Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

BM31WP FUKTINDIKATOR
 1. Produkter och tjänster
 2. Mätdon
 3. Fukt
 4. Fuktmätare
 5. BM31WP

BM31WP FUKTINDIKATOR

Materialfuktmätare som appSensor med smartphone-drift

AppSensor BM31WP är en elektronisk fuktindikator som i kombination med MultiMeasure Mobile App möjliggör icke-destruktiv kapacitiv fuktdetektering i ytnära områden på väggar, golv eller tak.

BM31WP-mätaren är omedelbart klar för användning, kan enkelt anslutas till appen och gör det möjligt att snabbt och enkelt lokalisera fuktfördelningen nära ytan i väggar, golv eller tak - helt utan förstörelse.

BM31WP kan inte bara snabbt indikera ett stort antal olika fuktvärden för material nära ytan, utan den här app-sensorn är också särskilt väl lämpad för att i förväg testa om byggmaterialet är redo för användning under CM-mätningar.

Jämfört med fuktmätare utan app har användare av BM31WP många ytterligare fördelar när det gäller flexibilitet, analysfunktioner, datakontroll och dokumentation tack vare den smarta kombinationen av appSensor och den tillhörande kostnadsfria Multimeasure Mobile-appen.

Jämför olika fuktmätningar av ett objekt som gjorts vid olika tidpunkter direkt i appen. Eller använd de uppmätta värdena i kombination för differentierade analyser direkt på plats.

Användbara tilläggsfunktioner som larmfunktion, export av fuktmätningsvärden till ytterligare analysprogram och skapande av en rapport kompletterar BM31WP:s universella användningsmöjligheter och gör denna mätutrustning till ett värdefullt verktyg för byggnadsdiagnostik.


Med matrismätning med bakgrundsbild kan du skapa ett foto av väggen som ska mätas direkt i appen.
Foto av den vägg som ska mätas
När alla enskilda mätpunkter har registrerats kan en tvådimensionell, färgkodad fuktfördelning genereras som en matris från den lagrade mätningen.
Fuktmatris
För dokumentationsändamål kan den verkliga bilden också skickas ut tillsammans med fuktmatrisen som en överlagrad grafisk bild.
Verklig bild och fuktmatris som överlagrad grafik.

Fuktmatris enkelt, även fotolänkad

Med MultiMeasure Mobile App kan inte bara MIN-, MAX- och medelvärden visas automatiskt eller enskilda mätvärden markeras direkt i en bild, utan även komplexa grafiska representationer i form av en fotolänkad fuktmatris kan skapas, sparas och skickas.

Det rutnät som ska mätas kan lagras med en riktig bild och senare även skickas ut som en överlagrad grafik med fuktmatrisen för dokumentation - till exempel för din mätrapport, som du kan generera och skicka direkt från appen på plats.


Vad är en appSensor?

Trotec appSensor

Trotec appSensors är kompakta precisionsmätare med högkvalitativ sensorteknik som är utformade för att vara energi- och utrymmessnåla och som inte har någon utvärderingselektronik eller displayenheter, eftersom driften och datautvärderingen av enheterna nästan helt och hållet sker via den anslutna smarttelefonen. I kombination med appen MultiMeasure Mobile, som finns tillgänglig gratis, erbjuder detta koncept för mätutrustning många övertygande fördelar.

Alla appSensorer från Trotec ger dig dessa fördelar:

 • Professionell sensorteknik för exakta mätresultat
 • Enkel appanslutning via Bluetooth med visuell anslutningsbekräftelse via LED på enheten
 • Trådlös styrning av mätanordningen och datavisning via appen
 • Enkel registrering av uppmätta värden även på avlägsna platser, eftersom värdena inte behöver läsas av direkt vid mätutrustningen.
 • Ytterligare bestämning och visning av minimivärde, maximivärde eller medelvärde.
 • Lagring av mätvärden, loggning och larmfunktion
 • Handrem för säker hantering ingår i leveransen
 • Praktisk optimerad tysk industriell design - skyddat designpatent
Tekniska data i jämförelse

En direkt jämförelse av alla fuktmätare:

För att hitta exakt rätt fuktmätare för dig har du möjlighet att jämföra alla fuktmätare från Trotec här.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen kan du helt enkelt klicka bort.

Tekniska data i jämförelse

Varför appSensors? Finns det inte redan många appar för mätning?

Naturligtvis finns det många appar som använder de elektroniska komponenter som finns inbyggda i smartphones för mätningar eller beräkningar, t.ex. den integrerade mikrofonen, gyroskopet, kameran eller andra komponenter. Dessa komponenter har dock inte utformats för exakta mätningar, utan främst för en optimal användning av den mobila enheten.

Å ena sidan är resultaten därför inte jämförbara med resultaten från sensorer som är särskilt utformade för mättillämpningar. Å andra sidan kan man inte hitta en lämplig elektronisk komponent i den befintliga smarttelefonen för varje mätuppgift, t.ex. för kontaktfuktmätning eller kontaktlös temperaturmätning.

