TTK 175 S
 1. Produkter och tjänster
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Avfuktning
 4. Kondensationsluftavfuktare, mobil
 5. Industriluftavfuktare TTK‑S‑serien
 6. TTK 175 S

Industriluftavfuktare TTK 175 S

Stark torkningsteknik i bästa form...

TTK 175 S - Perspektivansicht
TTK 175 S - Anwendung im Weingut
TTK 175 S - Übersicht

Med råd och dåd

TTK 175 S övertygar med ett stort antal lösningsdetaljer som underlättar arbetet, förbättrar effekten och stabiliserar värdet – snyggt förpackad i en praktisk tysk industridesign, med skyddad formgivning.

Alla elektroniska komponenter är även som standard skyddade – nämligen mot damm eller fukt. Den speciella kapslingen skyddar elektroniken maximalt mot skadliga inlagringar som försämrar funktion och hållbarhet, och gör på så sätt denna luftavfuktare predestinerad för användning inom industrin liksom i tuffa miljöer på växlande användningsplatser.

Dessutom garanterar den kvalitativa avfrostningsautomatiken med gas hos TTK 175 S i jämförelse med andra avfrostningsanordningar en mycket effektivare avfuktningseffekt utan tidsintervallsbetingade avfrostningspauser då ingen avfuktning äger rum!

Stark rullkolvskompressorteknik i robust konstruktion med hjul

Tack vare den ergonomiska uppbyggnaden med stora hjul och stånghandtag kan TTK 175 S lätt transporteras på byggplatsen eller i trappor. Och inomhus lämnar gummihjulen inga spår på parketten eller på andra känsliga ytor.

Rullkolvkompressortekniken hos TTK 175 S möjliggör inte bara transport i praktiskt taget varje position, utan även en tidssparande, omedelbar idrifttagning av luftavfuktaren direkt efter att den ställts upp.

När den väl är på plats visar denna kraftfulla kondenstork genast vad den klarar av. För den 0,88-kW-rotationskompressorn av hög kvalitet i TTK 175 S erbjuder torkningskapacitet upp till 50 liter per dag och övertygar till och med vid låga omgivningstemperaturer tack vare den höga avfuktningseffekten.

Två staplingsspår möjliggör säker och platssparande stapling av TTK-S-industriluftavfuktare med samma mått.

TTK 175 S - Rückansicht
TTK 175 S - Bedienfeld und Ergo-Griffmulde
TTK 175 S - permanente Kondensatabfuhr

Investeringsskydd för dina torkar

Särskilt vid byggtorkning på sommaren eller uttorkning av vattenskador uppstår det snabbt klimatvillkor som kan förkorta kondenstorkarnas livslängd extremt mycket – oavsett fabrikat. Eftersom det för oss tillverkare visst spelar roll att den kondenstork du använder av processtekniska skäl ofta måste bytas ut alldeles för tidigt för att den slutar fungera, har vi sammanställt en praktisk rekommendation avseende investeringsskydd av dina torkar. Här får du reda på mer...

Teknisk byggtorkning

Visste du redan att alla byggtorkar samtidigt är industriluftavfuktare men att inte alla industriluftavfuktare automatiskt är en byggtork? Orsakerna och varför en varmgasavfrostning därmed definierar en avgörande skillnaden hittar du här ...

Propan (R290) som miljövänligt köldmedel i luftavfuktare

Varje år släpps det ut flera miljoner ton miljöskadliga CO2-emissioner (drivhusgas) i luften genom syntetiska köldmedel. Därför är användningen av alternativa köldmedel vårt viktigaste mål. Med användningen av propan (R290) som köldmedel ger denna luftavfuktare ett viktigt bidrag till klimatskyddet.

Det naturliga köldmedlet propan (R290) är en organisk förening och räknas till kolvätena. Till skillnad från syntetiska köldmedel har det miljövänliga propan (R290) varken potential för ozonnedbrytning (ODP=0) eller någon nämnvärd drivhuseffekt (GWP=3).

Ett extra plus för miljön: På grund av sina mycket utmärkta termodynamiska egenskaper är propan (R290) ett synnerligen energieffektivt köldmedel och reducerar därmed även dina energikostnader.

