1. Produkter och tjänster
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Vattenskadesanering
  4. HEPA-filter HC MultiQube
  5. Översikt över filterklasser

Översikt över filterklasser

 
Partikelstorlek Partikelexempel Filterklass Användningsexempel
Grovdammfilter
för partiklar
> 10 µm
Insekter, textilfiber och hår, sand, flygaska, frömjöl, sporer, pollen cementdamm G1
G2
För enkla användningar (t.ex. som insektsskydd i kompakta apparater)
G3
G4
För- och cirkulationsfilter för civilskyddsanläggningar
Frånluft, färgsprutningskabiner och köksfläktar etc; smutsskydd för luftkonditionerare och kompakta apparater (t.ex. fönsterluftkonditionerare, fläktar); förfilter för filterklass F6 till F8
Findammfilter
för partiklar
1-10 µm
Sporer, pollen, frömjöl och cementdamm, partiklar som orsakar dammavlagringar och fläckar, bakterier och virus på värdpartiklar F5 Utomhusluftfilter för rum med låga krav (t.ex. fabrikshallar, lagerrum, garage)
F5
F6
F7
För- och cirkulationsfiltrering i ventilationscentraler; slutfilter i luftkonditionerare för försäljningslokaler, varuhus, kontor och vissa produktionsrum, förfilter för filterklass F9 till H11
Oljerök och agglomererat sot; tobaksrök; metalloxidrök F7
F8*
F9
Slutfilter i luftkonditionerare för kontor, produktionsrum, kopplingscentraler, sjukhus, IT-centraler; Förfilter för filterklass H11 till H13 och aktivkol
Filter för svävande partiklar
< 1 µm
Virus, bakterier, tobaksrök, metalloxidrök H10
H11
H12
Slutfilter för rum med höga och högsta krav (exempelvis för laboratorer, för produktionsrum inom livsmedels-, läkemedels-, finmekanisk, optisk och elektronisk industri liksom för medicin)
H11 Slutfilter för renrumsklass*** ISO 6
och ISO 5
Oljedunst och sot i uppståndelsetillstånd, radioaktiva svävande partiklar H12
H13**
Slutfilter för renrumsklass*** ISO 4 och ISO 3, slutfilter i civilskyddsanläggningar, frånluftfilter i kärntekniska anläggningar
Aerosoler H14
U15
U16
U17
Slutfilter för renrumsklass*** ISO 2
och ISO 1

* Trotecs mikrofilterklass, ** Trotec-HEPA-filterklass, *** enligt ISO14644-1

På grund av den potentiella risken med dessa ämnen är saneringsföretag förpliktigade att vid torkning av isoleringsskikt med undertrycksproceduren säkerställa rengöring av luften med motsvarande lämpliga filterklasser!

Få reda på mer om fördelarna och de enskilda filterstegen hos vår modulära filterkedja i flera steg...