1. Användningar
 2. Luftrengöring
 3. Virusfri luft på stormarknader och apotek

Alla högeffektiva H14-filter från Trotec uppfyller de högsta kvalitetskraven som ställs på filtrering av bakterier och virus:

 • Varje högeffektivt H14-filter kontrolleras individuellt och får ett eget seriennummer
 • Testprotokollet medföljer varje H14-filter i två exemplar som certifikat
 • Originalcertifikatet kan förvaras bland övrig dokumentation ochj kopian sättas fast på luftrenaraggregatet vid behov
 • Högeffektivt HEPA-filter H14 kontrolleras enligt EN 1822 och EN 60335-2-69.

Trotecs luftrenaraggregat i TAC-serien övertygar med sin framtidsorienterade teknik och är utrustade för alla utmaningar i hygienkänsliga områden:

 • Enligt DIN 1946-4 avsedd för rengöring av ventilationssystem på sjukhus
 • DIN 15780: Renlighet i ventilationssystem
 • VDI 6022: Hygienkrav för luftsystem inomhus
 • § 4 ArbStättV: Kontroll av föroreningar i RLT-system
 • framtida BG-riktlinjer för användning av lokalberoende luftrenare

Filter H14-HEPA – passar även alla TAC-luftrenare med H13-filter

Om du redan använder en TAC-luftrenare kan ni givetvis sätta in det nya högeffektiva H14-filtret där. H14-filtret från Trotec passar alla kommersiella luftrenare i TAC-modellserien. Byt enkelt ut H13-filter i facket för luftburna partiklar mot ett H14-HEPA-filter.

Virusfri luft på stormarknader och apotek

TAC-luftrenare med H14-filter filtrerar bort virus och bakterier ur inomhusluften

Luftburna bakterier och virus kräver extra skyddsåtgärder i handeln

Forskare och läkare har sedan länge utgått från att farliga virus som exempelvis coronaviruset framförallt sprids genom dropp- och kontaktsmitta. Detta sker huvudsakligen via andningsvägarna hos redan smittade personer, exempelvis då denne hostar eller nyser ut smittbärande salivdroppar. Nya studier visar att till exempel SARS-CoV-2-viruset även sprids i luften i form av aerosol, det vill säga mikroskopiskt små luftburna partiklar, och där fortsätta att smitta i upp till tre timmar.

För handeln innebär detta att också inomhusluften behöver hållas maximalt ren och bakteriefri. Detta alltså utöver den sprut- och torkdesinfektion som utförs på ytor, inköpsvagnar, diskar och kassor.

Trotecs rena lösning: TAC-luftrenare med högeffektivt H14-filter

Som skydd mot luftburna virus och för tillförlitlig filtrering av sjukdomsalstrande mikroorganismer och luftburna partiklar ur inomhusluften, erbjuder Trotec högeffektiva TAC-luftrenare i olika prestandaklasser med behovsanpassade filterkombinationer som en lösning på detta problem. Oavsett om det gäller luft som ska filtreras i en mindre butik eller en hel stormarknad åstadkommer TAC-luftrenarna tillräcklig filtrering för en hälsosam och frisk andningsluft.

Alla luftrenare i TAC-serien, som till exempel TAC 3000, TAC 5000 eller TAC 6500, samt TES 200 och TAC V+ är enkla att integrera i befintliga luftsystem och ger tack vare ett högeffektivt HEPA-filter H14 en bakterie- och virusfri inomhusluft i affären.

Skyddar butikens anställda och kunder!


 • Notariat och certifiering under Corona-pandemin

  Coronapandemin ställer notarierna inför helt nya utmaningar. Även vid de högsta incidenserna måste notariekontoret förbli öppet och besökbart, eftersom ett stort antal officiella notariella handlingar har en systemkritisk betydelse. "Äldre eller svårt sjuka personer kan till exempel vara beroende av att man på kort sikt förbereder och bestyrker testamenten eller andra dödsdispositioner samt...

  Mer information
 • Terapisessioner under Coronapandemin

  Restriktioner i det dagliga livet, t.ex. utevistelse, kontaktförbud, föreskrivet hemkontor men också stängda skolor, daghem och vårdinrättningar - allt detta har satt sina spår i samhället. Många vuxna lider av ångeststörningar, existentiell rädsla och depression under pandemin. Men pandemin har också satt sina spår hos barn och ungdomar. Utvärderingen av flera studier visar att frekvensen av...

  Mer information
 • H14-HEPA Komplett lösning för att uppfylla de höga kraven på hygien och smittskydd i vaccinationscentraler.

  Pandemiska perioder som den nuvarande Corona-pandemin kräver exceptionellt flexibla åtgärder och tekniska lösningar för att begränsa spridningen av Covid 19-smittämnet SARS-CoV-2. Det bästa sättet att minska risken för Corona-infektion i stationära och mobila vaccinationscentraler är att använda högpresterande luftrenare av typen TAC XT. Med sina variabelt kombinerbara utrustningsvarianter...

  Mer information
 • Smittskydd för kontor och offentliga lokaler

  Det federala ministeriet för arbete och sociala frågor (BMAS) efterlyser fler hemkontor i kampen mot Corona-pandemin. Men detta är inte möjligt i många företag av operativa skäl. "Nästan 60 procent av de anställda i Tyskland kan inte arbeta hemifrån", säger Marcel Fratzscher, ordförande för det tyska institutet för ekonomisk forskning (DIW). För att skydda de anställda, som oftast arbetar på...

