Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Branschlösningar
 2. Branschöversikt
 3. Elektronik och halvledare
 4. Luftavfuktning i torkrum

Luftavfuktning i ren- och torkrum

Mål: Elektrisk laddning måste undvikas

Adsorptionstork TTR 800 till 13500 för stora torkrum

Vid produktion av elektronik och halvledare kan luftfuktigheten leda till elektrisk laddning. Därför sker känsliga bearbetningssteg i ren- och torkrum. För dessa höga krav på luftavfuktningen är de mobila adsorptionstorkarna i TTR-serien perfekta.

Elektronik- och halvledarindustrin är för närvarande den bransch som ställer högst krav på luftavfuktning i renrum. Tillverkare av litium/jon-batterier kräver till exempel att den relativa luftfuktigheten ska ligga så lågt som 2 procent. Ett extremt värde i jämförelse med läkemedelsindustrin med ett genomsnitt på 10 procent och fordonsindustrin med 35 procent. För att uppnå en så hög luftavfuktning är luftavfuktare med mycket bra reglering och konstant avfuktning absolut nödvändiga.

Duoventic: separat finjustering av fukthalt och volymström

De stationära och mobila adsorptionstorkarna i TTR-serien sörjer genom en av de tre varianterna av TTR-funktionsprincipen för en hög avfuktningseffekt, samtidigt som energiförbrukningen är låg. De båda mobila adsorptionstorkarna med märkningen "D" för Duoventic-luftmängdsreglering, TTR 400 D och TTR 500 D, erbjuder största möjliga flexibilitet vid inställning av den torrluftmängd som krävs. Genom den innovativa Duoventic-luftmängdsreglering kan båda ventilatorerna i de separata luftkretsloppen oberoende av varandra elektroniskt regleras steglöst. Detta möjliggör en separat finjustering av fukthalten och volymströmmen för den torrluft som behövs och därmed ett exakt styrt procentvärde relativ luftfuktighet. TTR 400 D och TTR 500 D är utformade för små renrum eller torkrum.

Stora torkrum och renrum kan bäst avfuktas med stationära adsorptionstorkar som modellnummer TTR 800 till TTR 13500. Dessa förfogar över en Monoventic-styrning för reglering av den torra luften. Som tillval finns även FlowMatic-styrningen, med vilken volymströmmen för torr luft automatiskt hålls konstant.

Pålitlig mätteknik och datalogger "made in Germany"

För att hålla en ensiffrig relativ luftfuktighet konstant måste elektronik- och halvledarindustrin ha extremt pålitlig mätteknik. Trotec har exempelvis termohygrometer T210 och T260. Dessutom erbjuder tysktillverkade datalogger i MultiMeasure Professional-serien, DL200H eller DL200X, många möjligheter till manipulationssäkra långtidsmätningar vid luftavfuktningen.

Rådgivning och mobila testapparater: Dra fördel av vår industriservice

Trotec Group levererar inte bara luftavfuktare och mätteknik till elektronik- och halvledarindustrin, utan även tekniskt och ekonomiskt optimala lösningar för luftkonditionering. Våra experter i industriservice räknar igenom alla klimatparametrar och rekommenderar passande apparater. Dessutom ställer vi mobila enheter till förfogande som kan användas för att i förväg testa den planerade luftavfuktningen i torkrum. På så sätt kan du vara säker på att lösningen som planerats fungerar.

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

Ytterligare tillämpningsexempel för luftavfuktning

 • Avfuktning och luftrengöring i lagret

  För luftavfuktning erbjuder Trotec Group olika lösningar – kondensationsavfuktare i DH-serien till adsorptionstorkar i TTR-serien. Båda finns som mobila och stationära varianter. Hos oss hittar du rätt avfuktningsteknik för varje varulager och lagerlokal. Innovativa mätdon och datalogger avrundar luftavfuktningskonceptet för lagerhallar och transportområden.   Mer information
 • Luftavfuktning i lager för gödselmedel

  Tillverkningen av hygroskopiska ämnen inom den kemiska industrin kräver fingertoppskänsla. Dessa ämnen älskar vatten och tar gärna upp fukt ur omgivningsluften. Och det kan ha enorma ekonomiska konsekvenser. Genom att vattnet binds, klibbar och klumpar sig materialet och i värsta fall blir det obrukbart. Ett exempel är gödselmedel. Är luftfuktigheten för hög i lagret för gödselmedel, tas den upp...