Översikt över centrala utrustningsdetaljer för TTK 175 S

Översiktligt manöverfält – skyddat med stötskydd.
TTK 175 S
Drifttimmesräknaren som finns i industriluftavfuktare TTK 175 S som standard finns även med dualräknare (tillval) för beräkning av drifttimmar och strömförbrukning i kilowattimmar.
TTK 175 S
För TTK 175 S finns även en kraftfull kondenspump tillgänglig som tillbehör för kontinuerlig torkning. Den pumpar upp till 50 meter och en maximal matningshöjd på 4 meter. På så sätt är kontinuerlig bortledning av kondensvatten möjligt även mellan våningar.
TTK 175 S
Två staplingsspår möjliggör säker och platssparande stapling av TTK-S-industriluftavfuktare med samma mått.
TTK 175 S
TTK 175 S garanterar automatiskt att inmatningen av målvärdet hålls konstant. Om den överskrids stänger enheten av sig själv och slås automatiskt på igen om den inte nås. Målvärdets förval är mellan 50% och 90%, beroende på vilket luftfuktighetsvärde som ska uppnås i rummet.
TTK 175 S - automatiskt läge
TTK 175 S har en automatisk avfrostningsfunktion. Så snart rumstemperaturen är under 11 ° C skulle förångaren isa under avfuktning. TTK 175 S avfrostar därför automatiskt om det behövs.
TTK 175 S - automatisk avisning
TTK 175 S har en minnesfunktion. Tack vare detta startar enheten efter en oväntad avstängning på grund av ett strömavbrott med den förinställda inställningen så snart strömförsörjningen är tillgänglig igen.
TTK 175 S - minnesfunktion
En slang kan anslutas till enhetens baksida för att låta kondenserat vatten rinna av kontinuerligt. Detta är lämpligt t.ex. B. särskilt för källare eller förråd där det finns risk för mögel på grund av överdriven fukt.
TTK 175 S - avfuktning utan stopp
Den kommersiella avfuktaren TTK 175 S säkerställer ett optimalt rumsklimat, t.ex. B. i lager, genom sin hygrostatstyrda automatiska drift. Målet kan ställas in med hjälp av en vridomkopplare från ett minimivärde till ett maximivärde.
TTK 175 S - lager
Tack vare den effektstarka och komfortabla industri-luftavfuktaren TTK 175 S torrläggs husstommen i en handvändning optimalt och enkelt. Därmed utesluter man större förseningar på grund av nödvändiga torkningsprocesser i byggnadsprojektet, även vid låga temperaturer.
TTK 175 S – Husstomme
TTK 175 S är även ett gott val vid saneringen av vattenskador. Torkningen av utrymmen kan vid sådana fall påskyndas enormt och därmed minimera mögelbildningen i stor utsträckning.
TTK 175 S - Vattenskadesanering

Praktiska fördelar:

 • Utveckling, design, tillverkning: 100 % Trotec
 • Hög avfuktningseffekt även vid låga temperaturer
 • Maximalt damm- och fuktskydd för samtliga elektroniska komponenter
 • Extremt underhållsvänlig konstruktion
 • Optimala handling-egenskaper
 • Tack vare rullkolvskompressorn i varje position transportabel och lagringsbar
 • Praktiskt staplingsspår för stabil, platssparande lagring och transport
 • Multistaplingsförmåga med dimensionslika modeller
 • Användningsoptimerad tysk industridesign – skyddad formgivning

Tillbehörstips:

Extern kondensatpump för permanent drift

Denna valfritt tillgängliga kondensatpump passar alla TTK-S-modeller från Trotec och är idealisk för längre, oövervakad torrhållning. Med en pumphöjd på upp till 5 meter kan kondensatet pumpas ut från byggtorkens uppsamlingsbehållare i en större behållare eller utanför. Detta innebär att konstruktionstorkaren kan köras i kontinuerlig drift utan att en full uppsamlingsbehållare avbryter avfuktningsprocessen.

Mer information finns här.

Föreskriftsenlig elräkning för apparater utan mätare?

Har du denna eller andra elapparater utan MID-konform energiförbrukningsmätare, vars elförbrukning du måste kunna påvisa för försäkringen? Då är BX50 MID den perfekta lösningen. Installeras helt enkelt mellan apparaten och ett fast eluttag – klart!


Fläktstöd

Snabbare torkning av byggnaden tack vare luftcirkulationen

Den kombinerade användningen av konstruktionstorkar och fläktar kan förkorta torktiden med hälften. Varje torktumlare kompletteras av en fläkt som väsentligt påverkar torkprestandan och därmed torktiden.

