1. Produkter och tjänster
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Vattenskadesanering
 4. Filtersystem i flera steg
 5. Faktakontroll filterkedjan

De enskilda stegen i Trotecs filterkedja

Vid processluftrengöring måste följande punkter beaktas:

filternivån: Förfiltrering och grovavskiljning

För att skydda efterföljande filter och isoleringsskikttorken måste man först avskilja fritt vatten från den insugna luft/vatten-blandningen.

Hos den tekniskt anspråksfulla lösningen från Trotec sker denna grovavskiljning genom en speciell stötplatta, där vattnet kulminerar och omleds till vattenavskiljarens uppsamlingsbehållare.

 

filternivån: Förfiltrering och finavskiljning

För att optimera effekten av följdfiltret och förlänga isoleringsskikttorkens hållbarhet måste vattnet hållas tillbaka och luftströmmen rengöras från finpartiklar.

Hos Trotecs vattenavskiljare sker finavskiljningen via ett tvättbart finfilter (stål-demister) där det definierade stickmönstret av trådar av rostfritt stål bildar ett gränsskikt för att spärra av om mer vatten träder in, och som faller tillbaka till uppsamlingsbehållaren från demistern. Samtidigt har detta spärrskikt en filterfunktion för fint damm (blötluftsfilter).

Praktisk fördel: Efter att uttorkningen har avslutats kan demister-finfiltret lätt och snabbt tas ut ur vattenavskiljaren, rengöras med en vattenstråle och sedan användas igen.

 

filternivån: Mikrofiltrering, klass F8 enligt DIN 779

Efter förfiltreringen är den rengjorda och numer vattenfria luften redan befriad från partiklar, så att de inte längre syns med blotta ögat. Nu måste en mikrofiltrering av processluften ske av flera skäl:

Å ena sidan för att säkerställa att kontaminerad uppsugen luft innan den förs tillbaka till rummen har rengjorts tillräckligt enligt gällande förordningar. För det andra, som tvingande nödvändig förfiltrering för användningar där användning av ett HEPA-filter är föreskrivet, till exempel vid expositionsrisk genom mögelsvampsporer eller anorganiskt fiberdamm.

Trotecs mikrofilter är speciellt avsedda och tillåtna för användning av vakuumturbiner med tryckdifferenser större än 250 mbar liksom med 0,1 m² filteryta och 60 m³ lufteffekt per filterelement och optimalt anpassade efter den maximala lufteffekten hos vakuumturbinen i MultiQube-isoleringsskikttorkar. Trotecs mikrofilter motsvarar den föreskrivna filterklassen F8 för förfilter för HEPA-filtrering enligt DIN EN 779 och klarar av att avskilja 99 % av alla partiklar upp till en storlek på 2 mikrometer från processluften!

Filternivån

Processluftrengöring vid undertryckstorkning – inte bara en fråga om teknik...

Vattenavskiljar-stål-demister, mikro- och HEPA-filter, som är lämpliga för användning med isoleringsskikttorkar med undertryck, är specialkonstruktioner som har anpassats efter varandra och som har utformats för stora tryckdifferenser och höga tillströmningshastigheter.

Användningen av felaktigt beräknade filterkedjor eller sämre material leder förutom expositionsfara och regressrisk till följd av detta, oundvikligt till att användningstiden för de apparater som används drastiskt förkortas – eller till och med till totalstopp.

Därför måste man enligt lagen kunna garantera tekniskt felfri processluftrengöring vid industriell undertryckstorkning.

Ändå finns det fortfarande apparater på marknaden där "filtersystem" enbart består av vanliga skumplastmattor från ett vanligt byggvaruhus eller filtermattor för filtrering där rökutsugning sker.

Demister av flätat stål är ofta inget annat än en plan inläggsmatta utan någon egentlig funktion.

HEPA-filter som kassettfilter i hålrum används inom ventilationsteknik och är enligt vår åsikt mindre lämpliga för vattenskadesanering.

