Markeringsfärger
  1. Produkter och tjänster
  2. Mätdon
  3. Läckagelokalisering
  4. Markeringsfärger

Markeringsfärger

Färgämnen för läckagelokalisering, anslutningskontroll eller för visualisering av strömningsvägar

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Med markeringsfärgerna från Trotec har du högvärdiga färgmedel för olika användningsområden. Oavsett om det handlar om läckagelokalisering i husinstallationer eller på plattak, anslutningskontroll för avloppsledningar eller markering av vattendrag för framställning av flödesvägarna – vårt färgmedelsprogram är lika mångsidigt som dina krav och räcker från 100 % naturliga färgmedel av livsmedelskvalitet till olika fluoriscerande färgmedel. Nedanstående tabell hjälper dig att välja det rätta markeringsmedlet:

Vilket färgmedel för vilket syfte?

Beslutsstöd vid val av markeringsfärg

Pure-serie Uranin Luminat
Innehåll till 100 % av livsmedelskvalitet
Biologiskt nedbrytbart, naturlig metabolisering
Obetänkligt för människor och djur
Skadligt vid för hög dosering
Dryghet
Kapillär upptagning
Kemiskt långtidsstabilt för långtidsundersökningar
Luminiscens medelst UV-ljus
Färgintensivt (synligt även i mörka, stående vatten)
Färglös, färgneutral användning
Allmänt godkänt för läckagelokalisering/detektering av flödesvägar *
Lämpligt för detektering av rörbrott *
Lämpligt för detektering av otäta ställen i murverk *

* Kemiska tracer (markeringsmedel) har beroende av behandlingstid och exponering toxisk potential, varför en användning med dricks- eller grundvatteninledning ev. kan bli problematisk. Allt efter användningstillfälle kan de naturliga färgerna i Pure-serie vara ett till 100 % biologiskt alternativ. Annars är uranin bäst, speciellt för detektering av flödesvägar eller täthetsprovning av murverk. När markeringsmedlet inte får efterlämna några färgspår på objektet och samtidigt måste vara kemiskt långtidsstabilt, rekommenderas att använda luminat, som endast blir synligt under UV-ljus.

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig