Adsorptions-torkningsaggregat TTR 5200

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter och tjänster
 2. Maskiner - HighPerformance
 3. Avfuktning
 4. Stationär adsorptionstork
 5. TTR 5200

Adsorptions-torkningsaggregat TTR 5200

Oavsett om det handlar om korrosionsskador genom kondensvatten, bästa bearbetningskvalitet på fuktkänsliga lagervaror, borttagning av is i kylzoner, påskyndad torkning eller en klimatoptimerad produktionsomgivning för dina produkter – tack vare permanent tillhandahållande av stora mängder torrluft även vid mycket låga daggpunkter, är den kontinuerligt reglerbara TTR 5200 den idealiska luftavfuktningslösningen för många industriella uppgifter.

Inte helt utan anledning profiterar du med TTR 5200 på en hållbar och servicevänlig konstruktion med mycket långa brukstider – det handlar slutligen om en adsorptionstork från original Trotec-fabrikation, utvecklad och tillverkad i Tyskland efter högsta kvalitetskrav, som utan undantag innehåller effektiva märkeskomponenter i den senaste teknikgenerationen från ledande komponenttillverkare.

Adsorptions-torkningsaggregat TTR 5200

En omfångsrik standardutrustning understryker detta torkningsaggregats utmärkta förhållande mellan pris och kvalitet: Det spelar ingen roll om det gäller Millenium-styrmodul för exakt energihantering, kombinerad fukt- och temperaturreglering för torrluften, Flowmatic-volymflödesreglering, elektronisk regenerationsuppvärmning, rotorrotationskontroll, säkerhetssystem mot övertemperaturer med återstartspärr, drifttemperaturhantering, G4-luftfilter i Z-Line-utförande med elektronisk övervakning och samlingsvarningslampa, anslutningsklämmor extern På/Av, anslutningsklämmor hygrostat eller potentialfria kontakter för drift, störning och filter – TTR 5200 har redan på fabriken utrustats med många praktiska utrustningsdetaljer.

Men TTR 5200 erbjuder mycket mer. Det robusta, underhållsvänliga och kraftfulla aggregatet har en konsekvent modulär uppbyggnad, så att apparaten exakt kan optimeras och anpassas till alla användningsvillkor. Tack vare många utrustningsalternativ kan du snabbt sammanställa en skräddarsydd lösning för dina individuella behov, exempelvis med ång- eller gasregenerationsenergi i stället för eluppvärmning, extra mikroprocessorstyrning för optimal energihantering, pekskärm för anläggningsstyrning, GSM- och WLAN-fjärranslutning, utökad temperatur- och fuktighetsreglering – även daggpunktsberoende – och mycket mer.

Konfigurerbar luftriktningsändring

Vid stationär användning inom industrin vinner TTR 5200 speciellt på sin konfigurerbara luftriktningsändring. Operatörssidan är alltid vänd mot användaren. Så kan luftriktningen lätt anpassas till dina individuella processförlopp genom enkel modulvändning. Blåsa ut torrluften på höger sida och leda bort den fuktiga luften på vänster sida – eller omvänt – på TTR 5200 kan du själv ändra luftriktningen i en handvändning.

Även luftens volym och torkningsgrad kan via Duoventic-styrningen exakt och oberoende av varandra anpassas. TTR 5200 arbetar enligt TTR-Trisorp-Dual-principen med dubbla luftkretslopp för en tryckneutral cirkulationsluftdrift.

Båda luftkretsloppen förfogar över en separat fläkt, som separat kan ställas in, steglöst och elektroniskt. På så sätt har du möjlighet till finjustering av fukthalten och volymströmmen i den torrluft som behövs, utan att behöva installera energitärande strypventiler för luftmängdsinställningen, vilket hittills varit normalt att göra.

Tack vare Duoventic kan alla användningar utan ombyggnader snabbt och behovsanpassat konfigureras: Extremt torr luft med låg luftström, större mängder torrluft eller maximal cirkulationslufteffekt med moderat torrluftandel.

