BQ20 partikelmätare

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter och tjänster
 2. Mätdon
 3. Luftkvalitet
 4. Partikelräknare
 5. BQ20 partikelmätare

BQ20 partikelmätare

Kompakt miljömätinstrument för att mäta belastningen av findamm, lufttemperatur och luftfuktighet

Med BQ20 har du ett kompakt miljömätinstrument som är enkelt att hantera och möjliggör mätningar av alla hälsorelevanta rumsklimatparametrar med endast en apparat: Lufttemperatur, luftfuktighet och speciellt dammkoncentrationen i rumsluften:

BQ20 mäter samtidigt kvantitativa koncentrationer av luftburet, inandningsbart damm (PM10) och respirabelt damm (PM2.5). Deras partikelmassa visas direkt i displayen som massaandel i luften i mikrogram per kubikmeter. Dessutom informerar bargraph-indikatorn med en färgbalk om den aktuella partikelbelastningens status.

BQ20 partikelmätare

I apparaten kan även individuella gränsvärden definieras. När dessa överskrids ljuder omedelbart ett akustiskt larm – en speciellt praktisk funktion när BQ20 används för långtidsövervakning av rum. För långtidsanvändningar kan strömtillförseln till den annars mobila och batteridrivna BQ20, även batteribesparande ske direkt via en USB-kabel.

Pga den för denna apparatklass unika kombinationen av mätbara miljöparametrar, rekommenderas BQ20 som oumbärligt hjälpmedel för en snabb övervakning av luftkvaliteten på arbetsplatsen, i offentliga inrättningar eller i bostaden.

Optisk partikelmätare för en kvantitativ mätning av koncentrationen av inandningsbart damm och respirabelt damm

Ett mänskligt hår har en diameter på ca 50 till 70 µm. Att jämföra med diametern på inandningsbara dammfraktioner (PM10) och respirabla partiklar (PM2.5).
BQ20 möjliggör en kvantitativ mätning av findammemissioner

För att skydda människans hälsa föreskrivs nuförtiden i många länder gränsvärden för koncentrationen av findamm – exempelvis även på arbetsplatsen.

Findamm består av en komplex blandning av olika partiklar och indelas i olika fraktioner beroende av storleken. Inandningsbart damm som även kan tränga in i näshålan, kallas E-damm och definierar som dammstorleksfraktion PM10 alla dammpartiklar med en aerodynamisk diameter under 10 mikrometer.

Dammstorleksfraktionen PM2.5 omfattar dessutom alla respirabla finpartiklar – även kallade A-damm. Dessa kan tränga in i bronker och lungornas luftsäckar.

Med BQ20 kan dessa dammfraktioner enligt den internationella PM-standarden (Particulate Matter) mätas som PM10 och PM2.5. Andelarna per kubikmeter rumsluft visas direkt numeriskt på färgdisplayen på BQ20. Dessutom visas luftbelastningen grafiskt med en bargraph. På så sätt kan du med BQ20 alltid snabbt och tillförlitligt få kvantitativa uttalanden om den rådande koncentrationen av findamm.

Praktiska fördelar:

 • Kompakt miljömätinstrument för att mäta belastningen av findamm och klimatdata
 • 2'' färgdisplay för samtidig visning av alla uppmätta parametrar
 • Minne för upp till 5 000 dataposter
 • Direkt omräkning och indikering av koncentrationer av inandningsbart damm eller respirabla dammfraktioner i rumsluften i mikrogram per kubikmeter luft
 • En extra färgvisning med akustisk larmautomatik underlättar snabb mätning av kritiska partikelkoncentrationer
 • Automatisk avstängning
 • Integrerad stativanslutning och fot
BQ20 levereras komplett med fot för en praktisk uppställning av mätaren, t.ex. för långtidsövervakning eller för längre mätserier med upp till 5 000 dataposter som kan sparas i det interna minnet. Stativgängan möjliggör en fastsättning på stativet.
BQ20 med integrerad fot

Köpa

Mini-partikelmätare BQ20 visa i Trotecs nätbutik

Mini-partikelmätare BQ20

Optisk partikelmätare för simultan registrering av koncentration respekt. masskoncentration av partiklar som t. ex. hus-, fin- och industridamm, sot, pollen o.s.v. i luft samt andra miljö- och klimatparametrar som relativ luftfuktighet och lufttemperatur.

Du sparar: 1.107,30 kr

5.534,89 kr 4.427,59 kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.205.094
Partikelkoncentration
  Antal kanaler 2
  Kanalstorlekar 2,5 µm, 10 µm
  Detektortyp Spridda ljus mätning
Omräkning partikelmassa
  Omräkning partikelmassa 2,5 µm, 10 µm
  Mätområde min. | Omräkning partikelmassa [µg/m³] 0
  Mätområde max. | Omräkning partikelmassa [µg/m³] 2 000
  Upplösning | Omräkning partikelmassa [µg/m³] 1
Lufttemperatur
  Mätområde min. | Lufttemperatur [°C] 0
  Mätområde max. | Lufttemperatur [°C] 50
  Mätområde min. | Lufttemperatur [°F] 32
  Mätområde max. | Lufttemperatur [°F] 122
  Precision ± 0 °C - 50 °C [°C] 1
  Precision ± 32 °F - 122 °F [°F] 2
  Upplösning [°C] 0,1
  Upplösning [°F] 0,1
Relativ luftfuktighet
  Mätområde min. | Relativ luftfuktighet [% r.F.] 0
  Mätområde max. | Relativ luftfuktighet [% r.F.] 100
  Precision 0 % - 20 % [%] 5
  Precision 20 % - 80 % [%] 3,5
  Precision 80 % - 100 % [%] 5
  Visningsupplösning [% r.F.] 0,1
Display
  TFT färg LCD 2,0"
  220 x 176 px
Minneshantering
  Dataminne intern Flash 5.000 mätningar
Energiförsörjning
  Internt batteri (Li-ion)
  Batterityp 1 x 7,2 V Li-jon batteri internt
Husutförande
  Plast
Omgivningsvillkor
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - max. temperatur [°C] 40
  Drift - max. rel. luftfuktighet (icke kondenserande) [%] 80
  Lager - min. temperatur [°C] -10
  Lager - max. temperatur [°C] 50
  Lagring - max. rel. luftfuktighet [%] 90
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 188
  Bredd (utan förpackning) [mm] 35
  Höjd (utan förpackning) [mm] 52
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,175
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Li-jon batteri (integrerat)
  Monteringsfäste
  Mini-USB-kabel
  Laddare (USB 5 V, 1 A)
  Kort handbok
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Partikelkoncentration [n/l]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Relativ luftfuktighet [%]
Funktioner och utrustning
  Simultanmätning PM2,5 och PM10
  Bar-graph indikatordisplay
  Omkopplingsfunktion °C/°F
  Minne för ca 5 000 mätvärden
  Avstängningsautomatik
  Tid
  ¼-tums stativgänga
  Integrerad ställfot
  Visning av batteriets laddningsstatus

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Downloads

Hämtar...