Infrarödtermografi för stålproduktionen

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Mätteknik, termografi
  3. Infrarödtermografi för stålproduktionen

Upptäcka skador i tid Infrarödtermografi för stålproduktionen

Vid termografiska undersökningar med en värmekamera kan ytbeskaffenheten på råstål exakt bestämmas.

Där mycket kraft krävs kommer stål in i bilden: inom anläggnings- och maskintekniken, fordonsindustrin och vid järnvägsbygge samt tillbehör. Efterfrågan på stål ökar ständigt. För att tillverkarna av produkter där stål ingår ska kunna erbjuda bästa kvalitet, är kraven på råstål extremt höga. Värmekameror möjliggör en tillförlitlig och icke-destruktiv kontroll av kvaliteten. Infrarödtermografin gör skador på råstålets yta synliga. Högkvalitativa värmebildkameror från Trotec lämpar sig optimalt för dessa användningar.

Övervakningen och kontrollen av råstålets beskaffenhet är en tidskrävande och påkostad uppgift. I regel genomförs dessa inspektioner manuellt och visuellt. En sådan visuell kontroll betyder, även vid färdiga stålprodukter, att möjligheten till en intensiv inspektion är begränsad. Med blotta ögat kan man enbart upptäcka större brottställen och sprickor i materialets yta. Hur ingående och detaljerad en feldetektering är, beror alltså på den ansvarige medarbetarens synförmåga och kompetens. Ytterligare ett problem är att detta inte kan dokumenteras och spåras. Av denna anledning tilltar inom fordons- och järnvägsindustrin efterfrågan på en snabbare, tillförlitligare och för medarbetarna säkrare kvalitetskontroll. Infrarödtermografin är en tillgång vid stålproduktionens kvalitetskontroller inom fordons- och järnvägsindustrin. Värmekameror går in på detaljer, även när det gäller stål. Trotec-gruppen har flera värmekameror i programmet som koncentrerar sig detaljerat på materialet.

Kvalitetskontroll: Infraröd sparar tid och pengar

Råstålet eller stålprodukten behöver bara värmas upp till ca 20 grader för att värmekameran ska kunna upptäcka skador på stålet och synliggöra dem. Defekter på ytan visas direkt på bilderna, eftersom de felaktiga ställena är varmare än det övriga materialet.

Termografi i toppklass

Mycket hög geometrisk upplösning i kombination med en effektstark bildsensor och hög termisk känslighet: Så presenterar sig exempelvis värmekameran IC125LV från Trotec. De 110 592 autarka enskilda temperaturmätpunkterna hos den högupplösande infrarödsensorn möjliggör en geometrisk upplösning på 1,1 mrad inom ett temperaturområde mellan -20 °C och +1 500 °C.

Tack vare den extremt höga termiska känsligheten på 0,05 °C kan minsta värmeskillnad och därmed även minsta skada på uppvärmt råstål eller på extremt varma stålprodukter synliggöras. IC125LV är dessutom mycket enkel att hantera. Färgdisplayen på 3,5 tum möjliggör en bekväm, kontaktfri inspektion från alla sidor. För en utförlig och detaljerad dokumentation kan givetvis även realbilder skapas och infraröd-videoinspelningar göras.

Som standard ingår bland annat en integrerad realbild- och DuoVision-funktion för realtidsvisning av överlagrade infraröd- och realbilder med olika visningsalternativ. Tack vare det flyttbara miniSD-minneskortet finns inga minnesproblem, inte heller vid omfattande mätningar, och självklart är IC125LV liksom alla värmekameror i IC-serien, utrustad med ett högeffektivt batteri för längre mätinsatser.

Stort urval, hög effekt

Trotec har en rad värmekameror i programmet, med modernaste teknik och avancerade funktioner. Förutom IC125LV finns även andra värmekameror i IC-serien, som erbjuder exakta termografiska mätningar och en mängd funktioner, de innovativa värmekamerorna i EC-serien och den nya värmekameran AC080V som surfplatta, som kombinerar bästa värmekamerafunktioner med de många extra användningsmöjligheterna som en surfplatta kan erbjuda. Trotec har den passande modellen för alla detaljtrogna infrarödbilder. Du väljer själv!

Tillfälligt behov? Uthyrningsutrustning för alla behov

TKL – Trotec Rental Division

För att säkra lönsamheten när det handlar om expressersättning för maskiner som inte fungerar eller för att utöka kapaciteten vid tillfälliga behovstoppar, står TKL, Trotec Rental Division och Europas ledande uthyrningspartner med över 10 000 apparater för uthyrning och snabb 24-timmars leveransservice till förfogande. Hyr exempelvis:

  • Avfuktningsaggregat som adsorptionstorkar eller industritorkar
  • Värmeaggregat som elvärmare och oljevärmeaggregat
  • Luftkonditioneringar, luftfuktare, luftrengörare och luktneutraliserare
  • Fläktar, även med explosionsskydd, eller vindmaskiner
  • Värmekameror

I vår TKL-uthyrningsportal finns uthyrningsapparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!