Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Mätteknik, termografi
  3. Brandskyddsövning i brandstationer

Redo när det blir allvar: Brandskyddsövning i brandstationer

Rökgassimulatorer producerar ofarlig dimma i byggnader där räddningspersonalen övar för nödsituationer

En intakt utrustning och fasta rutiner vid förloppen är det som utgör en god brandkårstrupp. Det är bara när brandmännen är helt säkra på under vilka villkor de måste arbeta som de kan bekämpa bränder på ett effektivt sätt och vid behov till och med rädda liv. Därför genomför de regelbundet brandskyddsövningar. Och de måste ske under så reella villkor som möjligt. För att öva på brandlokalisering och människoräddning i rökiga byggnader används konstgjord dimma. Dim- och röksimulator FS200 från Trotec producerar tjock rök på några få minuter – som självklart är helt ofarlig.

När det väl förekommer lågor i en byggnad är det ofta redan för sent för passanter och personer som kan ge första hjälpen att utföra de första släckningsarbetena. Elden sprider sig snabbt och angriper till och med intilliggande byggnader. Ofta är till och med människoliv i fara. För brandkåren hör sådana scenarier till vardagen. För att brandmännen ska kunna arbeta målinriktat och koncentrerat är övning och rutin vid många moment och arbetsförlopp nödvändigt. För att få en sådan rutin genomför brandkåren regelbundet brandskyddsövningar.

En viktig del av en sådan insats är brandsläckning inifrån en brinnande byggnad: När den första brandbilen når platsen där det brinner skickas den första truppen in i byggnaden med andningsskydd, för att som första uppgift rädda människor och efter det ta reda på var branden startade och bekämpa den.

Reella scenarier

Tack vare användningen av dim- och rökgassimulator FS200 kan brandmännen öva i reell miljö. De lär sig att hantera andningsskydden, klara sig trots den starkt försämrade sikten, orientera sig i tät rök och att efter släckningsarbeten befria byggnaden från rök på ett professionellt sätt. Genereringen av tät – och naturligtvis ofarlig – rök i ett rum eller en byggnad med FS200 är mycket enkel, vilket innebär att förberedelserna för en sådan övning inte tar lång tid.

Kompakt och optimalt genomtänkt

Tack vare den kompakta konstruktionen är dim- och rökgassimulator FS200 lätt att transportera. På plats låses hållaren för fluidkanistern upp och fälls ut och dimkoncentratet kan anslutas på några få sekunder. Effekterna för fläktturbinerna och vätskepumpen kan ställas in steglöst oberoende av varandra. På så sätt kan dimproduktionen anpassas efter begivenheterna i rummet på ett optimalt sätt. Dessutom garanterar effektkopplingen av turbin, värme och pump en dimström som förblir konstant i flera minuter. Sedan är rummen perfekt förberedda för brandövningar.

Dim- och rökgassimulator FS200 vid brandövningar

  • proffskvalitet ”made in Germany” – för robust effekt
  • kompakt konstruktion – för problemlös transport
  • tät dimutveckling – för snabb förberedelse av rummen
  • ingen eftervärmning – för konstant användning
  • steglöst inställbar – för optimal anpassning till användningsplatsen

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig