Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Branschlösningar
 2. Branschöversikt
 3. Läkemedelsindustrin
 4. Bacill- och virusfria läkarmottagningar tack vare ozon

Bacill- och virusfria läkarmottagningar tack vare ozon

Pålitlig, grundlig och snabb desinfektion med Trotecs ozongeneratorer

Vem av oss är inte bekant med detta: I de inte sällan överfulla väntrummen hos läkare eller till exempel på folkbokföringskontoret sitter människor nära inpå varandra och det händer ganska ofta att någon nyser eller hostar. Men även om det inte sker någon direktberöring människor emellan finns de i rummet: smittsamma virus, baciller bakterier och sporer. På just husläkarmottagningar som brukar uppsökas av sjuka människor med akuta symtom råder det hög smittorisk. För att garantera maximal säkerhet för besökare och patienter ska professionella yrkesmän eller yrkeskvinnor helst rengöra samtliga stolar och ytor grundligt med effektiva desinfektionsmedel flera gånger om dagen. Och med ozondesinfektion får man både snabbare och betydligt effektivare rengöring.

Ozon som bacillutrotningsmedel

Varje dag fattar många människor tag i dörrhandtag, klädkrokar och de populära tidskrifterna i väntrummen. Allt detta innebär att man löper stor risk att kontamineras med hälsovådliga smittämnen. Även om man inte kan göra så mycket åt överföring av virus via droppinfektioner (direkt från människa till människa, exempelvis när man pratar med varandra) är det möjligt att effektivt förebygga infektioner som uppstår på grund av direktkontakt genom att spruta på och sedan torka av desinfektionsmedel. Nackdelen är att manuell rengöring tar mycket tid, kostar mycket pengar och kräver tillsatser av kemikalier. Dessutom kan man inte vara säker på att svårtillgängliga platser blir tillräcklig rengjorda och därmed fria från baciller. Då är det bättre att satsa på en både enkel och effektiv lösning för att bekämpa virus och bakterier i luften och på olika ytor: Med den naturligt förekommande spårgasen ozon (O3).

Trotecs lösning: Desinfektion av luft och olika ytor med hjälp av ozon

Till skillnad mot ozonlagret i stratosfären på ca 11 till 50 km höjd är den naturliga ozonkoncentrationen i luften nära marken relativt låg. I högkoncentrerad form kan man emellertid använda ozon till att bekämpa virus, bakterier, baciller eller skadliga mikroorganismer tack vare den toxiska effekten

I en mängd olika studier har man kunna påvisa att koncentrerad ozongas har en oskadliggörande verkan.

Med hjälp av Airozon-ozongeneratorer tillintetgör man sjukdomsalstrande bakterier och smittosamma virus – utan tillsatser av kemikalier eller giftiga ämnen

För Trotecs mobila ozongeneratorer Airozon 5000 och Airozon Supercracker används helt enkelt den befintliga inomhusluften under ozoniseringen – utan några tillsatser av miljöskadliga eller kostbara kemikalier. Under processen omvandlas syret (O2) i inomhusluften till ozon (O3) för att sedan släppas ut i högkoncentrerad form i syfte att desinficera. En ozonmolekyl är mycket instabil och därför bryts det överblivna ozonet ned senast efter 30 minuter i en lokal. Med andra ord har ozonet en mycket stark oskadliggörande verkan på virus och försvinner sedan utan att lämna efter sig några rester ”när arbetet är avklarat”.

Airozon-ozongeneratorer har effekt på:

 • Virus
 • Bakterier
 • Mögelsvampsporer
 • Obehagliga lukter i inomhusluft, på stolsöverdrag, dynor eller gardiner

Airozon 5000 och Airozon Supercracker tar kål på virus och bakterier

Vissa virus och bakterier kan leva relativt länge. 2003 kunde man till exempel påvisa att SARS-viruset fortfarande smittade efter 96 timmar. Och redan på den tiden använde man ozongas mot viruset.

Med de kraftfulla ozongeneratorerna Airozon 5000 och Airozon Supercracker har Trotec tagit fram en djupgående desinfektionslösning för läkare och kommuner varigenom man sparar både tid och personalkostnader. Sätt bara igång apparaten under lunchrasten eller efter öppettiderna och låt desinfektionen smidigt sköta sig själv.

Alltid klar för användning

Tack vare det kompakta konstruktionssättet och det faktum att apparaterna väger så lite är det ingen konst att transportera Airozon-ozonapparaterna och använda dem på ett flexibelt sätt. I kraft av ca 5 000 milligram per timme och en lufteffekt på 340m3/h med Airozon 5000 och ca 10 000 milligram per timme och en lufteffekt på 500m3/h med Airozon Supercracker alstrar apparaterna redan under kort tid högeffektiva ozonvolymer. Detta gör att till och med mer omfattande desinfektionsarbeten kan klaras av på kort tid.

Positiv bieffekt: Spårgasen ozon neutraliserar dessutom obehagliga lukter och genererar både frisk och doftfri inomhusluft.

Fördelarna med Airozon-ozoniseringen i sammandrag:

 • Pålitligt oskadliggörande av humanpatogena virus och bakterier
 • Effektiv mot virus, bakterier, sporer, baciller och mikroorganismer
 • Stadigvarande bekämpning – även på svårtillgängliga platser
 • Snabbare och effektivare än mekaniska rengöringsmetoder
 • Desinficerade lokaler kan snabbt tas i bruk igen
 • Dekontamination utan några rester
 • Ingen personal och inga kostbara kemikalier för desinfektionen
 • Lämpar sig också för oplanerade snabba insatser (till exempel på natten)
 • Förkortar desinficeringstiderna varje gång de används
 • Neutraliserar obehagliga lukter

Bra att veta om ozondesinfektion med en Airozon-ozongenerator

Ozon är världens näst starkaste desinfektionsmedel och har förmågan att eliminera bakterier, virus, gaser och toxiner. Med hjälp av de mobila Airozon-ozongeneratorerna alstras högeffektiva koncentrationer av ozon från inomhusluftens syre. Behandlingen med ozonet tilldrar sig i stängda utrymmen utan närvaro av några personer och behandlingstiden beror på olika faktorer som utrymmets storlek, temperaturen eller föroreningsgraden. Ozonet som alstras i Airozon förstör smittsamma virus, bakterier och baciller genom att diffundera genom proteinskalet i nukleinsyrakärnan och förstöra det virala DNA:t där. Efter behandlingen bryts det alstrade ozonet ned till syre igen. Tack vare Airozon Supercracker-apparatens särskilda syreregeneringsläge bryts ozonet snabbare ned efter behandlingen i lokalen. På det här sättet både ökar och minskar den nödvändiga ozonkoncentrationen lika fort så att behandlingstiden blir så kort som möjligt.

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

 • Ozondesinfektion på bussar och tåg

  På platser där det är ont om utrymme och många människor kommer samman eller transporteras är det extra viktigt med effektiv rengöring och ytdesinfektion. Bussar och tåg i den kommunala kollektivtrafiken har en sak gemensamt: Säten, tågkupéer och hytter behöver rengöras flera gånger per dag samt desinficeras genom att man tillämpar en effektiv metod som exempelvis ozondesinfektion, eftersom det...

  Mer information