Den starkare luftcirkulationen leder till snabbare avdunstning av fukten, eftersom ju högre flödeshastighet vid materialytan är, desto snabbare är torkningsprocessen.

De axiella fläktarna i TTV-serien och TTV-S-serien är särskilt lämpliga för torkstöd.

Skyddskåpa

För alla industriluftavfuktare i TTK-S-serien finns det en praktisk skyddshuv som tillval.

TTK-S-Serie - praktische Schutzhaube
Industriluftavfuktare TTK-S-serien

Alla Industriluftavfuktare TTK-S-serien i direkt jämförelse

För att du ska kunna hitta den passande Industriluftavfuktare TTK-S-serien, har du här möjlighet att översiktligt jämföra alla Industriluftavfuktare TTK-S-serien från Trotec med varandra.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen, klickar du bara bort.

Teknisk information i jämförelse

Köpa

Luftavfuktare TTK 175 S visa i Trotecs nätbutik
Luftavfuktare TTK 175 S + Dualräknare inkl. montage visa i Trotecs nätbutik

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 1.120.000.157
Avfuktningseffekt
  vid 20 °C/60 % r.f. [l/24h] 18
  vid 30 °C/80 % r.f. [l/24h] 40
  max. [l/24h] 50
Luftmängd
  Nivå max. [m³/h] 580
Rekommenderad rumsstorlek byggtorkning
  225
  90
Rekommenderad rumsstorlek torrhållning
  450
  180
Omgivningsvillkor
  Temperaturområde min. [°C] 5
  Temperaturområde max. [°C] 32
  Fuktighetsområde min. [% r.F.] 50
  Fuktighetsområde max. [% r.F.] 90
Elektriska värden
  Nätanslutning 220 - 240 V/50 Hz
  Märkströmsförbrukning [A] 2,8
  Effektförbrukning [kW] 0,6
  Rekommenderad säkring [A] 10
Kompressor
  Rullkolvkompressor
  Lyftkolvkompressor
  Kylmedelstyp R290
  Kylmedelsmängd [g] 150
  GWP faktor 3
  CO2 -ekvivalent 0.00045
  tryck sugsida [MPa] 1,1
  tryck utgångssida [MPa] 3,1
  Max. tillåtet tryck [Mpa] 3,1
Vattenbehållare
  Innehåll i [Liter] 6
Ljudvärden
  Avstånd 1 m [dB(A)] 52
Funktioner och utrustning
  Automatiskt feldiagnossystem
  Driftkontrollampa
  Room temperature sensor
  Avstängningsautomatik
  Operating button for draining residual water
  Auto restart function
  Connection for external condensate drain
  Memory-funktion
  Fläkt-eftergångsfunktion
  Torkfunktionen för tvätt
  Inkopplingsbar jonisering
  Inre torkningsfunktion
  Barnsäkring
  Nattläge
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 390
  Bredd (utan förpackning) [mm] 380
  Höjd (utan förpackning) [mm] 643
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 35
Utrustning, kännetecken och funktioner
Avfrostningsautomatik
  Värmegas
  Elektronisk
Avfuktningsautomatik
  Nonstop-avfuktning
  Analog hygrostat
  Hygrostatstyrd
  Elektronisk hygrostat
  Programstyrd
Fläkt
  Axial
  Radial
  Fläktnivåer 1
Övervakning kondensbehållare
  Behållare finns
  Överloppsskydd med avstängningsautomatik
  Varningslampa som indikerar när vattenbehållaren är full
Rumsluftfilter
  Lättillgänglig
  Kan rengöras
  Jonisator tillkopplingsbar
Drifttimmesräknare
  Drifttimmesräknare
  Strömförbrukningsräknare
Mobilitet
  Bär-/transporthandtag
  Massivgummidäck, inte färgande
  Justerbart handtag/bygelstång
  Utförande med flyttbar vagn
  Fötter
  Transporthjul av plast
  Styrhjul med parkeringsbromsar
Kondensutlopp
  Slanganslutning möjlig
  Slang i leveransomfattningen
  Kondenspump
  Rekommenderad slangstorlek [mm] 19
Manöverfält
  Skyddsbygel
  Digitalvisning
  Comfort Button
Lagringsförmåga
  Staplingsbar
Husutförande
  Stål belagt
  Plast
  Rostfritt stål
  Metall-plast-komposithus
  Aluminium

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Alternativprodukter

Hämtar...

[Translate to Svenska:] Seminare

Downloads

Hämtar...

[Translate to Svenska:] Produktvideo