Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Branschlösningar
 2. Branschöversikt
 3. Plastindustrin
 4. Processer klimatiserar i industrin

Processklimatisering inom produktion och förpackning

Lokal avfuktning: torr luft för industrin

Processklimatisering från adsorption till målfuktighet

Vid processklimatiseringen inom industrin används ofta koncept med stationär eller mobil luftavfuktning. Ofta krävs det torrare luft i vissa maskiner, anläggningar eller enskilda arbetsprocesser – konstant och oberoende av omgivningsvillkoren. I detta syfte erbjuder Trotec Group industrikunder kraftfulla adsorptionstorkar.

Som expert på klimatteknologi levererar vi sen många år tillbaka lösningar för olika branscher inom industrin, som fordon, kemi och läkemedel, transport och logistik, elektronik och halvledare liksom livsmedel. Processklimatisering ingår i luftkonditionering, som vi har stor erfarenhet av. Många bearbetningsprocesser i produktionen kräver extremt torr luft – delvis med daggpunkter som ligger långt under 0 °C – för att förhindra kemiska eller biologiska reaktioner, klumpbildning och liknande oönskade reaktioner till följd av hög luftfuktighet. Ett annat klassiskt område där luftavfuktning används inom industrin är förpackning.

Med våra adsorptionstorkar i TTR-serien kan punktuell avfuktning realiseras – bland annat genom målinriktad tillförsel av torr luft via slangar. Dessutom är det med våra monteringstält möjligt att i kombination med värmeaggregat, luftfuktare och luftavfuktare realisera slutna klimatzoner. Punktuellt eller generellt - till varje koncept för processklimatisering inom industrin hör naturligtvis även kraftull mät- och styrningsteknik som termohygrometer och datalogger.

Produktionsfaktor lönsamhet: TTR-serien lönar sig

Med våra kraftfulla adsorptionstorkar i TTR-serien råder det alltid ett optimalt processklimat i den industriella produktionsmiljön, dvs. en hög avfuktning, samtidigt som energiförbrukningen är låg, allt tack vare TTR-Trisorp-Dual-arbetsprincipen. Utöver detta erbjuder de innovativa adsorptionstorkarna TTR 800 till 13500 med Monoventic-luftmängdsreglering och de båda apparaterna med Duoventic-luftmängdsreglering (TTR 400 D och TTR 500 D) största möjliga flexibilitet vid inställning av den torrluftsmängd som krävs.

Rådgivning och mobila testapparater: Dra fördel av vår industriservice

Trotec Group levererar inte bara apparaterna till dig som industrikund, utan även tekniskt och ekonomiskt optimala lösningar. Vår service kan beroende på ordern storlek gälla utformning av hela processklimatiseringen eller delar av den. Dessutom ställer vi mobila enheter till förfogande som kan användas för att i förväg testa den planerade processklimatiseringen. På så sätt kan du vara säker på att lösningen som planerats fungerar.

Skräddarsydda lösningar för industrikunder:

Skicka en Fråga om vad du letar efter till våra industriexperter. Vi tar kontakt med dig. 

Avfuktare och uppvärmningsanordningar för process luftkonditionering i produktion och förpackning

Ytterligare tillämpningsexempel för luftkonditionering

 • Arkiv och museer

  Oavsett om det handlar om utställningar eller förvaring – för privata och offentliga museer, samlingar, bibliotek eller arkiv gäller samma sak: rumsklimat och luftkvalitet är de viktigaste faktorerna för att upprätthålla värdefulla utställningsobjekt eller arkivregister.

  Mer information
 • Klimatisering inom fjäderfäuppfödning

  Från en temperatur på 10 grader Celsius försämras äggläggningsförmågan hos hönorna avsevärt. Även inom kycklingproduktionen får temperaturerna under den kalla årstiden inte sjunka allt för lågt. Alla raser är inte så tåliga att de klarar av ett temperaturfall i fjäderfähuset. Därför bör jordbrukarna vara utrustade med ett värmesystem för att klimatvillkoren för djuren även ska vara optimala under...

