Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Uppvärmning
  3. Mobila värmecentraler för biogasanläggningar

Biogasanläggningar: Starthjälp för jäsningsprocessen

Sätta igång uppvärmningsfasen i fermentorn med mobila värmecentraler

I biogasanläggningar utvinns en gasblandning genom att organisk biomassa börjar jäsa och används sedan för att generera energi. Under denna jäsning uppstår det värme som håller igång jäsningsprocessen. Under uppvärmningsfasen, innan biomassan har nått rätt jäsningstemperatur, behövs det en extern uppvärmning: Lösningen är att hyra mobila oljevärmecentraler.

Biogasanläggningar blir allt viktigare i lantliga områden. Här finns biomassa i form av gödsel och växter som majs eller säd lättillgängligt och ger hela "bioenergibyar" ett nytt perspektiv. Vid jäsningen uppstår det en gasblandning som kemiskt sett motsvarar naturgas och kan användas för att generera ström: Biogas. Gasblandningen består huvudsakligen av metan och en låg andel koldioxid liksom minimala procentsatser vatten, svavelväte, syre, kväve, ammoniak, väte och fler spårgaser.

Idrifttagning och underhåll: Täcka tillfälligt behov med mobila värmecentraler för uthyrning

Under jäsningsprocessen behövs det i biogasanläggningens fermentor en konstant temperatur. Den upprätthålls automatiskt av jäsningen. De enda faserna där biogasanläggningen behöver extra värmecentraler är uppvärmningsfasen för idrifttagning och underhållsfasen. För att tillfälligt täcka detta behov kan anläggningsoperatörer hyra kraftfulla oljevärmecentraler som står till förfogande hos vår starka uthyrningsapparatpartner: Värmecentral ID 1200 med 200 kW och Värmecentral ID 2000 med 375 kW. Båda enheterna är mobila och kan hyras från vår TKL-uthyrningsportal, antingen per dag eller per vecka.

ID-värmecentraler värmer överallt och hela tiden – även mitt i vintern

Oljevärmecentralerna i ID-serien har särskilt utformats som uthyrningsapparater för hårda insatser i varierande omgivningar: exempelvis för nöduppvärmning av industribyggnader eller bostäder och för uppvärmning av stora hallar – liksom för uppvärmningsfasen i biogasanläggningar. De är tack vare en extern termostat lämpliga för helautomatisk användning. Listan över dess (säkerhets-) tekniska egenskaper är lång: Förutom att de är så robusta, övertygar ID-värmecentralerna genom en långlivad märkesbrännare med hög verkningsgrad, fastsättningsskenor för gaffeltruck, kranöglor, stå- och transportmedar av rostfritt stål liksom fotocellsflamövervakning och mycket mer. Utöver detta detta kan de mobila värmecentralerna även användas köldsäkert på vintern i omgivningstemperaturer från upp till -20 °C. Dessutom skyddar låsbara dörrar manövreringselement och brännare hos hyrutrustning mot obehörig åtkomst.

200 eller 350 kW? Industriservice räknar ut den kapacitet som krävs

Köpa eller hyra: Svaret på frågan om ID 1200 eller ID 2000 är rätt värmeanläggning för din biogasanläggning beror på storleken på fermentorn, typ av biomassa och jäsningsproceduren. Vid beräkningen av kapaciteten hjälper våra rådgivare i industriservice gärna till.

Fler lösningar för energileverantörer.