Praktiska exempel: Övertygande processfördelar genom TTR-Trisorp-Dual-principen

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Vattenskadesanering och uthyrning: +49 2452 962 444
Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter och tjänster
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Avfuktning
  4. Adsorptionsluftavfuktare, mobila
  5. TTR-luftavfuktare
  6. Praktiska fördelar TTR-Trisorp Dual

Praktiska exempel:

Övertygande processfördelar genom TTR-Trisorp-Dual-principen

Konventionella adsorptionsluftavfuktare förfogar i regel över en gemensam luftinsugning (mono) för torr- och regenerationsluft – till exempel alla Trotecs apparater som arbetar enligt Trisorp-Mono- eller Bisorp-Mono-principen.

Sådana luftavfuktare lämpar sig inte för genomströmningstorkning direkt i de rum som ska behandlas, eftersom det pga. arbetssättet genereras ett undertryck som till följd av detta tar med sig luft utifrån in i rummet, vars fukthalt inte kan kontrolleras.

Uppställning ute, exempelvis i intilliggande rum, är däremot möjligt med alla TTR-modeller (exempel 1).

På grund av genomluftningen med torr friskluft uppstår det ett övertryck, varigenom fuktig luft trängs undan och hamnar ute. Hos denna variant är avfuktningsgraden alltid beroende av fukthalten i den insugna "uteluften" och når vid nominell torrluftsmängd en reducering av daggpunktstemperaturen med ca 5 till 10 °C (beroende på apparat).

Energisnål avfuktning och högre torkningsgrad tack vare cirkulationsdrift med duala luftkretslopp

D-modellerna TTR 400 D och TTR 500 D arbetar enligt TTR-Trisorp-Dual-principen med två separata luftöppningar och separata fläktar för varje kretslopp. Vid uppställning ute möjliggör detta även en cirkulationsdrift med frisk torr luft – som matas från processluftkretsloppet som är isolerat från "uteluften" (exempel 2). Till och med om D-modellerna ställs upp inomhus i rum som ska behandlas med torrluft är en tryckneutral cirkulationsdrift möjlig genom att regenerationsluftinträdet och fuktluftutträdet styrs per slang- eller rörförbindelser utanför rummet (exempel 3).

Den variabla cirkulationstorkningen med TTR-D-modellerna ger användaren avgörande fördelar:

Vid nominell mängd torr luft kan, till skillnad mot konventionell genomströmningsdrift, upp till 30 °C lägre daggpunktstemperaturer uppnås jämfört med "uteluften" som matar regenerationsluft. På så sätt kan man uppnå daggpunkter långt under 0 °C och därmed djupare torkningstillstånd liksom en betydligt energieffektivare drift!