1. Användningar
 2. Luftrengöring
 3. Luftrenare med H14-virusfiltrering för gym och behandlingsrum

Alla högeffektiva H14-filter från Trotec uppfyller de högsta kvalitetskraven som ställs på filtrering av bakterier och virus:

 • Varje högeffektivt H14-filter kontrolleras individuellt och får ett eget seriennummer
 • Testprotokollet medföljer varje H14-filter i två exemplar som certifikat
 • Originalcertifikatet kan förvaras bland övrig dokumentation ochj kopian sättas fast på luftrenaraggregatet vid behov
 • Högeffektivt HEPA-filter H14 kontrolleras enligt EN 1822 och EN 60335-2-69.

Trotecs luftrenaraggregat i TAC-serien övertygar med sin framtidsorienterade teknik och är utrustade för alla utmaningar i hygienkänsliga områden:

 • Enligt DIN 1946-4 avsedd för rengöring av ventilationssystem på sjukhus
 • DIN 15780: Renlighet i ventilationssystem
 • VDI 6022: Hygienkrav för luftsystem inomhus
 • § 4 ArbStättV: Kontroll av föroreningar i RLT-system
 • framtida BG-riktlinjer för användning av lokalberoende luftrenare

Filter H14-HEPA – passar även alla TAC-luftrenare med H13-filter

Om du redan använder en TAC-luftrenare kan ni givetvis sätta in det nya högeffektiva H14-filtret där. H14-filtret från Trotec passar alla kommersiella luftrenare i TAC-modellserien. Byt enkelt ut H13-filter i facket för luftburna partiklar mot ett H14-HEPA-filter.

Luftrenare med H14-virusfiltrering för gym och behandlingsrum

Frisk luft att andas in och träna i tack vare TAC-luftrenaren med H14-HEPA-filter

Personer som driver gym, lokala sjukgymnaster eller behandlare inom sjukgymnastiken känner alltför väl till det här problemet: Beroende på årstid och temperatur står luften i träningslokaler eller behandlingsrum bokstavligt talat still – och detta trots de befintliga ventilationssystemen. Vi belastar dessutom inandningsluften med svävande partiklar som till exempel damm, kväveoxid eller formaldehyd, men även med osynliga smittbärare som virus eller bakterier som framför allt slår sig ned i luftvägarna eller halsen, förökar sig där och sedan sprids ut via små salivdroppar i omgivningsluften när vi pratar, hostar eller nyser. Att arbeta under den här typen av träningsförhållanden är inte hälsosamt för varken behandlare, chefen för gymmet eller medarbetarna – och inte heller för gymkundernas eller patienternas immunsystem.

 • Bacillfri inomhusluft med filtrering av virus på kontor och i allmänna utrymmen

  Stora kontor, offentliga inrättningar och myndigheter har ett gemensamt problem: På platser där många människor kommer samman finns det alltid risk att sjukdomsalstrande svävande partiklar, allergener, sporer, bakterier eller virus sprids i inomhusluften. Oavsett om du befinner dig på medborgarkontoret för att förlänga ditt ID-korts giltighet, på gatukontoret för att registrera eller ställa av en...

  Mer information
 • Virusfri luft på stormarknader och apotek

  Spridningen av nya smittor så som A/H5N1 (fågelinfluensan) eller COVID-19 (coronavirus) sker oregelbundet men stadigt och för med sig drastiska åtgärder inom vitt skilda områden i samhället. Under pandemier med hög smittrisk då handlare utan direkt samhällsnytta tvingas i konkurs som en följd av arbetet med att försöka förhindra spridningen av ett nyupptäckt virus och på så sätt reducera dödstalet...

  Mer information
 • Dammfria byggplatser med hjälp av luftrengörare

  På byggplatsen blir det dammigt värre. Särskilt när olika stäm-, slipnings-, kapnings- och fräsningsarbeten görs och vid borttagning av gammalt puts eller kakel. Oftast använder hantverkare andningsskydd, vilket gör att de måste lägga ner mycket tid på rengöring. Mycket effektivare och hälsosammare är det att använda luftrengörare som suger upp dammet innan det lägger sig på ytor och i lungan.

  Mer information
 • Rengöring av inomhuslufttekniska anläggningar

  Ren inomhusluft på arbetsplatsen och i offentliga byggnader är inte bara föreskrivet enligt lagen, den bidrar även i hög grad till det dagliga välbefinnandet. Den regelbundna rengöringen av inomhuslufttekniska anläggningar säkerställer att luften förblir ren. För att kunna filtrera uppslammade ämnen enligt föreskrift hittar leverantörer passande luftrengörare med HEPA-filter för sin utrustning.

  Mer information