  Mer information
 • Smittskydd i skolor och läroanstalter

  Därför kan smittsamma sjukdomar som Covid-19 spridas särskilt lätt i klassrummen. Medan lämpliga högpresterande luftrenare och luftkonditioneringssystem för rum minimerar den luftburna risken för infektion med coronaviruset SARS CoV-2, möjliggör akrylglasväggarna med aerosolskyddskant vid skrivborden ett kombinerat skydd mot flygande droppar och aerosoler.

  Mer information
 • Smittskydd för domstolar, förvaltningar och plenisalar

  Vad gör kontor, myndigheter, domstolar eller förvaltningar för att kunna agera i den nuvarande Corona-pandemin? Vilka tekniska smittskyddslösningar används och hur används de för att kunna fortsätta officiella affärer, möten och förhandlingar i rättssalar och samlingssalar? Vårt exempel på bästa praxis för domstolar, rättsliga myndigheter och kommuner ger information om hur anställda och...

  Mer information
 • Keimfri inomhusluft i restauranger och matsalar

  Corona-avstängningen har ställt framför allt restauratörer i förgrunden vid ett existentiellt vägskäl. Reserverna smälter, tiden är knapp, och tillsammans med hopp om successiva avspänningsåtgärder kommer frågan om effektiva hygienkoncept för att skydda personal och gäster. En viktig hygienkomponent för att skydda mot aerogena infektioner är att hålla rumsluften fri från virus genom effektiv...

  Mer information
 • Bakterie- och virusfri rumsluft i läkarmottagningar

  Den som går till husläkaren i tider av skenande influensa, mag-tarminfektion eller andra jämförbara infektionssjukdomar måste oftast dela väntrummet med snyftande, hostande eller till och med febriga sittgrannar. Även när man går till tandläkaren eller ögonläkaren delar man denna potentiella fara när en stor del av befolkningen drabbas av t.ex. en influensaepidemi. Detta är ingen trevlig...

  Mer information
 • Luftkonditioneringsapparater, fläktar? Nej! Luftrenare!

  Farlig halvkunskap, osanningar och rekommendationer om luftkonditioneringsapparater och luftrenare sprids som en löpeld i sociala medier, och inte bara under Corona-dagarna. Luftkonditioneringsapparater varnas för att vara virusspridare. Enkla fläktar framhålls som ett skydd mot smittsamma aerosoler i luften. Oavsett om fönstret är öppet eller stängt. Vad är sant? Vad behöver vi veta om...

  Mer information
 • Bakterie- och virusfri inomhusluft i daghem

  Infektionssjukdomar är inte ovanliga i förskolor, barnomsorg och liknande vårdinrättningar. Förutom de välkända barnsjukdomarna som påssjuka, mässling, röda hund, vattkoppor, kikhosta och ringorm är diarrésjukdomar och övre luftvägsinfektioner också vanliga. Med coronaviruset SARS-CoV-2 har ytterligare en infektionssjukdom dykt upp, som utgör en enorm utmaning för i synnerhet pedagoger. Detta...

  Mer information
 • Bacillfri inomhusluft med filtrering av virus på kontor och i allmänna utrymmen

  Stora kontor, offentliga inrättningar och myndigheter har ett gemensamt problem: På platser där många människor kommer samman finns det alltid risk att sjukdomsalstrande svävande partiklar, allergener, sporer, bakterier eller virus sprids i inomhusluften. Oavsett om du befinner dig på medborgarkontoret för att förlänga ditt ID-korts giltighet, på gatukontoret för att registrera eller ställa av en...

  Mer information
 • Luftrenare med H14-virusfiltrering för gym och behandlingsrum

  Personer som driver gym, lokala sjukgymnaster eller behandlare inom sjukgymnastiken känner alltför väl till det här problemet: Beroende på årstid och temperatur står luften i träningslokaler eller behandlingsrum bokstavligt talat still – och detta trots de befintliga ventilationssystemen. Vi belastar dessutom inandningsluften med svävande partiklar som till exempel damm, kväveoxid eller...

  Mer information
 • Dammfria byggplatser med hjälp av luftrengörare

  På byggplatsen blir det dammigt värre. Särskilt när olika stäm-, slipnings-, kapnings- och fräsningsarbeten görs och vid borttagning av gammalt puts eller kakel. Oftast använder hantverkare andningsskydd, vilket gör att de måste lägga ner mycket tid på rengöring. Mycket effektivare och hälsosammare är det att använda luftrengörare som suger upp dammet innan det lägger sig på ytor och i lungan.

  Mer information
 • Rengöring av inomhuslufttekniska anläggningar

  Ren inomhusluft på arbetsplatsen och i offentliga byggnader är inte bara föreskrivet enligt lagen, den bidrar även i hög grad till det dagliga välbefinnandet. Den regelbundna rengöringen av inomhuslufttekniska anläggningar säkerställer att luften förblir ren. För att kunna filtrera uppslammade ämnen enligt föreskrift hittar leverantörer passande luftrengörare med HEPA-filter för sin utrustning.

  Mer information