Volymflödesregleringen Flowmatic S ingår som standard

Dessutom är torkningsaggregatet TTR 5200 som standard utrustat med Flowmatic-S-volymflödesreglering, som automatiskt och sensorstött registrerar och kompenserar tryckförluster. Regleringen av volymflödet och trycket kan valfritt ställas in via styrsignalen. Så snart Flowmatic S registrerar avvikelser, styr den emot och garanterar på så sätt att det inställda volymflödet och trycket hålls konstant. Därmed får du ett permanent konstant torrluftflöde med önskad mängd.

Praktiska fördelar:

 • Proffskvalitet ”made in Germany” –
  original Trotec-fabrikation
 • Hög avfuktningseffekt även vid låga daggpunkter
 • Robust stålhus, förzinkat och lackerat
 • Pålitlig kiselgel-sorptionsrotor
 • Konfigurerbar luftriktningsändring (lätt ombyggnad)
 • Duoventic-styrning – för varje fläkt kan effekten individuellt ställas in med potentiometer
 • PLC-styrenhet Millenium
 • Flowmatic-reglering för att hålla börvärdet för inställt volymflöde och tryck konstant
 • TTR-Trisorp-Dual-princip med separat styrning av process- och regenerationsluften för en tryckneutral cirkulationsluftdrift
 • Elektrisk regenerationsuppvärmning
 • Filterövervakning (per luftström och samlingsvarningslampa)
 • Tack vare många utrustningsalternativ individuellt konfigurerbar för så gott som varje användning
Adsorptions-torkningsaggregat TTR 5200
Adsorptions-torkningsaggregat TTR 5200
Adsorptions-torkningsaggregat TTR 5200
Adsorptions-torkningsaggregat TTR 5200
 

Kan även erhållas som uthyrningsmodell eller släpvagnslösning

TTR 5200 alternativt som uthyrningsmodell

Som alternativ extra utrustning finns detta torkningsaggregat även som uthyrningsmodell. Här är TTR 5200 installerad i en förzinkad, staplingsbar transportram, skyddad mot stötar. Ramen är utrustad med kranöglor och staplarfickor på alla sidor. På begäran kan transportramen dessutom utrustas med extra hjul.

Ännu mer flexibilitet vid användningen av TTR Cargo

Som specialutförande levereras adsorptionstorken TTR 5200 på begäran även användningsklart installerad i vår allväderslösning för släpvagnar TTR Cargo för mobila torkningsinsatser med hög kapacitet. Mer information om TTR Cargo finns här …

Släpvagnslösning TTR Cargo

Alternativt får du TTR 5200 även användningsklart installerad i vår speciallösningTTR Cargo som flexibelt användbar torkmobil för effektstarka insatser på plats.
Släpvagnslösning TTR Cargo

Köpa

Detaljerad information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 1.110.000.182
Torrluft (vid insugningsluft 20°C / 60%r.f.)
  Avfuktning [kg/24h] 698,4
  Avfuktning [kg/h] 29,1
  Luftmängd fritt blåsande [m³/h] 5 800
  Nominell luftmängd [m³/h] 5 200
  Externt tryck [Pa] 400
  Anslutning ingång Ø [mm] 500
  Anslutning utgång Ø [mm] 500
Regenerationsluft
  Nominell luftmängd [m³/h] 1 050
  Externt tryck [Pa] 300
  Anslutning ingång Ø [mm] 300
  Anslutning utgång Ø [mm] 300
Arbetsprincip
  Arbetsprincip TTR-Trisorp-Dual
Arbetsområde
  Temperatur min. [°C] -20
  Temperatur max. [°C] 40
  Luftfuktighet min. [% r.F.] 0
  Luftfuktighet max. [% r.F. (icke daggbildande)] 100
Elektriska värden
  Nätanslutning 380 - 480 V/50 - 60 Hz
  Märkströmsförbrukning [A] 60
  Installerad effekt [kW] 40
  Värmeeffekt [kW] 36
  Rekommenderad säkring [A] 63
Elektrisk anslutning
  Klämanslutning
Avfuktningsautomatik
  Nonstop-avfuktning
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 1 919
  Bredd (utan förpackning) [mm] 1 110
  Höjd (utan förpackning) [mm] 1 680
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 680
Utrustning, kännetecken och funktioner
Hustyp
  Förzinkat och lackerat stålhus
  Plast
  Metall-plast-komposithus
  Pulverbeläggning
  Rostfritt stål
Apparatutförande
  Inomhusuppställning (standard)
  Väderskydd
  Uthyrningsversion
  Staplingsbar
Utrustning
  Bredspänning
  Rotorrotationskontroll (rotor och drivning)
  Säkerhetssystem mot övertemperaturer med återstartspärr (regenerationsluft)
  Drifttemperatur-hantering (regenerationsluft)
  Filterövervakning (per luftström och samlingsvarningslampa)
  Duoventic-styrning
  Konfigurerbar luftriktningsändring (lätt ombyggnad)
  Klämmor för extern IN/UT
  Anslutningsklämmor hygrostat
  Potentialfria kontakter (drift, störning, filter)
  Drifttimmesräknare
  Luftmängdsreglering
  Integrerad värmeåtervinning
  Sensorstyrd Flowmatic-styrning
  Hygrostat (elektronisk)
  Hygrostat (mekanisk)
  Fuktreglering
  Fukt- och temperaturregistrering
  Strömförbrukningsräknare
  Amperemeter
  DIN-uttag för extern IN/UT
Regenerationsuppvärmning konstruktion
  Elektriskt motstånd
  El-PTC
  Mättad ånga (4 baru)
  Gas
Luftför-/ efterbehandling
  Förkylning
  Efterkylning
Mobilitet
  Bär-/transporthandtag
  Däck gummi, inte färgande
  Staplingsanordning
  Gummifötter inte färgande
  Transportram
  Hjul med broms
  Bockhjul
  Kran-lyftanordning
  Staplingsfickor

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hygrostat HG 120 S från TTR 160 visa i Trotecs nätbutik

Hygrostat HG 120 S från TTR 160

Tvåpunktsreglerare för reglering av den relativa fuktigheten i klimatskåp, lager- och produktionshallar eller i kontors- och datorlokaler. I kombination med luftfuktare från TTR 160 är den optimal för automatisk konditionering av luftfuktigheten.

921,64 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Hygrostat HG 125 visa i Trotecs nätbutik

Hygrostat HG 125

Elektronisk hygrostat HG 125 är utrustad med två konfigurerbara reglage (r.f / temp.), vilket möjliggör att uppnå även mycket låga fuktighetsvärden vid temperaturer från -30°C. HG 125 är lämplig för alla avfuktare i TTR-serien med ett 7-poligt DIN-uttag för en extern strömkrets.

3.291,59 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Adapters transformator för hygrostat HG 125 visa i Trotecs nätbutik

Adapters transformator för hygrostat HG 125

Tillbehör till den elektroniska hygrostaten HG 125. Konverterar ett 7-poligt DIN-uttag till ett 4-poligt uttag.

789,98 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

SP-T slang 305 mm, 7,6 m visa i Trotecs nätbutik

SP-T slang 305 mm, 7,6 m

Eftersom slangen i modell SP-T är speciellt lätt och flexibel är den perfekt för ventilation inom klimatteknik, vid uppvärmning på byggställen på vintertid eller för byggtorkning. Den tål temperaturer upp till 100°C och är förstärkt med en stålspiral för att ge mer stabilitet.

658,32 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

SP-T slang 525 mm, 7,6 m visa i Trotecs nätbutik

SP-T slang 525 mm, 7,6 m

Detta slangutförande är särskilt tåligt och är tillverkat av förstärkt, PVC-beskiktad polyamidväv. Tack vare det integrerade friktionsskyddet och den inarbetade stålspiralen är den optimal för t.ex. användning vid lastning av löst gods eller på ett byggställe på vintern.

1.184,97 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Filter G4 Z-Line för TAC 5000 visa i Trotecs nätbutik

Filter G4 Z-Line för TAC 5000

G4 Z-Line filtrerar grovdamm. Lämpligt för luftrenaren TAC 5000.

263,32 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Alternativa produkter