Infrarotthermografie in der Tierzucht

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Mätteknik, termografi
 3. Infrarödtermo­grafi inom djuruppfödning

Infrarödtermografi inom djuruppfödning

Prisvänlig övervakning av brunst, testikelfunktion, dräktighet och mjölkkörtelhälsa

Värmekameror är sedan många år en beprövad metod inom industriell djuruppfödning av nötkreatur, gris, får, get och fågel. De utgör en kostnadsvänlig och mycket tidig temperaturmätningsmetod som ger både djuruppfödare och veterinärer viktiga uppgifter om tillståndet på uppfödningsdjuret. Trotec har ett stort antal apparater för användning inom infrarödtermografi.

En värmekamera avger mycket exakta uppgifter och avbildningar av kroppstemperaturen – beroende på kameramodell med en precision på 0,05° C. Genom regelbunden datainsamling flera gånger per dag på olika platser på kroppen och jämförelse med rektaltemperaturen som referens kan minsta avvikelser tidigt identifieras. På så sätt kan sjukdomar behandlas innan de leder till kostnadsintensiva bortfall i produktionen, t.ex. genom förlamning av avelstjurar som har drabbats av klövsjukdom, eller mastitis-metritis-agalakti-syndrom hos suggor. Det gör att infrarödtermografi är ett mycket lönsamt hjälpmedel för samtliga faser inom djuruppfödning, exempelvis hos nötkreatur, gris och får. De används för

 • brunstkontroll,
 • bestämning av bästa befruktningstidpunkt,
 • kontroll av testikelfunktion,
 • övervakning av dräktighet,
 • övervakning av mjölkkörtelhälsan,
 • identifiering av inflammationer i extremiteterna,
 • preventiv klövskötsel
 • och för allmän hälsokontroll.

På boskapsmarknaden: Kontroll av djur före köp

Infrarödtermografi används dessutom som mobil lösning redan innan avelstjuren eller moderdjuret står i stallet: På så sätt kan djurens hälsa redan på boskapsmarknaden undersökas med avseende på temperaturavvikelser.

Olika apparatklasser för varje avelsstorlek eller veterinärpraktik

Trotec Group har värmekameror i olika prestations- och prisklasser i programmet. Alla är avsedda för användning inom djuravel. Vilken apparat som är rätt för dig är en fråga om användningsmängd och budget. Hos de mycket lätta batteridrivna apparaterna i Eco-serien är EC060V med en termisk känslighet på 0,08° C för användning inom djuravel lämplig och även överkomlig för mindre avelsanläggningar eller veterinären. För premiumapparaterna för industriell djuravel kan det handla om investeringar på flera tusen euro ända upp i femsiffriga belopp – om basutrustningen kompletteras. Här är lämpar sig särskilt infrarödkameror i IC-serien med en hög termisk känslighet på 0,05° C som IC085LV eller premiumapparat ICX640P. Den tekniska jämförelsen visar alla prestandaparametrar i jämförelse. På så sätt finns det en värmekamera som passar för de krav som ställs av avelsanläggningar eller veterinärer.

Alternativ för små uppfödare: Hyra värmekameror

För uppfödare med mindre mängd djur, som hunduppfödare eller hästuppfödare, är möjligheten att hyra en värmekamera i IC-serien från vår TKL-uthyrningsportal intressant ur ekonomisk synvinkel. På så sätt kan billiga temperaturkontroller regelbundet genomföras.