  Mer information
 • Avfuktning i vindkraftdellager

  I ett vindkraftverks byggfas förvaras anläggningsdelarna ofta direkt på plats i stora lager eller hallar eller tillfälliga monteringstält i flera månader innan de monteras. För att undvika lagerskador genom korrosion och frost är ett genomtänkt system för fuktreglering nödvändigt.

  Mer information
 • Luftavfuktning i redskapshus

  En felfri skyddsutrustning och perfekt fungerande apparater är avgörande när brandkårer och nödhjälpsorganisationer rycker ut. Skyddsdräkter, slangar och rör måste vara helt täta. Verktyg som tänger och bultkapare måste befinna sig i ett felfritt tillstånd, på samma sätt som teknisk utrustning som kraftfulla fläktar, skärbrännare och strålkastare. För att all utrustning ska kunna lagras skyddat...

  Mer information
 • Luftavfuktning i lastutrymmen i fartyg

  Mot mögel, bakteriebildning och korrosion på transportgodset och fartyget hjälper bara en sak: lastutrymmen med konstant torr luft och en luftfuktighet anpassad efter lasten. Detta lyckas man med genom att använda ett professionellt planerat system för luftavfuktning:

  Mer information
 • Luftavfuktning kortlager

  När kretskort lagras kan luftfuktighet leda till elektrisk uppladdning och att patina/korrosion bildas. För luftavfuktning av kortlagret lämpar sig de mobila adsorptionstorkarna i TTR-serien – precis som för andra verksamhetsområden inom elektronik- och halvledarproduktion.

  Mer information
 • Luftavfuktning Försändelse och transport

  Inom kemi- och läkemedelsindustrin är luftfuktighet ett hot mot hygroskopiskt bulkmaterial i silon och vid transport. Fuktighet fortsätter att vara ett problem efter produktionen eftersom produkterna oftast förpackas i känsliga pappkartonger med pappersinlägg. Professionell luftavfuktning spelar en avgörande roll i lager, vid försändelse och transport.

  Mer information
 • Torrluftlager

  Kraven på ett torrluftlager är samma inom många branscher: Bakterietillväxt på livsmedel, pulver som klumpar sig och korrosion på metalldelar undviks om den relativa luftfuktigheten konstant hålls under 50 %. Som mögelskydd räcker redan 70 % r.h. Med luftavfuktarna i TTR-serien liksom lämpliga datalogger står system för luftavfuktning till förfogande som på ett pålitligt sätt når målen som ställs...

  Mer information
 • Luftavfuktning i trälager

  Vid lagring av trä är det en utmaning att lyckas hålla den konstanta träfuktigheten under exempelvis 9 procent för möbelträ. Utan luftavfuktare sörjer årstidsbetingade temperaturskillnader och variationer i luftfuktigheten för att träfuktigheten stiger. Detta har allvarliga negativa följder för träkvaliteten – från problem vid bearbetningen till att virke måste kasseras.

  Mer information
 • Luftavfuktning i vinkällare

  De olika temperaturerna som vinerna ska jäsa i ställer vinodlaren vanligen in via de termostater som finns inbyggda i tankarna. Men användningen av luftavfuktare är nödvändig. Vid låg luftfuktighet kan rödviner utvecklas på bästa sätt. Dessutom arbetar torkningsaggregat direkt mot kondens. Trotec har en rad kraftfulla torkningsaggregat i sitt program som kan användas för olika behov. Framför allt...

  Mer information
 • Luftavfuktning vid lagring av råtobak

  Förädlingen av råtobak är en konst. Långt bort från den stora tobaksindustrin tillverkas i små manufakturer speciella blandningar med olika arom. Men råtobaken, som kommer från alla herrans länder, måste i regel köpas containervis av företagen. Och eftersom produkten ofta inte kan vidarebearbetas direkt, måste bladen omsorgsfullt lagras. Endast så kan den utmärkta kvaliteten och den speciella...

  Mer information
 • Mattrengöring - luftavfuktning i torkrummet

  Därför är det viktigt vid rengöringen av mattorna, att rengörings- och torkningsprocessen är avstämd till mattans individuella fibrer och materialegenskaper. Redan en felaktig torktemperatur kan angripa materialet:

  Mer information