  Mer information
 • Konditionering vid frysning

  Där något fryses finns det även rinnande vatten När varor fryses spelar därför luftavfuktningen i luftkonditioneringen en stor roll. Trotec Group levererar kraftfulla industriavfuktare för transport- och logistikbranschen som klarar denna uppgift. Dessutom kan du lita på beräkningarna som görs av våra klimatexperter som hjälper dig med utformningen.

  Mer information
 • Konditionering kyllogistik

  I luftkonditioneringen för kyllogistik sänks daggpunkten med luftavfuktare, så att det inte bildas kondensvatten. Trotec Group levererar passande apparater för samtliga krav. Mobila eller stationära lösningar med kondens- eller adsorptionsteknologi står till förfogande.

  Mer information
 • Processer luftkonditionerar elektronikbranschen

  Många bearbetningsprocesser inom produktionen av elektronikkomponenter och halvledare kräver en extremt torr luft – delvis med daggpunkter långt under 0 °C. Dessa låga daggpunkter kan man lätt nå med kraftfulla adsorptionstorkar, även punktuellt inom en maskin.

  Mer information

Trotecs produkter för plastindustrin

Användningsexempel för plastindustrin

 • Processer klimatiserar i industrin

  Vid processklimatiseringen inom industrin används ofta koncept med stationär eller mobil luftavfuktning. Ofta krävs det torrare luft i vissa maskiner, anläggningar eller enskilda arbetsprocesser – konstant och oberoende av omgivningsvillkoren. I detta syfte erbjuder Trotec Group industrikunder kraftfulla adsorptionstorkar.

  Mer information
 • Avfuktning vid fyllning och förpackning

  I den kemiska och farmaceutiska produktionen måste luftfuktigheten vid fyllning och förpackning styras precist. Om hygroskopiska produkter klumpar sig och hållbarheten förkortas skulle skadorna bli enorma. Med våra adsorptionstorkar kan dessa processer luftkonditioneras på ett optimalt sätt.

  Mer information
 • Avfuktning och luftrengöring i lagret

  För luftavfuktning erbjuder Trotec Group olika lösningar – kondensationsavfuktare i DH-serien till adsorptionstorkar i TTR-serien. Båda finns som mobila och stationära varianter. Hos oss hittar du rätt avfuktningsteknik för varje varulager och lagerlokal. Innovativa mätdon och datalogger avrundar luftavfuktningskonceptet för lagerhallar och transportområden.   Mer information
 • Torkning hygroskopiskt bulkmaterial

  Omväxlande och för hög luftfuktighet kan göra att pulver och granulat klumpar sig – och leda till ökade kostnader. För att hygroskopiskt bulkmaterial inte ska klumpa sig och förstoppa transportvägarna måste all luft i kemi- och läkemedelsproduktion ha föravfuktats. Med adsorptionstorkarna i TTR-serien lyckas du med detta.

  Mer information
 • Torkning efter silorengöring

  Efter rengöringen av lagerbehållare och siloer måste man kunna vara säker på att de torkat helt, så att det nya bulkmaterialet redan från början skyddas mot fukt. Och för att torkningen kan ske så snabbt och ekonomiskt som möjligt rekommenderar vi för avskiljare inom kemi- och läkemedelsindustrin våra högpresterande torkar i TTR-serien.

  Mer information
 • Torkning av tryckluft

  Produktionsstopp beror oftast på för mycket vattenånga i maskiner och anläggningar och korrosion i rörledningar. För fuktig tryckluft måste därför under alla omständigheter undvikas. En effektiv möjlighet är användningen av effektstarka lufttorkar. Svaret på frågan hur torr tryckluften måste vara för att säkerställa optimala produktionsvillkor och för att skydda maskiner och anläggningar, ligger i...

  Mer information
 • Kabelreparation

  Industrikablar är ofta utsatta för extremt tuffa omgivningsvillkor. Defekter kan uppstå som kan medföra strömavbrott - många gånger under en längre tid. För att undvika allvarliga produktionsstopp eller för att så snabbt som möjligt kunna avhjälpa dessa, lokaliseras kabelbrott och kabeldefekter med hjälp av infrarödtermografin. För en effektiv reparation av kablar inom industrin används de...

  Mer information