Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Branschlösningar
 2. Branschöversikt
 3. Läkemedelsindustrin
 4. Hälsosam och virusfri inandningsluft på äldre- och vårdboenden

Hälsosam och virusfri inandningsluft på äldre- och vårdboenden

Tillförlitlig virus- och bakteriebekämpning med Trotecs luftfuktare

Irriterad hals och retade slemhinnor, kliande ögon, trötthet och skrovlig hud är typiska tecken på att något inte står rätt till i omgivningsluften. Orsaken är ofta ett allt för torrt inomhusklimat. Dessa och andra symptom uppträder framför allt under den kalla årstiden då vi värmer inomhusluften och då även infektioner och förkylningar på nolltid sprids i den torra inomhusluften på vårdboenden.

Risken att smittas av virus i parker och grönområden är relativt låg, eftersom luftmängden utomhus snabbt tunnas ut där jämfört med i slutna utrymmen med begränsat luftflöde, där de virala och bakteriella smittämnena lättare koncentreras. Det är också här som många människor andas samma luft.

Naturligtvis har hygien högsta prioritet på vårdinrättningar, men de infektionsbekämpande åtgärderna är i första hand inriktade på att tvätta händer, instrument och ytor. Detta är viktigt för att undvika kontaktinfektion. Genom att bära mun- eller ansiktsskydd begränsas överföringen av virus eller bakterier via droppsmitta. Men det gäller bara för korta avstånd och större droppar.

Faran är luftburen

Många smittämnen, som framför sitter i andningsvägarna eller strupen och förökar sig där, avges i form små av små salivdroppar när den drabbade personen pratar, hostar eller nyser. När dessa sedan andas in av friska personer eller tas upp via slemhinnor i luftvägarna, kan de förorsaka sjukdomsutbrott. Smittbärande salivdroppar fastnar också på föremål så som dörrhandtag, bord och armaturer och kan komma in i kroppen om man rör vid dessa och sedan tar sig i ansiktet med samma hand eller finger. Ofta är det så virus överförs som i förlängningen kan utlösa hela epidemier så som influensa eller lungsjukdomar med coronavirus. Vetenskapliga studier ger belägg för att viruset Sars-CoV-2 kan överleva som luftburna partiklar och fortsätta smitta i upp till 3 timmar. Vissa smittbärare kan ta sig långväga via luften. Vattkoppor och mässlingen är två exempel på detta. På samma sätt överförs bakteriesjukdomar så som scharlakansfeber eller miningokocker (orsakar hjärnhinneinflammation) via droppsmitta. Därför rekommenderas det starkt att behandla inomhusluften på äldre- och vårdboenden.


En relativ luftfuktighet på 40 – 60 % begränsar spridningen

Luftfuktning är en effektiv förebyggande åtgärd mot bakterie- och virala smittämnen. Vetenskapliga studier har entydigt visat att en för människor hälsosam relativ luftfuktighet ligger på 40 till 60 procent och innebär en betydligt reducerad smittorisk. Dessutom har undersökningar visat att en luftfuktighet på över 40 procent dödar uthostade influensa-, förkylnings- eller coronavirus inom några minuter.


Luftfuktning som effektiv förebyggande åtgärd

Regelbunden fuktning av inomhusluften och en konstant luftfuktighet är också enkla och effektiva medel för att varaktigt sänka risken för virus- och bakterieinfektioner på äldre- och vårdboenden.

Trotec har lösningen: Luftfuktare slår ut smittämnena

Även om det saknas botemedel mot vissa luftburna virus och bakterier, är det möjligt att förhindra att de sprids ytterligare. Luftfuktare från Trotec så som B 400 och B 500 är exempel på detta. Just äldre- och vårdboenden har ofta stora problem med spridning av infektioner, eftersom det handlar om redan försvagade människor och människor med nedsatt immunförsvar i ett förhållandevis litet utrymme. Lägg därtill den hälsorisk som läkare, vårdpersonal och besökare utgör. Trotecs hygrostatstyrda luftfuktare i B-serien ger optimala luftfuktighetsförhållanden i utrymmen av alla storlekar.

Bland modellerna B 24 E, B 25 E, B 250, B 300, B 400 och B 500 Funk hittar du det aggregat som passar just dina behov. Alternativt kan du också använda Trotecs lufttvättare i AW-S-serien. För att veta vilken lösning du ska välja – luftfuktare eller lufttvättare – är det viktigt att ta hänsyn till rumsstorleken och vilken fuktningseffekt som behövs.

