Professionell infraröd värmepanel TIH 350+

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Vattenskadesanering och uthyrning: +49 2452 962 444
Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter och tjänster
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Uppvärmning
 4. Infraröda värmepaneler
 5. Infraröd värmepanel TIH 350+

Infraröd värmepanel TIH 350+

För specifik torkning av murverk i nybyggda hus och äldre byggnader eller efter vattenskador

Den professionella infraröda värmepanelen TIH 350+ är perfekt för specifik torkning av väggar i nybyggda hus eller efter vattenskador. TIH 350+ är den perfekta lösningen för torkning av fuktigt murverk efter vattenskador, eftersom fukten i dylika fall ofta samlar sig i områden nära golvet eller taket.

Lika bred som TIH 650+ täcker TIH 350+ ett stort torkningsområde, men är knappt hälften så hög. Genom den kompaktare uppvärmningsytan reduceras även energibehovet som MID-konformt kan mätas med den integrerade energiräknaren.

Förutsättning för effektiv torkning är en jämn värmefördelning över hela ytan på värmepanelen. Till skillnad mot konventionella infraröda värmepaneler, som ofta ger en ojämn värmefördelning, garanterar den innovativa materialblandningen i TIH 350+ en absolut jämn strålningseffekt och därmed en värmefördelning över hela ytan på värmepanelen, som dessutom är isolerad på baksidan och garanterar på så sätt en optimal objektriktad värmestrålning och maximal energieffektivitet.

Eftersom TIH 350+ går ljudlöst, kan den även utan problem användas i bebodda omgivningar.

Stödbenskonstruktion utan skruvar

Stödbenskonstruktion utan skruvar

TIH 350+ och TIH 650+ levereras med stödben av samma konstruktion, så att du kan ställa upp båda värmepanelerna i en valfri kombination med samma tillbehör. Dessutom är båda stödbenen nu ännu stabilare trots oförändrade mått och kan utan verktyg monteras på värmepanelen.

I stället för skruvkopplingen finns nu en fjäderbult säkert integrerad i stödbenet som snäpper fast vid installationen och garanterar en säker förbindning med värmepanelen. Extra monteringsverktyg krävs inte: dra, ta av, dra, sätt på – lekande lätt. Under transporten kan stödbenen platsbesparande sättas in i panelens fästanordning på värmesidan.

Stödbenen underlättar också att hitta den perfekta positionen. Stödbenens konstruktion är sådan att när de kommer i kontakt med väggen är avståndet mellan väggen och värmepanelen optimalt. Därför behöver man inte mäta avståndet separat.

Praktiska fördelar:

 • Proffskvalitet ”Made in Germany” –
  original Trotec-fabrikation
 • Infraröd värmepanel av hög kvalitet med äkta 350 watt värmeeffekt
 • Innovativa material möjliggör en jämn värmefördelning över hela ytan
 • Isoleringen på baksidan garanterar maximal energieffektivitet och optimal objektriktad strålningseffekt
 • Mycket effektiv uppvärmningsmetod med miljövänlig IR-C-strålning garanterar snabb torkning av väggar
 • Värmetransport via ljusvågor garanterar direkt objektuppvärmning utan konvektiv värmeförlust
 • Ren värme – inga ljud, inga lukter, inget kondensvatten, ingen syreförbrukning
 • Snabb och säker stapling
 • Kan användas i stapel och kombineras med IR-värmepanelen TIH 650+
 • Robust aluminiumkonstruktion med hög vridstyvhet i underhållsfri Trotec-kvalitet
 • Stödbenen kan monteras utan verktyg
 • Integrerat transportfäste för stödbenen
 • Integrerad energiräknare (MID-konform)*

MID-räknare som standard
TIH 350+ har på fabriken utrustats med en MID-konform energiräknare som möjliggör en tillförlitlig dokumentation av strömförbrukningen.
Integrerad MID-konform energiräknare
Användningsspektrum som enkelt kan utökas
Med monteringstillbehöret (tillval) kan den infraröda värmepanelen TIH 350+ fästas på vanliga monteringsställ separat eller flera tillsammans.
Användningsspektrum som enkelt kan utökas
Enkel transport av stödben
Alla TIH 350+ / 650+ har på baksidan en praktisk fästanordning för båda stödbenen, så att dessa under transporten sitter säkert i kåpans skena med hjälp av en instickskoppling.
Enkel montering av stödben

* Vad betyder MID-konform?

Det europeiska mätinstrumentdirektivet (MID) ersätter inom vissa områden den hittills gällande regleringen beträffande nationellt godkännande och påföljande kalibrering. Framöver måste alla energiräknare som i Europa används för beräkning av energiförbrukningen, vara MID-konforma.


Flexibelt användbart proffssystem

Flexibelt användbart proffssystem

De professionella infraröda värmepanelerna TIH 350+ och TIH 650+ kan efter behov användas var för sig eller kombineras med varandra:

 1. Horisontell golvuppställning av en TIH 350+ med stödbenen som ingår i leveransen.
 2. Med hjälp av stapelgrepp som kan erhållas som tillval, kan även två eller fler TIH 350+ användas i stapeldrift.
 3. Horisontell golvuppställning av en TIH 650+ med stödbenen som ingår i leveransen.
 4. Vertikal golvuppställning av en TIH 350+ med stödbenen som ingår i leveransen.
 5. Vertikal golvuppställning av en TIH 650+ med stödbenen som ingår i leveransen.
 1. Golvuppställning av TIH 650+ med stödbenen som ingår i leveransen och däröver med hjälp av stapelgreppen, en installerad stapelkonstruktion. TIH 650+ och TIH 350+ kan valfritt kombineras som stapel.
 2. Golvuppställning av TIH 350+ och däröver med hjälp av stapelgreppen, en installerad stapelkonstruktion. Även vid denna variant kan TIH 650+ och TIH 350+ valfritt kombineras i en stapel.
 3. Med anslutningssatsen för monteringsstöd (tillval) och satsen med fästklamrar för monteringsstöden kan TIH 650+ även fästas på vanliga monteringsstöd för en målinriktad yttorkning i högre belägna områden.
 4. Och TIH 350+ kan med anslutningssatsen (tillval) och fästklamrar installeras på monteringsstöd.


