkning av ytor

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter och tjänster
 2. Maskiner - HighPerformance
 3. Ventilation
 4. Yttork TFV 29 FS

Radialfläkt TFV 29 FS

Mångsidigt användbar yttork med platsbesparande, slank konstruktion

Den snillrika konstruktionen av denna radialfläkt med perfekt formade, robusta metallblad ger en hög lufteffekt vid maximalt tryck och samtidigt minimerad konstruktionshöjd. Konstruerad i en platsbesparande, slank form är TFV 29 FS därför trots sin låga höjd extremt effektstark och uppnår märkbart kortare torkningstider.

Radialfläkt TFV 29 FS

Tyngdpunkten och formgivningen av TFV 29 FS har koncipierats för fyra olika uppställningspositioner – nära golvet, med lutning, vertikal och på högkant. Därmed är den här turbotorken perfekt att använda för alla uppgifter den ställs inför.

Pga. de flexibla uppställningsmöjligheterna och ett påskyndat luftutbyte kan golvytor torkas lika snabbt som väggar och tak eller hela trapphus. Den fuktiga luften tillförs då en kompletterande kondenstork. TFV 29 FS har plats även i mycket trånga utrymmen.

Förutom en stänkvattenskyddad driftbrytare och en seriemässig timräknare, finns även ett serviceeluttag på manöverpanelen till TFV 29 FS, så att du i kombination med den långa anslutningskabeln på TFV 29 FS även bekvämt kan serieansluta flera apparater till ett enda uttag.

Så snabbt som TFV 29 FS klarar av torkningen, så enkelt och lätt kan den transporteras: Den låga vikten och bärhandtagen på båda sidorna gör det möjligt. Den integrerade kabelvindan skapar ordning och reda utan snubbelställen. I servicefordon eller lager kan flera TFV 29 FS sedan platsbesparande staplas på varandra.

Praktiska fördelar:

 • Robust, kompakt hus i slank design
 • Fyra uppställningspositioner för att situationsanpassat kunna påskynda torkningen
 • Lätt konstruktion – enkel hantering
 • Platsbesparande staplingsbar för förvaring och transport
 • Integrerat servicekontaktuttag
 • MID-konform* dualräknare för drifttimmar och energiförbrukning (tillval)
 • Flera apparater kan serieanslutas till ett enda eluttag (Daisy-Chain-anslutning)
I stället för standard timräknare kan TFV 29 FS även erhållas med en MID-konform* dualräknare för drifttimmar och energiförbrukning.
MID-konform* dualräknare för drifttimmar och energiförbrukning som tillval
TFV 29 FS kan användas i 4 uppställningspositioner

Fyra torkningspositioner, oändligt många användningsmöjligheter –
med TFV 29 FS är du alltid optimalt utrustad

 1. Lutningsposition – Ståbygeln som finns integrerad på undersidan kan fällas ut för att luta TFV 29 FS och på så vis kan den användas för torkningsventilation av vissa områden i trappor och av väggar eller av hela trapphus.
 2. Golvposition – I golvpositionen fördelas den totala utblåsningsluften med hög hastighet till en bred luftström direkt över golvet, så att en betydligt snabbare yttorkning kan åstadkommas.
 3. Vertikal position – För målinriktad torkning av takområden.
 4. Position på högkant – Optimal för torkning av trånga utrymmen och stora väggytor.
Platsbesparande staplingsbar

* Vad betyder MID-konform?

Det europeiska mätinstrumentdirektivet (MID) ersätter inom vissa områden den hittills gällande regleringen beträffande nationellt godkännande och påföljande kalibrering. Framöver måste alla energiräknare som i Europa används för beräkning av energiförbrukningen, vara MID-konforma.

Köpa

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 1.510.003.025
Luftmängd
  Nivå max. [m³/h] 1 150
Luftström
  Utblåsande
  Insugande
Fläkt
  Fläktnivåer 1
  Radial
  Axial
Luftutträdeshastighet
  m/s 7
Lufttryck
  Nivå max. [Pa] 290
Transportmedelstemperatur
  max. [°C] 60
Elektriska värden
  Nätanslutning 230 V/50 Hz
  Märkströmsförbrukning [A] 0,74
  Effektförbrukning [kW] 0,17
Elektrisk anslutning
  Anslutningskontakt CEE 7/7
  Kabellängd [m] 5
Säkerhetskännetecken
  IP-skyddsklass IP44
Ljudvärden
  Nivå 1 - Avstånd 3 m [dB(A)] 64
Drifttimmesräknare
  Integrerad
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 520
  Bredd (utan förpackning) [mm] 450
  Höjd (utan förpackning) [mm] 255
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 11
Utrustning, kännetecken och funktioner
Mobilitet
  Fötter
  Bär-/transporthandtag
  Bärbar
  Staplingsbar
  Gummiförsedda metallhjul
  Kran
  Transporthjul av plast
  Massivgummidäck, inte färgande
  Staplare
Lagringsförmåga
  Kan staplas

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Alternativa produkter

Hämtar...

Donwloads

Hämtar...