Effekten av luftfuktare på bakterier, virus med mera

Grafiken illustrerar väl hur antalet smittbärare så som virus och bakterier i en korridor med 40 till 60 procent relativ luftfuktighet är närmast obefintliga. Varför är det så? När inomhusluften har en relativ fukthalt på under 40 procent kan upphostat eller utnyst sekret som är kontaminerat av coronavirus Sars-CoV-2, influensa eller bakterier, torka in. Det låter kanske bra, men i själva verket är det raka motsatsen: De krymper till 0,5 µm storlek och det bildas ett skal kring aerosolen. På det sättet maximeras chansen till överlevnad för de sjukdomsalstrande ämnena lika mycket som hos dropparna i luften. Om någon hostar eller nyser i ett för torrt rum överlever eventuella virus och bakterier i upp till 41 timmar därinne med bevarad smittoverkan.

För personlig rådgivning, vänd dig till oss via e-post på info@trotec.de eller per telefon på +49 2452 962-400.

Luftfuktare B 400

Skivluftfuktaren är med sin höga avdunstningskapacitet anpassad för större utrymmen. Den övertygar också vid kontinuerlig drift med sin låga förbrukning. Detaljerad information om alla aggregat i B-serien finns här.

Luftfuktare B 24 E och B 25 E

De elektriska luftfuktarna med praktiska funktioner – från kompakta instegsaggregat till modeller för större utrymmen.

Lufttvättare AW 10 S

Det mångsidiga 3-i-1-komfortaggregatet för luftfuktning, luftrengöring och bindning av pollen eller inomhusdamm.

Lufttvättare AW 20 S

3-i-1-Airwasher för luftfuktning, luftrengöring och tack vare sitt HEPA-filter även borttagning av minimala smutspartiklar, allergener och mögelsvampsporer i luften.

Köpa: Skicka oss ett e-postmeddelande med uppgifter om den önskade produkten till info@trotec.de eller ring oss på +49 2452 962-400.

Hyra: Vänd dig direkt till vårt hyrcenter TKL – via e-post info-de@tkl-rent.net eller på telefonnummer +49 2452 962-160.

 • Luftfuktning i förskolor och skolor

  Ingenting är så avgörande för hälsan som luften som vi dagligen andas in. Det gäller i första hand för våra barn som varje dag går i förskolan och skolan. Särskilt där är optimala hygieniska förhållanden och frisk luft viktiga kriterier. Torr rumsluft belastar våra barn, gör dem känsligare för sjukdomar och minskar koncentrationsförmågan. Eftersom en regelbunden ventilation inte alltid kan...

  Mer information
 • Luftfuktning i fanerlagret

  Fanerlager måste hanteras med speciell omsorg. Just i lager med speciellt torr luft måste speciella försiktighetsåtgärder vidtas. För: När fanerskivor torkar ut, blir de sköra och spröda. För att förhindra kostsamma uttorkningsskador, måste lagret utrustas med pålitliga och effektiva fuktningssystem. Trotec-gruppen rekommenderar användningen av en luftfuktare för större uppgifter. För små utrymmen...

  Mer information
 • Luftfuktning i instrumentlager

  Högvärdigt trä, filt, fina lim och lacker: Musikinstrument tillverkas i regel av känsliga material, vilket ger dem den speciella klangen och resonansen. En sak får alltså inte glömmas vid lagringen av värdefulla instrument: optimalt skydd och skötsel. Det gäller främst för musikinstrument som helt eller delvis är tillverkade i trä. Trämaterial arbetar permanent och reagerar känsligt på...

  Mer information
 • Luftfuktning i växthus

  Varma temperaturer och en hög luftfuktighet är det viktigaste för de tropiska och subtropiska växterna om de ska kunna frodas snabbt och yppigt. Även svampkulturer gillar när det är varmt och fuktigt. En regelbunden bevattning räcker inte här, då de flesta exotiska växter tar upp fuktigheten genom omgivningsluften. För att kunna skapa detta speciella klimat, behövs förutom en systematisk...

  Mer information
 • Luftfuktning i serverrum

  En tillförlitligt fungerande teknik är det viktigaste kriteriet för kunder som är anslutna till datacentraler. Ett eget serverrum är liksom hjärtat i ett företag. Därför måste tekniken där fungera felfritt dygnet runt. IT-apparaterna måste befinna sig i oklanderligt skick. Av denna anledning måste klimatet i datacentraler och serverrum vara väl avstämt mot den tekniska utrustningens behov. Proffs...

  Mer information