Till skillnad mot detta har Trotecs vattenavskiljare utformats och beräknats av specialiserade ingenjörskontor. Tillsammans med ledande filtertillverkare konstruerades sedan de enskilda filterstegen speciellt för de isoleringsskikttorkningskapaciteter som kom i fråga och testades i vårt eget serviceföretag.

Därför profiterar torkningsspecialistföretag av Trotecs mångåriga beprövade proffsutrustning med bästa möjliga filtereffekt och maximal lönsamhet – apparater som i många år har visat sig hålla måttet i tusentals projekt och bland försäkringsbolag och experter i hela Europa anses innehålla modernaste teknik.

filternivån: HEPA-filtrering, Klass F13 enligt DIN 1822-1

Huvudsyftet med en HEPA-filtrering – en föregående mikrofiltrering som förfilter är obligatorisk – är säker avskiljning av mögelsporer, bakterier och små mikrofibrer som misstänks vara cancerframkallande. Därför föreskriver lagen att man måste använda ett HEPA-filter vid expositionsrisk i omgivningsluften till följd av sådana sensibiliserande ämnen som teknisk skyddsåtgärd.

Trotecs HEPA-filter i klass H13 är optimalt anpassade efter de tekniska specifikationerna för vakuumturbinerna hos MultiQube-isoleringsskikttorkar liksom på mikrofiltrets filteryta och är godkända av filtertillverkaren. Genom den förbättrade filtergeometrin, 3 m² filteryta och 315 m³ lufteffekt garanterar Trotecs HEPA-filter en avskiljning av alla svävande partiklar upp till en storlek på 0,3 mikrometer till 99,97 %! Som jämförelse: Ett hårstrå från en människa har en diameter på ca 80 mikrometer och är med andra ord ungefär 800 gånger större!

Checklista för identifiering av filtersystem som fungerar i praktiken:

 • Förfogar systemet över filtrering i 4 steg?
  (blötavskiljning, blöt-demister-finfiltrering, mikrofiltrering klass 8, HEPA-filtrering klass H13)
 • Förfogar systemet över en HEPA-filter-tillståndsövervakning?
 • Hur är demistern konstruerad?
  Har stål-demistern en specifik kvadratform som är anpassad efter avskiljarens volym eller är det enbart en plan matta?
 • Vilket mikrofilter används?
  SE UPP med filter av rökavgashuvar, skummattor, dammfilter etc. som man själv kan klippa till och som finns i vanliga byggvaruhus. De är varken mikrofilter (F8) eller klassificerade som förfilter för ett HEPA-filter (H13).
 • Är storleken och konstruktionstypen på HEPA-filtret avsedd för vattenskadesanering?
  SE UPP vid följande egenskaper: dammsugarstorlek, träkassettfilter, storleken och formen på ett luftfilter för fordon!
 • Sitter HEPA-filtret monterat direkt bakom vattenavskiljaren eller grovfilterenheten?
  SE UPPom mikrofilter saknas helt eller inte kan användas för förfiltrering i kombination med HEPA-filter!
 • Hur stort är filterytsförhållandet på mikro- och HEPA-filtret som används?
  På grund av den höga avskiljningsgraden måste man vid användning av HEPA-filter arbeta med låg tillströmningshastighet. För att undvika tryckförluster måste därför mikro-HEPA-filterytans förhållande vara minst 1:6. HEPA-filterytan måste alltså vara minst sex gånger större än filterytan på det förkopplade mikrofiltret.
 • Finns HEPA-filtret i vattenavskiljaren?
  SE UPP: Mer rengörings- och underhållsarbete, för HEPA-filterbehållaren kontamineras även i de fall då HEPA-filter inte används!
 • Är alla förbrukningselement lätta att nå, och kan de bytas ut separat?

Konsekvenserna av en icke sakmässig filtersystematik:

 • Otillräcklig avskiljning av farliga ämnen kan leda till regressanspråk och imageskador
 • Snabb tryckförlust genom orenade HEPA-filter leder till
  • avsevärt längre torkningstider
  • överhettning av kompressorturbinerna
  • permanent byte av de dyra HEPA-elementen

Använd därför HepaControl för filtertillståndsövervakning!