LD6000 – Ledningsdetektor som används för järnvägen

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Mätteknik, termografi
  3. Lokalisering av lagerskador och sprickor på hjul

LD6000 – Ledningsdetektor som används för järnvägen

Lagerskador på hjulpar kan spåras med lyssningsteknik

LD6000 är en frekvensanalyssats för akustisk lokalisering av ledningar. Men apparaten kan göra mycket mer för säkerhetstekniker inom järnvägsbranschen: Exempelvis kan den användas för att spåra lagerskador på hjul. Denna effektiva teknik kallas "lyssningsteknik".

Ursprungligen utvecklades kombidetektor LD6000 för lokalisering av läckage och ledningslokalisering och har visat sig vara pålitlig för denna typ av användning. Tack vare Smart-funktionen kan man med frekvensanalyssatsen genomföra ett stort antal akustiska processer, från ledningsanpassning via läckavgränsning till särskilt snabb punktuell lokalisering Den garanterar inte enbart exakt läckagelokalisering i stora ledningsnät, utan kan med hjälp av vätemätprocedurer även utföra särskilt ekonomiska kontrollprocedurer. Mikrofoner av mycket hög kvalitet från tysk tillverkning möjliggör registrering och därefter bearbetning av signalerna. En något mindre bekant användningsmöjlighet är materialkontroller av hjul på tåg som t.ex. ICE. 

Materialkontroll: Lyssningsteknik vid kontroll av hjulpar

Frekvensanalysen drar nytta av att ljudvågor gör information om tillståndet på ett material hörbar – ett materialbrott låter annorlunda än en intakt yta. Den tekniska arbetsprincipen hos LD6000 baseras på att ljudet som spelas in med vibrationssensorer förstärks, vars frekvenser blir synliga på den högupplösta färggrafikdisplayen med pekskärmfunktion. Speciell uppmärksamhet riktas mot funktioner som filter, nivåvärdesminne, minimalnivå, utvärdering och hörlursöverstyrningsskydd. Hos LD6000 kan alla filter och parametrar kombineras med varandra. Det praktiska tillvägagångssättet är enkelt: Bullernivån på olika mätpositioner på löphjulssatsen jämförs för att hitta avvikelser. Man kan då utgå från att materialstörningen befinner sig på den "högsta" mätpositionen. På så sätt erbjuder lyssningstekniken en enkel och säker möjlighet att spåra skador på hjul på tåg och förhindra olyckor.


Här hittar du fler lösningar för järnvägsbranschen...

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig