Trotecs golvinlägg

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Vattenskadesanering och uthyrning: +49 2452 962 444
Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com

Trotecs golvinlägg

Optiskt återskapande utan problem

Om vattenskador i isoleringen måste torkas ligger ofta golvbeläggningar som kakel, natursten eller parkett i vägen.

Om beläggningen förstörs när skadeorsaken repareras eller av torkningen måste man i värsta fall byta ut hela det översta skiktet. Detta är inte bara tidskrävande och dyrt, utan medför avsevärd smuts-, damm- och bullerbelastning.

Om det inte går att avlägsna kaklet utan att det förstörs och det inte heller går att skaffa fram nytt kakel av samma sort, då är användningen av Trotecs golvinlägg ett optimalt saneringsalternativ.

Med Trotecs inlägg för optisk rekonstruktion av golvbeläggningar efter vattenskador kan torkningsförberedelsetiden minimeras.

Alla Trotecs golvinlägg är kvalitetsprodukter och för så gott som varje dekor tillgänglig i en optiskt passande färg eller kontrast. Den höga kvaliteten garanterar ett att golvet kan användas till fullo efter att det återskapats.

Dessutom kan man skapa en optisk förbättring genom att lägga ett attraktivt förläggningsmönster.

Praktiska fördelar:

  • Kostnadsreducering genom extremt reducerade saneringsåtgärder
  • Alla arbeten kan beräknas i förväg – inga oväntade följdkostnader
  • Mycket kortare saneringstid
  • Rummen kan börja användas snabbare igen
  • Minimerad damm-, smuts- och bullerbelastning
  • Flexibel placering – passar för alla system
  • Omfattande färg- och dekorsortiment
  • Licensfri lösning utan bindande avtal

Få ett perfekt resultat på några få arbetssteg med Trotecs golvinlägg

Bestämma förläggningsmönster

Steg 1: Bestämma förläggningsmönster

Vid en gemensam besiktning av ytan som ska torka väljer man tillsammans med kunden inläggsdekorer som passar till golvet. Sedan väljer man gestaltningsmönster. Förutom hålsen som krävs för den tekniska torkningen planeras även de dekorativa borrhål in för att skapa ett harmoniskt förläggnings

Göra djupa och ytliga borrhål

Steg 2: Göra djupa och ytliga borrhål

Baserat på det förläggningsmönster som man tidigare valt görs nu alla ytliga borrhål som behövs för inläggen. Därefter görs djupborrningen till isoleringsnivån i borrhålen för torkningen.

Torkning av isoleringsskikt

Steg 3: Torkning av isoleringsskikt

När alla djupborrningar är klara kan man börja med den egentliga isoleringstorkningen.

Inbyggnad av Trotecs golvinlägg

Steg 4: Inbyggnad av Trotecs golvinlägg

Efter torkningen fyller man till att börja med alla djupa torkningshål till lämplig nivå för de dekorativa planborrhålen, sedan klistras golvinläggen fast i alla borrhål enligt tunnbäddsproceduren och avslutningsvis sker fogningen – anpassat efter färgen på den tillgängliga golvbeläggningen.

Företagsgruppen  |  Mässa  |  Blogg  |  Jobb  |  Kontakt  |  Kontakta oss  |  Integritetspolicy  |  Webbplatskarta
Social