Impulsströmmätsystem PD200

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Vattenskadesanering och uthyrning: +49 2452 962 444
Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter och tjänster
 2. Mätdon
 3. Läckagelokalisering
 4. Impulsströmmätsystem PD200

Impulsströmmätsystem PD200

Komplettsats i form av en praktisk väska för exakt läcklokalisering på tätningsskiktsystem och foliebelagda objekt.

Lika impulsiv som effektiv – snabb och enkel läcklokalisering

Impulsströmmätsystemet PD200 är den optimala lösningen för exakt lokalisering av jordade otätheter i icke-ledande tätningssystem – exempelvis bitumen-, elastomer-, PE-HD- eller andra plastskikt.

Storleken och vikten på PD200 kunde jämfört med förgångaren minskas avsevärt. Därför är PD200 är inte bara 20 % lättare, utan tar även 30 % mindre plats, även om den liksom föregångaren rymmer alla tillbehör till PD200!

Förutom det ergonomiska handtaget som finns integrerat i locket med inåtliggande Grip-Clip för att bära den optimalt, har PD200 även en transportbygel på sidan.

Genom den användarvänliga minskningen och transportbygeln som erbjuder en extra fastsättningsmöjlighet för t.ex. linor, kan apparaten lätt transporteras genom trånga passage som säkerhetsstegar till motsvarande takyta.

Trots viktminskningen kunde vi förbättra stabiliteten på PD200 ytterligare, genom att huset numer tillverkas i robust lättkonstruktion till aluminiumbas.

SD2000 erbjuder många användningsmöjligheter:

 • Optimal för exakt lokalisering av jordade otätheter i icke-ledande tätningssystem
 • Icke-destruktiv kontroll av folie- och bitumentak
 • Läckagelokalisering även på plana tak med extra belastning (exempelvis grus, växter, plattor etc.)
 • Täthetskontroll av hallgolvstätningar för LAU- och HBV-anläggningar (WHG)

Lätt, robust, mångsidig – PD200 möjliggör pålitlig läckagelokalisering på plana tak, terrasser, badhus, dammar eller deponitätningar...

PD200 är den optimala lösningen för punktexakt läckagelokalisering i jordade, icke-ledande tätningar

Praktiska fördelar:

 • Proffskvalitet "made in Germany" – original Trotec-fabrikation
 • Snabb läckagelokalisering genom extra, tydliga signallampor och vid behov tillkoppling av tongivare
 • Robust stänkvattenskyddad transportväska
 • 20 % lättare än föregångaren
 • 30 % mindre volym samtidigt som tillbehören förblir oförändrade
 • Ännu bättre stabilitet genom robust lätt konstruktion på aluminiumbas
 • Bekväm att förflytta även genom trånga utrymmen som säkerhetstrappor.
 • Integrerat kortslutningstest, exempelvis för kontroll av sekuranter
 • Grusspets som tillval för lättare dragning och användning av ringledningen under taklast
 • Praktisk tysk industridesign
Impulsströmmätsystem PD200
Impulsströmmätsystem PD200
Impulsströmmätsystem PD200
Impulsströmmätsystem PD200
Impulsströmmätsystem PD200
Impulsströmmätsystem PD200
Impulsströmmätsystem PD200
Impulsströmmätsystem PD200

Med det kompakta impulsströmmätsystemet PD200 kan olika täthetskontroller och läcklokaliseringar på varierande tätningsskiktsystem genomföras, till exempel vid geotekniska användningar som deponi- eller tunnelbyggnad och för att inrätta dammar eller vattenreservoarer.

I industribyggnation kan tätningsskikt för omlastningsplatser, tanklager eller hallgolvstätningar för LAU- och HBV-anläggningar med vattenskadliga ämnen snabbt och enkelt kontrolleras avseende täthet.

Oförstörbar provning av folie- och bitumtak med PD200

Enkel hantering

Medan pekaren på indikatorn på impulsmottagaren pekar mot läckan, möjliggör en dämpningsreglerare justering av signalstyrkan – ett lågt dämpningsvärde på långt avstånd leder dig snabbt till läckzonen och kan vid närmandet göra en exakt bestämning av positionen i flera steg.

Impulsströmmätdon PD200

Utöver detta stöder impulsgeneratorn snabb läckställeslokalisering med en grön signallampa och en tongivare som kan användas vid behov. Båda syns eller hörs från alla vinklar över dela taket.

Jordningsfel vid installationsuppbyggnad visar PD200 med en varningssignal och en röd alarmlampa, vid kortslutning stängs utgångssignalen av automatiskt.

En stålskyddsbygel som löper runt om skyddar mot skador på signal- och alarmlamporna.

Tack vare kompakta mått och låg vikt går det enkelt att transportera enheten även i trånga passager som säkerthetsstegar på takytor.
Impulsströmmätsystem PD200
Elektriska delar och styrningselement är väl skyddade in i enheten med portfölj-form, där det finns också tillräckligt med plats för andra mätinstrument.
Impulsströmmätsystem PD200

Impulsströmfunktionsprincipen hos PD200

Med denna metod utsätts folien som undersöks för spänning genom att en ringledning installeras med negativ pol på tätningsytan och en jordningskabel med positiv pol på tätningsundersidan.

Ytfuktigheten tjänar som ledare för den elektriska strömmen som skapas med impulsgeneratorn, vars flödesriktning registreras med mätstavar och visas på impulsmottagaren som riktningsuppgift till läckställespositionen.

För användningen av PD200 spelar det då ingen roll om tätningen beläggs med grus eller är täckt med växter, det viktiga är att tätningsskiktet är tillräckligt fuktigt.

Impulsströmmetod

Köpa

Impulsströmmätdon PD200 visa i Trotecs nätbutik

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.010.012
Generatorenhet
  Generatorprincip | Impulsström Spänningsgenerator
  Impulsström
Display
  Ingen display
Gränssnitt
  Banankontakt
Apparatstyrning
  Tryckknappar
  Vridknappar
Husutförande
  Metall
Skyddsklass
  IP54
Energiförsörjning
  Intern (batterie) - (mottagare)
  Anslutningsspänning [V/Hz] | Impulsström 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 265
  Bredd (utan förpackning) [mm] 465
  Höjd (utan förpackning) [mm] 253
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 8,5
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Generator
  Impulsmottagare för impulsströmgenerator
  Upphängningsrem för impulsmottagare
  1 par mätstavar för impulsmottagare
  Anslutningskabel för ringledning (svart)
  Anslutningskabel för jord (röd)
  Rulle med 200 meter ringledning
  Rulle med 25 meter jordningskabelförlängning (röd)
  Mätstavsförbindelsekabel röd
  Mätstavsförbindelsekabel svart
  Batteri/-er
  Bruksanvisning
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Strömstyrka [µA]
Funktioner och utrustning
  Akustisk signalgivare
  Visuell signalgivare
  Akustisk larmsignal vid kortslutning
  Automatisk avstängning av utgångssignalen vid kortslutning

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Alternativprodukter

Hämtar...

Downloads

Hämtar...