Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Mätteknik, termografi
 3. Hälsocheck av träd

Allt friskt? Hälsocheck av träd

Med värmebilder kan du se om träd är mycket sjuka - en exakt inspektion inom ramen för trafiksäkerhetsansvaret.

För säkerheten i parkanläggningar, på vägar och i skogen svarar antingen ägarna eller den offentliga förvaltningen, som måste ta hand om dessa ytor. Till trafiksäkerhetsansvaret hör också en professionell bedömning av trädens hälsotillstånd för att kunna vidta eventuella skötselåtgärder. När det konstateras att ett träd är mycket sjukt, måste det så snabbt som möjligt avlägnas för att skydda förbipasserande. Med hjälp av infrarödtekniken är det möjligt att snabbt, prisvärt och tillförlitligt kunna bestämma trädens hälsotillstånd. Offentliga ställen och Facility Manager använder därför värmekamerorna från Trotec för att regelbundet genomföra en hälsocheck av träden.

Ägarna till skogsarealer och parkanläggningar som är tillgängliga för allmänheten, bär ett stort ansvar. Det är nämligen de som svarar för att trafiksäkerhetsansvaret uppfylls. Förutom vägarnas underhåll och åtgärdande av riskkällor som exempelvis halka och snö, måste även träden undersökas med jämna mellanrum. Här lurar många gånger dolda risker för de förbipasserande. Döda kvistar eller mycket sjuka och ruttna träd kan falla ner resp. falla omkull när det blåser. Därför händer det ofta att offentliga parkanläggningar spärras för allmänheten vid kraftig vind och varningsskyltar sätts upp vid tillträdena till skogsområden. För att minimera risken genom sjuka träd, genomförs regelbundet undersökningar, där man känner naturen på pulsen. För bedömningen av trädens hälsa använder sig experterna i regel av kikare, för att först inspektera varje träd visuellt. Med en hammare knackar de på stammar, kvistar och delar av rötterna för att ta reda på ihåliga ställen. Att denna metod är både tids- och kostnadskrävande är uppenbart. Det är inte minst kontrollantens ögonmått och hans bedömning av situationen som är avgörande för säkerheten.

Att känna igen sjuka träd i tid  

En snabb och kostnadseffektiv metod för undersökning av trädens hälsa är infrarödtekniken. Experter som anlitas av offentliga ställen och Facility Manager använder sig därför allt oftare av värmekameror för att kontrollera trädens hälsa. På sunda träd ser man en jämn värmefördelning över trädets hela yta. Här stämmer nämligen cellernas förbindelse och vattenfördelningen. Men om delar av trädet är dött, kan värmen inte längre fördelas jämnt. Sådana ställen blir synliga på värmebilderna. Eftersom det vid denna inspektionsmetod inte är nödvändigt att ta bort den skyddande barken eller att göra en provtagning, förblir trädet som undersöks helt skyddat. Med en av de moderna värmekamerorna från Trotec kan experter och Facility Manager inte bara snabbt känna igen när åtgärder måste vidtas för att skydda förbipasserande. Även trädfällningar som försiktighetsåtgärd minskas, eftersom en värmebildundersökning även kan visa trädens hälsa.

Exakt mätning, bra pris

För en hälsockeck av träd lämpar sig exempelvis infrarödkamerorna i EC-serien från Trotec. Värmekameran EC060V levererar på mycket kort tid detaljerade och skarpa värmebilder. På bilderna visas sjuka ställen på träden, så att en expert direkt kan avgöra om hela trädet eller bara enstaka kvistar måste tas bort för att uppfylla trafiksäkerhetsansvaret. Den innovativa bildsensorn med en detektorupplösning på upp till 160 x 120 mätpunkter och en termisk känslighet på 0,08 grader celsius, avbildar även små temperaturavvikelser. Och tack vare den höga bildupprepningsfrekvensen får man en kontinuerlig bildåtergivning av värmebilderna i realtid.

Detaljerade expertutlåtanden

För att detaljerat kunna dokumentera trädens hälsotillstånd, erbjuder värmekameran EC060V flera integrerade mätfunktioner och en automatisk mätvärdeskontroll. För en speciell framställning kan infraröd- och realbilderna överlagras. På så vis kan mätresultaten från värmebilderna ingående utvärderas efter inspektionen och presenteras för kunden eller myndigheten.

Översikt över fördelarna med EC060V

 • Helradiometrisk infrarödkamera "made in EU"
 • Realtidsmätning och bildåtergivning i realtid för detaljerade värmebilder av hög kvalitet
 • Hög termisk känslighet
 • Integrerad digitalkamera för tagning av realbilder
 • Sparar infraröda bilder och realbilder
 • Enkel hantering
 • Stor, vridbar LCD-färgdisplay
 • Utmärkt förhållande mellan kvalitet och pris

Hyra istället för att köpa

För en tillfällig användning - exempelvis för en inspektion av en parkanläggning efter ett åskväder med blixtnedslag - kan du hyra en kamera. Värmekamerorna från Trotec erhålls även i TKL-uthyrningsportalen – till ett bra pris.