Trotec appSensors, å andra sidan, innehåller professionell sensorteknik för exakta mätresultat, vilket är precis vad de utvecklades för. Använd därför den smarta kombinationen av appSensor och MultiMeasure Mobile - gratisappen för iOS och Android - för professionella mätningar.

AppSensor BM31WP känns automatiskt igen av MultiMeasure Mobile.
Enkel Bluetooth-anslutning med MultiMeasure Mobile
Utöver det digitala värdet visas referensvärden för preliminär testning av om avjämningsmassorna är redo för beläggning i M-% och CM-%.
Numerisk visning av de uppmätta värdena
I appSensors kontextmeny kan du växla mellan cement och anhydrit och definiera tröskelvärden för larm.
Kan bytas ut till cement eller anhydrit
I fuktmatrismätningen guidar appen dig genom hela mätprocessen cell för cell.
App-stödd mätningsprocess

MultiMeasure Mobile - alla fördelar med appen i en överblick

MultiMeasure Mobile App

För smartphone-drift av den här appSensorn behöver du MultiMeasure Mobile - en gratis app för kontroll, utvärdering och visning av mätdata för alla appSensorer från Trotec som är anslutna till din mobila enhet.

MultiMeasure Mobile har en mängd fördelar för dig:

 • Automatisk detektering för appSensorer
 • Parallell drift av flera appSensors
 • Snabb och intuitiv navigering
 • Mätvärdesvisning numeriskt eller som diagram/matris
 • Integrerad rapportfunktion för dokumentation direkt på plats
 • Organiseringsfunktion för mätdata och dokument
 • Kundhantering redan integrerad
 • Ett brett utbud av analysalternativ direkt i appen
 • Fotolänkad lagring av mätvärden
 • Matrismätningar, även fotolänkade
 • Fullständig datasynkronisering med MultiMeasure Professional via molnet

MultiMeasure Mobile förvandlar din mobila enhet till en multifunktionell mätdatahanterare.

Alla appSensorer känns automatiskt igen av MultiMeasure Mobile och kan anslutas till appen via Bluetooth och avläsas. Användningen är lika enkel och intuitiv som installationen: du behöver bara ladda ner MultiMeasure Mobile till din mobila enhet utan kostnad - klicka här för att gå till nedladdningssidan för iOS eller Android.

Infovideo om appSensors och MultiMeasure Mobile

I vår video kan du få en snabb översikt över mätmöjligheterna hos appSensors från Trotec och få en första inblick i MultiMeasure Mobile-appens funktionella mångfald.Titta direkt nu!

Watch now!
BM31WP Materialfeuchtemessgerät als appSensor mit Smartphone-Bedienung

BM31WP - Fördelar för praktiken:

 • Snabb och oförstörande indikation av fuktfördelning i områden nära ytan.
 • Användbar förprövningsanordning för CM-mätningar
 • Högkvalitativ sensorteknik och många mätfunktioner
 • Intelligent kombination av appSensor och Multimeasure Mobile-appen
 • Automatisk avstängning
Kapazitives Materialfeuchtemessgerät als appSensor mit Smartphone-Bedienung
Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign – geschütztes Geschmacksmuster

Köpa

BM31WP - appSensoren - Fuktmätningsapparat Fuktindikator med smartphone-drift visa i Trotecs nätbutik

BM31WP - appSensoren - Fuktmätningsapparat Fuktindikator med smartphone-drift

Du sparar: 50,00 Kr

1.099,95 Kr 1.049,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.206.031
Materialfuktighet [digits]
  Mätområde min. | Materialfuktighet [Digit] 0
  Upplösning [Digit] 0,1
  Mätprincip dielektrisk / kapacitiv
  Mätområde max. | Materialfuktighet [Digit] 100
Omgivningsvillkor
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - max. temperatur [°C] 50
  Drift - min. rel. luftfuktighet [% r.F.] 10
  Drift - max. rel. luftfuktighet [% r.F.] 90
  Lager relativ luftfuktighet [%] <� 80% RH
Bluetooth
  4.0 (BLE)
  Max. överföringsräckvidd 10 m i öppen terräng
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 22
  Bredd (utan förpackning) [mm] 36
  Höjd (utan förpackning) [mm] 160
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,093
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Handrem
  Bruksanvisning
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Materialfuktighet (kapacitiv)
Funktioner och utrustning
  Batteristatusvisning
  Minimalvärdesvisning
  Maximalvärdesvisning
  Genomsnittsvärdesvisning
  Mätvärdeshållfunktion
  Avstängningsautomatik
  Larmfunktion
  Funktion långtidsmätning
  Diagram-/matris-/tabellframställning av mätdata
  Dataexport
  Rapportfunktion

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Alternativprodukter

Hämtar...

Downloads

Hämtar...

Video