1. Produkter och tjänster
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Vattenskadesanering
  4. Isoleringsskikttork
  5. Praktisk metodinformation

Praktisk metodinformation

Principer för isoleringsskikttorkning:

ÖvertrycksmetodenOm övertrycksmetoden tillämpas flödar torr uppvärmd luft in i isoleringsskiktet genom speciella öppningar.

Under genomflödesfasen berikas den torra luften med fuktighet från skiktuppbyggnaden, avviker via kantfogen eller andra avlastningsöppningar in i rummet och torkas igen med avfuktningsaggregaten på plats.

Med detta kretslopp uppnår man uttorkning ända till materialspecifik jämnviktsfukt uppnås.

UndertrycksmetodenOm undertrycksmetoden tillämpas sker proceduren i omvänd ordning. Med vakuumturbiner extraheras den fuktiga luften ur isoleringsskiktet.

På detta sätt uppstår det vakuum i och runt isoleringsskikten, som utbalanseras av avfuktare med torr rumsluft genom de öppna kantfogarna eller andra avlastningsöppningar.

Övertryck är inte samma sak som undertryck!

För att suga in en viss luftvolym, exempelvis 100 m³ vid ett mottryck på 100 mbar (t.ex. Styropor™, mineralull), behöver man ca 20 % mer energi än samma luftvolym vid ett identiskt mottryck (100 mbar) som flyter in i isoleringsskiktet. Vid ett mottryck på 150 mbar (t.ex. Perlite) höjs differensen till 30 %.

Eller med andra ord: Ett isoleringsskikttorkningsaggregat kan med övertrycksmetoden låta ca 20 till 30 % mer luftvolym flöda in i isoleringsskiktet jämfört med undertrycksmetoden om man skulle utgå från samma konstellation!

Facit: Metodbetingat är de yteffekter som nås i undertrycksmetoden lägre än vid övertrycksmetoden.

Viktig information om undertrycksmetoden:

För denna metod måste ett filtersystem användas för att inte vatten eller fasta partiklar ska nå kompressorn. Detta skulle leda till att turbinen täpps igenom och därmed till att aggregatet förstörs.

Profitera därför av fördelarna med Trotecs filterkedja – mer information här...

Jämförelse mellan för- och nackdelar med metoderna Övertryck Undertryck
Risk för okontrollerad spridning av vatten i zoner som inte avses ja nej
Potentiella skador på inventarier och rumsklimatförsämring i angränsande områden ja nej
Inpressad fuktighet i kant-/hörnområden kan leda till att torkningstiden förlängs ja nej
Yteffekt vid identisk maskinanvändning 100 % 80 %
Allmän längd på uttorkningen i relation normal snabbare
Mineralberoende fula ställen i naturstengolv på grund kapillärtryck möjligt ja nej
Välvningsskador vid bitumen-golvmassa möjligt ja nej
Skydd mot kontamination av andningsluft genom sporer, allergener eller mikrofibrer som kan vara cancerframkallande nej ja
Nödvändigt antal hål för luftinflödes-/utflödesöppningar mer mindre
Användningsmöjlighet i hygienkänsliga områden som sjukhus, ålderdomshem, skolor, daghem etc. förbjudet ja