TIH 350+ övertygar med en mycket jämn strålningseffekt över hela ytan

Värmebilden dokumenterar en jämn strålningseffekt över hela ytan

Termografiska undersökningar visar att vanliga infraröda värmepaneler ofta bara uppnår en ojämn värmefördelning som inte möjliggör en jämn torkning av ytan.

Därutöver fluktuerar värmeeffekten ganska ofta hos dessa modeller och speciellt värmeelementens temperatur kan ofta bli för hög.

Extrem värmebehandling kan ha mycket allvarliga effekter på känsliga material. Om till exempel gips överhettas drivs kristallvatten ut, vilket leder till att den totala fogstabiliteten försämras.

Till skillnad mot detta kännetecknas de proffsiga infraröda TIH-värmepanelerna av konstanta temperaturvärden och en mycket jämn strålningseffekt över hela ytan. Värmeeffekten och väggavståndet för TIH 350+ har av konstruktörerna beräknats så att inte heller gipsmaterial kan värmas upp i fogdestabiliserande temperaturområden.

Tillbehör som tillval

Stapelgreppsats TIH 350+ / 650+
Artikelnummer 1.410.003.009
Innehåller två monteringshandtag som kan användas utan verktyg för en stabil kombination av två TIH-värmepaneler i en stapel.
Stapelgreppsats TIH 350+ / 650+
Monteringsstöd anslutningssats 350+
Artikelnummer 1.410.003.007
Två anslutningslister för fasthakning av TIH 350+ i monteringsstödens fästklamrar (tillval).
Monteringsstöd anslutningssats 350+
Monteringsstöd fästklammersats
Artikelnummer 1.410.003.004
Två klamrar i en sats för fastsättning av TIH-värmepaneler på vanliga monteringsstöd.
Monteringsstöd fästklammersats
BN35 kontaktuttagstermostat
för TIH+

Artikelnummer 6.100.007.008
Möjliggör den trådlösa regleringen av temperatur och drifttid för en eller flera värmepaneler med en räckvidd på 20 m.
BN35 kontaktuttagstermostat för TIH+

Grundläggande kunskaper för praktisk användning: Mekanismer inom fukttransport i mineraliska byggmaterial

Mekanismer inom fukttransport i mineraliska byggmaterial

Porösa, mineralhaltiga byggmaterial genomsyras av ett nätverk av porer och kapillärer av olika slag, storlek och form, som är avgörande för vattentransporten. Beroende på fukthalten i byggmaterialet sker vattentransporten i princip på två olika sätt: diffusion och vattenströmning.

Vid diffusion kan hela porutrymmet genomströmmas av vattenånga (1).

När vattenmängden ökar bildas det en vattenfilm på ytan av större porutrymmen, mindre porflaskhalsar har redan fyllts helt med vatten (2).

När byggmaterialet är övermättat finns det så mycket vatten i de utökade porutrymmena så att det endast kan transporteras per strömning (3).

Denna vattentransportfas är betydligt effektivare än diffusion.

Till följd av detta kan följande fastställas för lämpligheten att använda infraröda värmepaneler för väggtorkning:

 1. Torkning med infraröda värmepaneler är endast meningsfullt för byggmaterial med hög porösitet och välformade kapillärsystem, exempelvis tegel och en del typer av natursten.
 2. Vid starkt komprimerat byggmaterial med slutna strukturer eller mindre kapillärer (betong) har de infraröda värmepanelerna ingen som helst torkningseffekt, eftersom fukt övervägande transporteras per diffusion.
 3. En effektiv torkningseffekt kan endast uppnås i vätskefasen. Det är endast i denna fas som fukten följer värmeströmmen.
 4. När vattenströmmen minskar med stigande torkningsgrad, transporteras fukten per diffusion. Från och med denna tidpunkt är det inte längre meningsfullt att använda infraröda värmepaneler för torkningen!

Facit: Så länge vattentransporten i blöta byggmaterial påverkas av vattenströmmen, kan infraröda värmepaneler hjälpa till att påskynda torkningen.

Det är dock inte meningsfullt att ersätta luftavfuktare med infraröda värmepaneler innan utjämningsfukten i byggmaterial har nåtts!

Köpa

Infraröd värmepanel TIH 350+ visa i Trotecs nätbutik

Infraröd värmepanel TIH 350+

Den professionella infraröda värmeplattan TIH 350+ är idealisk för specifik torkning av väggytor i nya byggnader eller efter vattenskador.

3.171,61 kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 1.410.003.022
Värmeeffekt
  i [W] 350
  IP-skyddsklass IP44
Verkningsyta
  i [m²] 0,46
Elektriska värden
  Nätanslutning 230 V/50 Hz
  Märkströmsförbrukning [A] 1,3
Elektrisk anslutning
  Anslutningskontakt CEE 7/7
  Kabellängd [m] 3
  Integrerad drifttimmesräknare
Säkerhetskännetecken
  Överhettningsskydd Finns
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 36
  Bredd (utan förpackning) [mm] 1 370
  Höjd (utan förpackning) [mm] 367
Utrustning, kännetecken och funktioner
Mobilitet
  Bärbar

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Alternativa produkter

Hämtar...

Kurser

Downloads

Hämtar...