1. Produkter och tjänster
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Vattenskadesanering
  4. Tillbehör sanering

Tillbehör sanering

Vårt tillbehörsprogram för vattenskadeavhjälpning och sanering

Utrustning för torkning av isoleringsskikt

Torn

Letar du efter maskiner eller tillbehör för torkning av isoleringsskikt?

I vårt maskin- och tillbehörsprogram för torkning av isoleringsskikt hittar du isoleringsskikttorkar, vattenavskiljare, ljuddämpare, mikrofilter, HEPA-filter, anslutningsmuffar och filtersystem i flera steg för aggregat för torkning av isoleringsskikt.

Nyckelord: Mätning av torkningsinstallationer...

Använd T3000 med vindmätarsensor för kapacitetskontroll av dina torkningsinstallationer vid torkning av isoleringsskikt efter vattenskador!

Exempel T3000Med detta hjälpmedel fastställer man inte bara snabbt och exakt om det på avlastningsöppningarna finns tillräcklig luftströmning för uttorkning av isoleringsskiktet. T3000 är ett högprecist digitalt multifunktionsmätdon i MultiMeasure-serien med möjlighet att ansluta olika SDI-sensorer. Genom ett enkelt sensorbyte kan detta multifunktionsmätdon även användas som kapacitivt materialfukt-mätinstrument, termohygrometer eller mikrovågsdjupfuktsensor! Dessutom kan motståndelektroder anslutas till T3000 för byggfuktmätningar.

Saneringen är lätt att genomföra. Med användbara hjälpmedel som testats i praktiken för alla situationer och varje insats. Vårt omfattande tillbehörsprogram för vattenskadeavhjälpning och sanering är lätt att hantera.