Ekonomiska lösningar för fastighetsförvaltning

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Branschlösningar
  2. Branschöversikt
  3. Fastighetsförvaltning

Ekonomiska lösningar för fastighetsförvaltning

Hyra eller köpa värmecentraler, kylenheter och avfuktare

Den som arbetar med fastighetsförvaltning känner till problemet: En vattenskada, värme som slutar fungera eller fel på kylanläggningen kräver en omedelbar lösning – även om det är helg. Driftsäkerheten är det viktigaste och måste alltid garanteras. För att byggnadsförvaltare inte ska behöva stressa har Trotec Group ekonomiska lösningar på detta problem.

Det spelar ingen roll om det handlar om en nödsituation eller ombyggnadsåtgärder: Våra uthyrningspartner TKL kan mycket snabbt ställa värmecentraler, kylenheter, avfuktare och byggtorkar till förfogande. Så att driften av byggnader och anläggningar ska kunna fortsätta, utan avbrott. Och fastighetsförvaltaren håller huvudet kallt.

Nödsituationsutrustning med värmeaggregat, avfuktare och byggtorkar

Hyra apparater under en kort tid är en bra lösning för mindre objekt eller tillfälliga ombyggnadsfaser. Men beroende på storleken på byggnaden och anläggningarna rekommenderas några egna apparater som fastighetsförvaltningen alltid har tillgång till, i nödsituationer. Till och med klockan fyra på morgonen, om det skulle behövas. Det kan vara apparater för nödsituationer för de vanligaste luftkonditioneringsproblemen för fastighetsförvaltaren: Värmeanläggningen slutar fungera och vattenskador.

Mobila kylenheter om den stationära kylanläggning slutar fungera

Den som förvaltar över byggnader med kylanläggningar bör ha kylapparater i olika prestandaklasser till förfogande, för att undvika förluster eller regresskrav till följd av att kylningen slutar fungera. De industriella luftkonditionerarna i PortaTemp-serien erbjuder första hjälpen om kylanläggningen slutar fungera. Antingen som uthyrningsapparat eller som egen apparat.

Hyra eller hyra vidare apparater? Fråga på TKL

Om du har frågor om våra uthyrningsapparater hjälper våra byggnadsförvaltare hos vår uthyrningspartner TKL gärna till. För övrigt har du även möjlighet att hyra ut apparaterna och på så sätt skapa en biverksamhet inom ramen för fastighetsförvaltningen. Du kan till exempel under vissa perioder hyra ut kylenheter eller värmecentraler till de som hyr eller arrenderar ett lager. Fråga hos TKL.

Köpa apparater? Våra experter hjälper till att välja apparater

Om du planerar att införskaffa egna värmeaggregat, avfuktare, byggtorkar eller kylenheter för fastighetsförvaltning, hjälper våra experter gärna till att beräkna kapaciteterna.

Förutom detta: Mätdon för byggnadsdiagnostik inom fastighetsförvaltning

Trotec tillhandahåller inte bara maskiner till fastighetsförvaltningen: Som fastighetsförvaltare hittar du i produktområdet mätteknik många mätdon för olika störningsfria metoder inom byggnadsdiagnostik. Därför kan man inom fastighetsförvaltning använda värmekameror för kontroll av värmeförlust, även PD200-systemet för läckagelokalisering med impulsströmmetoden, förutom detta videoskop för endoskopiska kontroller i byggnader, t.ex. för att undersöka rörledningar. Dessutom används dim- och röksimulator FS200 för att lokalisera läckage på plana tak inom fastighetsförvaltning. Om takytorna är stora eller om det handlar om hela byggnadskomplex kan fastighetsförvaltaren använda byggnadsdiagnostik som komplett tjänst från Trotec Group. Kontakta oss.

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig