Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Mätteknik, termografi
  3. Elektrotermografi

För att få en strid ström: Elektrotermografi

Termografiska undersökningar av elektroniska system förebygger fel och skador. Med en värmekamera kan man göra fel på elen synliga!

I vilket tillstånd befinner sig strömledningarna som döljer sig bakom en vägg eller i en apparat? Har plastkåpan börjat bli spröd? Finns det fel i anslutningarna? Om en strömkabel eller en anslutning börjar lösas upp eller om en isolering börjar spricka, är steget inte långt till en större skada. För att förhindra kabelbrand och att det elektriska systemet slutar fungera måste sådana fel tidigt upptäckas på ledningarna och orsakerna avhjälpas. Tack vare detaljerade infrarödbilder kan fel på ledningar tidigt lokaliseras och dokumenteras. De högkvalitativa värmekamerorna från Trotec visar de dolda ledningarna direkt – på platser som inte kan ses med blotta ögat.

Ström arbetar med avsevärd kraft och värme. Men hur det egentligen ser ut i ett elektroniskt system och hur beskaffenheten på enskilda kablar och strömledningar ser ut, kan man ofta bara ana. För det som händer, speciellt i större anläggningar, i väggar och i kopplingsskåp och hela kopplingsrum, sker oftast i det fördolda. De måste regelbundet undersökas och kontrolleras avseende funktion. Det kräver både föreskrivna riktlinjer och försäkringsbolagen. Orsak: Brandskydd. Sådana elektriska system kan utgöra en brandrisk som kan innebära avsevärda skador för medarbetare och för företaget och produktionen.

En blick in i det dolda: Infrarött gör det möjligt

Ofta används kopplingsrum i många år. Med tiden kan gamla kablar bli porösa till följd av solljus, värme och kemiska processer. Om kabelns plasthölje torkar och blir sprött och skört, börjar det bli vanskligt. Därtill kommer oxidering på kontakter och säkringar – också skador som bildas över tid. Med hjälp av värmekameror är det möjligt att ta en titt bakom elens fasad och göra denna typen av skador synliga. För: Tack vare infrarödtekniken upptäcker dessa speciella kameror temperaturskillnaderna som råder på skadeställena. Med en värmekamera från Trotec blir dessa ställen synliga och kan dokumenteras in i minsta detalj. På mindre kopplingsskåp avhjälps fel snabbt. I större anläggningar och i kopplingsrum kan skadeställena noteras och åtgärdas inom ramen för ett planerat stopp. För att kunna registrera ovanliga temperaturskillnader har Trotec flera olika modeller i sitt program: värmekamerorna i IC-serien, värmekameror i EC-serien och värmekamera AC080V som surfplatta. Alla modeller löser mättekniska uppgifter på ett pålitligt och precist sätt.

Termografisurfplatta för precisa mätningar

Värmekamera AC080V är särskilt lämplig för elektrotermografi. För här passar kombinationen av surfplatta och värmekamera särskilt bra. På den stora och översiktliga 5-tums-touchdisplayen framställs fel på strömledningar och system helhetligt och precist. Till skillnad mot mindre infrarödkameror erbjuder denna termografisurfplatta mer än 19 200 temperaturmätpunkter. Och dessa registrerar dessutom mycket små temperaturskillnader – självklart i realtid! Bilderna som tas har en ansenlig upplösning på 8 megapixel. Det garanterar skarpa bilder. Och självklart kan denna termografisurfplatta även spela in infrarödfilmer som lätt kan överföras trådlöst till en PC via WLAN eller laddas upp på Internet. Dessutom finns det ett stort antal mätfunktioner integrerade direkt i apparaten, för att göra detaljerade utvärderingar och analyser: exempelvis en automatisk temperaturspårning, isotermer, en områdesanalys och ett temperaturalarm.

Dina fördelar i en blick

  • Skarpa värmebilder tack vare 8 megapixel-digitalkamera och realtidsmätning
  • Precis temperaturmätning över hela bilden tack vare över 19 200 helradiometriska mätpunkter
  • Hög termisk känslighet
  • Högupplösande 5-tums touchdisplay
  • Robust, stötskyddad design
  • Trådlös dataöverföring per WLAN eller dataöverföring via USB/Bluetooth
  • Analysprogramvara av hög kvalitet ingår i leveransen

Tips: Hyra istället för köpa

Mätdon TKL-uthyrningsportalen erbjuder flera värmekameror från Trotec till ett förmånligt uthyrningspris. Om du inte vill köpa en egen värmekamera på en gång utan vill testa den först eller endast behöver använda den under en begränsad tid, har du hamnat helt rätt.

Fler lösningar