Luftrenare med H14-virusfiltrering för gym och behandlingsrum
 1. Användningar
 2. Luftrengöring
 3. Luftrenare med H14-virusfiltrering för gym och behandlingsrum

Luftrenare med H14-virusfiltrering för gym och behandlingsrum

Frisk luft att andas in och träna i tack vare TAC-luftrenaren med H14-HEPA-filter

Personer som driver gym, lokala sjukgymnaster eller behandlare inom sjukgymnastiken känner alltför väl till det här problemet: Beroende på årstid och temperatur står luften i träningslokaler eller behandlingsrum bokstavligt talat still – och detta trots de befintliga ventilationssystemen. Vi belastar dessutom inandningsluften med svävande partiklar som till exempel damm, kväveoxid eller formaldehyd, men även med osynliga smittbärare som virus eller bakterier som framför allt slår sig ned i luftvägarna eller halsen, förökar sig där och sedan sprids ut via små salivdroppar i omgivningsluften när vi pratar, hostar eller nyser. Att arbeta under den här typen av träningsförhållanden är inte hälsosamt för varken behandlare, chefen för gymmet eller medarbetarna – och inte heller för gymkundernas eller patienternas immunsystem.

När träningskompisen blir en hälsofara

När de mikroorganismer som finns i luften andas in av friska människor eller absorberas av kroppen via slemhinnorna i luftvägarna kan man drabbas av en mängd olika sjukdomar. Det händer ofta att det överförs virus på det här sättet som i sin tur kan utlösa en hel epidemi, som till exempel influensaliknande infektioner, influensa eller lungsjukdomen Covid-19.

Hälsofarliga virus och bakterier är envisa och uthålliga gäster på gymmet

I vetenskapliga studier har man kunnat påvisa att till exempel Sars-CoV-2-viruset kan överleva så länge som upp till tre timmar i form av svävande partiklar i luften och dessutom bibehålla infektionseffekten. För andra smittämnen gäller att de kan färdas långa sträckor genom luften – vattkoppor och mässling är bara två exempel på detta. Och ju fler människor som tränar samtidigt i en lokal desto större är risken att sjukdomsalstrande baciller, virus och bakterier sätts i omlopp i hela träningslokalen via ventilationssystemet.

På platser där många människor kommer samman för att träna, där man svettas eller lyfter tyngder löper man alltid högre risk att smittas av hälsovådliga smittämnen via den inomhusluft man andas in.

Trotecs lösning: TAC-luftrenare med ett högeffektivt H14-filter för filtrering av virus

Virus- och bakteriestammar är mikroskopiskt små organismer och därför måste en luftrenare arbeta med mycket stor noggrannhet – som till exempel Trotecs TAC-luftrenare för industriellt bruk med ett högeffektivt H14-filter.

Alla TAC-luftrenare, som till exempel TAC 3000, TAC 5000 eller TAC 6500, samt TES 200 och TAC V+ kan utan vidare integreras i befintliga inomhuslufttekniska system. Dessa apparater som är rustade med ett högeffektivt klass H14-filter tar sig an utmaningen att bekämpa kringflygande smittämnen, skapa en bacill- och virusfri luft i träningslokaler samt på ett effektivt sätt skydda dina medarbetare och kunder mot hälsorisker förknippade med förorenad luft.

För samtliga högeffektiva H14-filter från Trotec gäller att de uppfyller högsta möjliga kvalitet, något som är ett måste vid filtrering av bakterier och virus:

 • Vart och ett av de högeffektiva H14-filtren genomgår separata kontroller samt får ett eget serienummer.
 • Med varje H14-filter följer ett provningsprotokoll i form av ett certifikat i två kopior
 • Det ursprungliga godkännandecertifkatet kan sparas bland underlagen – och kopian vid behov fästas på luftrenaren
 • Det högeffektiva HEPA-filtret H14 har provats enligt EN 1822 och 60335-2-69.

Trotecs luftrenare i TAC-serien övertygar med den framtidsinriktade tekniken och är rustade för att tillgodose alla krav som ställs på hygienkänsliga områden:

 • Kan enligt DIN 1946-4 användas för rening av ventilationssystem på sjukhus.
 • DIN 15780: Ventilationssystems renhet
 • VDI 6022: Hygieniska krav på inomhuslufttekniska system
 • § 4 ArbStättV: Bortskaffning av föroreningar i RLT-system
 • Kommande BG-direktiv för användning av mobila luftrenare

H14-HEPA-filter – kan också användas för alla TAC-luftrenare med H13-filter

Om du redan använder en TAC-luftrenare kan du naturligtvis även använda det nya högeffektiva H14-filtret i den här apparaten. Trotec har passande H14-filter för alla luftrenare för industriellt bruk i TAC-serien. Det enda du behöver göra är att byta ut H13-filtret i facket för svävande partiklar mot ett H14-HEPA-filter.

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

 • Inomhusluft i väntrum och på läkarmottagningar utan bakterier eller virus

  När man är på väg till husläkaren på grund av en vida utbredd influensa, en maginfluensa eller någon annan jämförbar infektionsjukdom måste man allt som oftast dela väntrummet med snörvlande, hostande eller till och med febriga personer som väntar på sin tur. Och till och med när man ska till tandläkaren eller ögonläkaren utsätts man för risker när en stor del av befolkningen till exempel dukat...

  Mer information
 • Bacillfri inomhusluft med filtrering av virus på kontor och i allmänna utrymmen

  Stora kontor, offentliga inrättningar och myndigheter har ett gemensamt problem: På platser där många människor kommer samman finns det alltid risk att sjukdomsalstrande svävande partiklar, allergener, sporer, bakterier eller virus sprids i inomhusluften. Oavsett om du befinner dig på medborgarkontoret för att förlänga ditt ID-korts giltighet, på gatukontoret för att registrera eller ställa av en...

  Mer information
 • Virusfri luft på stormarknader och apotek

  Spridningen av nya smittor så som A/H5N1 (fågelinfluensan) eller COVID-19 (coronavirus) sker oregelbundet men stadigt och för med sig drastiska åtgärder inom vitt skilda områden i samhället. Under pandemier med hög smittrisk då handlare utan direkt samhällsnytta tvingas i konkurs som en följd av arbetet med att försöka förhindra spridningen av ett nyupptäckt virus och på så sätt reducera dödstalet...

  Mer information
 • Dammfria byggplatser med hjälp av luftrengörare

  På byggplatsen blir det dammigt värre. Särskilt när olika stäm-, slipnings-, kapnings- och fräsningsarbeten görs och vid borttagning av gammalt puts eller kakel. Oftast använder hantverkare andningsskydd, vilket gör att de måste lägga ner mycket tid på rengöring. Mycket effektivare och hälsosammare är det att använda luftrengörare som suger upp dammet innan det lägger sig på ytor och i lungan.

  Mer information
 • Rengöring av inomhuslufttekniska anläggningar

  Ren inomhusluft på arbetsplatsen och i offentliga byggnader är inte bara föreskrivet enligt lagen, den bidrar även i hög grad till det dagliga välbefinnandet. Den regelbundna rengöringen av inomhuslufttekniska anläggningar säkerställer att luften förblir ren. För att kunna filtrera uppslammade ämnen enligt föreskrift hittar leverantörer passande luftrengörare med HEPA-filter för sin utrustning.

  Mer information