Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Produkter och tjänster
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Befuktning
 4. Luftfuktighet: Naturligt hälsoskydd och hygien för inomhusluft

Luftfuktighet: naturligt hälsoskydd och hygien för inomhusluft

En relativ luftfuktighet på 40 – 60 % minskar risken för droppsmitta

En optimalt fuktad inomhusluft skyddar dig och andra, i hemmet och på arbetsplatsen, mot virus och stärker de naturliga mekanismerna i kroppens immunsystem – vårt bästa vapen mot sjukdomsalstrande virus och bakterier i inandningsluften. Nedan kan du läsa allt som är värt att veta om hur du med hjälp av en luftfuktare väsentligt kan minimera risken att drabbas av droppsmitta (den vanligaste typen av smitta vid influensa och andra virussjukdomar under pågående virusepidemier och pandemier).

Optimalt fuktad inomhusluft dödar virus

Nysningar smittar, vilket är problematiskt i mer än ett avseende. Om en smittad person nyser eller hostar i ett slutet utrymme, stöts tusentals smittbärande droppar explosionsartat ut i den omgivande luften där de stannar kvar där under lång tid som mycket smittsamma luftburna partiklar. Dessa droppar, som även kallas för aerosol, bildar ett konglomerat av det specifika smittämnet tillsammans med vatten och salter, vars livsduglighet i inomhusluften helt och hållet avgörs av den rådande luftfuktigheten.

Luftfuktighet på 40 – 60 %: Virus dör inom sekunder

Om smittämnen nyses eller hostas ut av en person i en optimalt fuktad inomhusluft med 40 – 60 % relativ luftfuktighet, ändras saltkoncentrationen i droppen så att smittämnet omedelbart dör sedan det kommit i kontakt med luften.

Tiden i luften och smittsamheten hos de smittbärande dropparna – och därmed smittorisken – minimeras på några sekunder!

Luftfuktighet < 40 %: Bakterier och virus ”konserveras” och förblir på så sätt smittsamma länge

En för torr inomhusluft, under 40 %, får däremot motsatt effekt. Den droppe som hostas eller nyses ut torkar, vilket gör att de utkristalliserade salterna i själva verket konserveras som smittämnen.

Den genom uttorkning krympta aerosolen kan sedan sväva runt i flera timmar i inomhusluften och kan fortsätta att smitta.


Smitteffekten hos virus i förhållande till luftfuktigheten

Den som hostar eller nyser i ett begränsat utrymme får inte sällan förebrående blickar av andra. Det spelar ingen roll om man gör det på flera meters avstånd. Rädslan för att smittas övertrumfar oftast reda fakta om sambandet mellan luftfuktigheten inomhus och smittsamheten hos virus. Nedan förklarar vi hur risken för hur droppsmitta avsevärt kan minimeras genom att hålla luftfuktigheten på en optimal nivå. Smittbärande droppar som avges från smittade personer via andningsvägarna och ut i inomhusluften kan i sitt omkringsvävande tillstånd smitta personer i närheten genom inandning. Här är inte frågan ”om“ viruset smittar, utan ”hur länge” det smittar. Luftfuktigheten inomhus är nämligen helt avgörande för dess överlevnad och hur aerosolerna svävar omkring i luften.

I torr luft (0 – 39 %) smittar virus under längre tid

I en korridor med för torr inomhusluft på endast 0 till 39 % luftfuktighet ökar smittorisken vid luftburna aerolsoler.

 • Lång tid i luften
 • Smittbärande ämnen i aerosol konserveras i utkristalliserade salter
 • Smittbärande ämnen förblir smittsamma i inomhusluften

Optimalt fuktad luft (40 – 60 %) dödar virus

En luftfuktighet på 40 – 60 % inomhus utgör en ytterst ogynnsam miljö för smittbärande ämnen och sänker smittrisken till ett minimum!

 • Kort tid i luften
 • Smittbärande ämnen i aerosol dödas genom den förhöjda saltkoncentrationen
 • Smittbärande ämnen i luften dödas

För torr luft (60 – 100%) håller virus smittsamma

En för fuktig inomhusluft på 60 till 100 % bromsar upp aerosolen utan att det påverkar smittsamheten.

 • Kort tid i luften
 • Högre volym och aerosolvikt
 • Smittbärande ämnen förblir smittsamma i inomhusluften

Optimalt fuktad inomhusluft: Doping för immunsystemet

Människokroppen står inte skyddslös mot farorna från virus och bakterier. De sinnrika skyddsmekanismerna i andningsvägarna är en central byggsten hos kroppens eget försvar och ger vid optimal fuktning av slemhinnorna i näsa och strupe ett effektivt skydd mot smittbärande ämnen i inandningsluften. Om däremot en för torr inomhusluft hindrar dessa skyddsmekanismers funktioner kan de sjukdomsalstrande bakterierna ta sig in i kroppen närmast obehindrat.

Luftfuktighet är den centrala faktorn för människans motståndskraft

Det vet vi alla. För torr och varm luft inomhus irriterar de känsliga slemhinnorna i näsa och hals. De förorsakar också hosta, heshet och torrlägger i vårt immunsystem. Detta ökar samtidigt risken för att smittas av sjukdomsalstrande virus. Hur kommer det sig?

Slemhinnan i andningsvägarna intar en huvudroll när det gäller att försvara kroppen mot virus. Den filtrerar omkring 20.000 andetag per dag med luft som kan innehålla sjukdomsalstrande ämnen (bakterier, svamp eller virus) och förhindrar på så sätt att dessa skadliga ämnen kan ta sig in i kroppen.

Fuktiga slemhinnor fungerar som en skyddande sköld mot sådana sjukdomsalstrande ämnen.

Slemhinnan i andningsvägarna består av ett flimmepitel som under rätt förhållanden fungerar som en slags matta bestående av miljontals rörliga småhår. Mellan dessa flimmerhår producerar slembildande celler kontinuerligt ett vattnigt slem som lägger sig som ett skydd över hela cellmattan och förser den med konstant fukt. I denna fuktiga skyddsfilm rör sig flimmerhåren upp till 1 000 gånger per timme i en vågrörelse i riktning mot svalget och fungerar där även som ett naturligt transportband som matar fram virus och bakterier. Också riktigt små partiklar ända ned på mikronivå fångas upp i denna fuktiga miljö där de slukas och dödas av slemmet.

Är inomhusluften torr fungerar inte den naturliga skyddsmekanismen

En för torr inomhusluft drar bort det nödvändiga vattnet ur slemskiktet så att det inte längre kan skydda andningsvägarna utan blir hård och förlorar sin vidhäftningsförmåga. De smittbärande ämnena fångas då inte längre upp och kan därmed fortsätta sin väg in i kroppen. Samtidigt stannar det transportband som flimmerhåren utgör när luften blir för torr. I en sådan situation ges de invaderande ämnena så gott som fri lejd in i den skyddslösa kroppen.


Luftfuktare är ett effektivt smittskydd

Med en konstant luftfuktighet på 40 till 60 % säkerställer du att kroppens eget försvarssystem förses med det drivmedel den behöver för att upprätthålla slemhinnornas viktiga funktioner i immunförsvaret. Trotec har bra erbjudande på luftfuktare för varje rumsstorlek, användningsområde och smak.

Med hygrostatstyrning ger Trotecs luftfuktare på helautomatisk väg en hälsosam luftfuktighet inomhus på 40 – 60 % i en korridor. Med en luftfuktare i komfortutförande som har fast vattenanslutning slipper du tänka på att fyllas på vatten.

Möjliga tillämpningar för våra luftfuktare

 • Hälsosam och virusfri inandningsluft på äldre- och vårdboenden

  Irriterad hals och retade slemhinnor, kliande ögon, trötthet och skrovlig hud är typiska tecken på att något inte står rätt till i omgivningsluften. Orsaken är ofta ett allt för torrt inomhusklimat. Dessa och andra symptom uppträder framför allt under den kalla årstiden då vi värmer inomhusluften och då även infektioner och förkylningar på nolltid sprids i den torra inomhusluften på vårdboenden.

  Mer information
 • Luftfuktning i förskolor och skolor

  Ingenting är så avgörande för hälsan som luften som vi dagligen andas in. Det gäller i första hand för våra barn som varje dag går i förskolan och skolan. Särskilt där är optimala hygieniska förhållanden och frisk luft viktiga kriterier. Torr rumsluft belastar våra barn, gör dem känsligare för sjukdomar och minskar koncentrationsförmågan. Eftersom en regelbunden ventilation inte alltid kan...

  Mer information
 • Luftfuktning i fanerlagret

  Fanerlager måste hanteras med speciell omsorg. Just i lager med speciellt torr luft måste speciella försiktighetsåtgärder vidtas. För: När fanerskivor torkar ut, blir de sköra och spröda. För att förhindra kostsamma uttorkningsskador, måste lagret utrustas med pålitliga och effektiva fuktningssystem. Trotec-gruppen rekommenderar användningen av en luftfuktare för större uppgifter. För små utrymmen...

  Mer information
 • Luftfuktning i instrumentlager

  Högvärdigt trä, filt, fina lim och lacker: Musikinstrument tillverkas i regel av känsliga material, vilket ger dem den speciella klangen och resonansen. En sak får alltså inte glömmas vid lagringen av värdefulla instrument: optimalt skydd och skötsel. Det gäller främst för musikinstrument som helt eller delvis är tillverkade i trä. Trämaterial arbetar permanent och reagerar känsligt på...

  Mer information
 • Luftfuktning i växthus

  Varma temperaturer och en hög luftfuktighet är det viktigaste för de tropiska och subtropiska växterna om de ska kunna frodas snabbt och yppigt. Även svampkulturer gillar när det är varmt och fuktigt. En regelbunden bevattning räcker inte här, då de flesta exotiska växter tar upp fuktigheten genom omgivningsluften. För att kunna skapa detta speciella klimat, behövs förutom en systematisk...

  Mer information
 • Luftfuktning i serverrum

  En tillförlitligt fungerande teknik är det viktigaste kriteriet för kunder som är anslutna till datacentraler. Ett eget serverrum är liksom hjärtat i ett företag. Därför måste tekniken där fungera felfritt dygnet runt. IT-apparaterna måste befinna sig i oklanderligt skick. Av denna anledning måste klimatet i datacentraler och serverrum vara väl avstämt mot den tekniska utrustningens behov. Proffs...

  Mer information