Inomhusluft i väntrum och på läkarmottagningar utan bakterier eller virus
 1. Användningar
 2. Luftrengöring
 3. Inomhusluft i väntrum och på läkarmottagningar utan bakterier eller virus

Inomhusluft i väntrum och på läkarmottagningar utan bakterier eller virus

Med TAC-luftrenaren med H14-virusfiltrering håller man vänt- och behandlingsrum fria från baciller

När man är på väg till husläkaren på grund av en vida utbredd influensa, en maginfluensa eller någon annan jämförbar infektionsjukdom måste man allt som oftast dela väntrummet med snörvlande, hostande eller till och med febriga personer som väntar på sin tur. Och till och med när man ska till tandläkaren eller ögonläkaren utsätts man för risker när en stor del av befolkningen till exempel dukat undan för en influensaepidemi. Ingen direkt angenäm situation och konsekvensen blir att många patienter inte går till doktorn, även om det skulle vara både klokt och nödvändigt. Och detta av ren rädsla för att smittas av ett ännu farligare smittämne i väntrummet eller behandlingsrummet – som till exempel SARS-CoV-2, noroviros eller MERS-CoV. Det går inte att bara vifta bort den här rädslan. Många infektionssjukdomar som influensa, maginfluensa eller Covid-19 överförs via droppinfektioner eller direktkontakt. I sådana fall tjänar det ingenting till att sprutdesinficera och sedan torka efter, eftersom de sjukdomsalstrande ämnena bokstavligt talat flyger omkring i luften.

Väntrum och behandlingsrum kräver extra noggrannhet

Därför är det av största vikt, att man i synnerhet på husläkarmottagningar med fullproppade väntrum och ökad smittrisk, håller inomhus- och inandningsluften fri från svävande partiklar samt sjukdomsalstrande mikroorganismer. Det räcker alltså inte att desinficera behandlingsinstrumenten, de olika arbetsytorna och behandlingsrummen. Detta för att skydda de egna medarbetarna, men även i lika hög grad för att skydda de oftast äldre patienterna som på grund av sitt försvagade immunsystem tillhör en särskild riskgrupp.

Ren luft är A och O för en lyckad behandling

Sjukdomsalstrande virus och bakterier är envisa och överlever en viss tid i inomhusluft. Genom studier har man kommit fram till att exempelvis viruset Sars-CoV-2 överlever i upp till tre timmar i luften och till och med bibehåller infektionseffekten under den här tiden. Och för varje patient som sätter sig i väntrummet tilltar den osynliga infektionsrisken för de övriga patienterna som väntar på sin tur i rummet. Som behandlare använder du och dina medarbetare emellanåt ett munskydd eller en andningsmask. Merparten av dina patienter har inte detta skydd och litar på att inomhusluften är hälsosam vid läkarbesöket!

Trotecs lösning: TAC-inomhusluftrenare med högeffektiv H14-virusfiltrering

Trotec-luftrenarna i TAC-serien, som har rustats med ett högeffektivt HEPA-H14-filter kan utan vidare byggas in i befintliga inomhuslufttekniska system. Så fort de har installerats filtrerar apparaterna hälsovådliga smutspartiklar, svävande partiklar, men även virus och bakterier ur inomhusluften utan några ytterligare personal- eller arbetsinsatser och sörjer på så sätt för att väntrum och behandlingsrum töms på baciller.

En TAC-luftrenare som TAC 3000, TAC 5000 eller TAC 6500, samt TES 200 och TAC V+ lyckas dessutom med bedriften att på ett effektivt sätt filtrera ut dammpartiklar, lukter och pollen som i synnerhet ger sig på allergiker, ur inomhusluften.

Alla högeffektiva H14-filter från Trotec uppfyller de högsta kvalitetskraven som ställs på filtrering av bakterier och virus:

 • Varje högeffektivt H14-filter kontrolleras individuellt och får ett eget seriennummer
 • Testprotokollet medföljer varje H14-filter i två exemplar som certifikat
 • Originalcertifikatet kan förvaras bland övrig dokumentation ochj kopian sättas fast på luftrenaraggregatet vid behov
 • Högeffektivt HEPA-filter H14 kontrolleras enligt EN 1822 och EN 60335-2-69.

Trotecs luftrenaraggregat i TAC-serien övertygar med sin framtidsorienterade teknik och är utrustade för alla utmaningar i hygienkänsliga områden:

 • Enligt DIN 1946-4 avsedd för rengöring av ventilationssystem på sjukhus
 • DIN 15780: Renlighet i ventilationssystem
 • VDI 6022: Hygienkrav för luftsystem inomhus
 • § 4 ArbStättV: Kontroll av föroreningar i RLT-system
 • framtida BG-riktlinjer för användning av lokalberoende luftrenare

Filter H14-HEPA – passar även alla TAC-luftrenare med H13-filter

Om du redan använder en TAC-luftrenare kan ni givetvis sätta in det nya högeffektiva H14-filtret där. H14-filtret från Trotec passar alla kommersiella luftrenare i TAC-modellserien. Byt enkelt ut H13-filter i facket för luftburna partiklar mot ett H14-HEPA-filter.

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

 • Bacillfri inomhusluft med filtrering av virus på kontor och i allmänna utrymmen

  Stora kontor, offentliga inrättningar och myndigheter har ett gemensamt problem: På platser där många människor kommer samman finns det alltid risk att sjukdomsalstrande svävande partiklar, allergener, sporer, bakterier eller virus sprids i inomhusluften. Oavsett om du befinner dig på medborgarkontoret för att förlänga ditt ID-korts giltighet, på gatukontoret för att registrera eller ställa av en...

  Mer information
 • Luftrenare med H14-virusfiltrering för gym och behandlingsrum

  Personer som driver gym, lokala sjukgymnaster eller behandlare inom sjukgymnastiken känner alltför väl till det här problemet: Beroende på årstid och temperatur står luften i träningslokaler eller behandlingsrum bokstavligt talat still – och detta trots de befintliga ventilationssystemen. Vi belastar dessutom inandningsluften med svävande partiklar som till exempel damm, kväveoxid eller...

  Mer information
 • Virusfri luft på stormarknader och apotek

  Spridningen av nya smittor så som A/H5N1 (fågelinfluensan) eller COVID-19 (coronavirus) sker oregelbundet men stadigt och för med sig drastiska åtgärder inom vitt skilda områden i samhället. Under pandemier med hög smittrisk då handlare utan direkt samhällsnytta tvingas i konkurs som en följd av arbetet med att försöka förhindra spridningen av ett nyupptäckt virus och på så sätt reducera dödstalet...

  Mer information
 • Dammfria byggplatser med hjälp av luftrengörare

  På byggplatsen blir det dammigt värre. Särskilt när olika stäm-, slipnings-, kapnings- och fräsningsarbeten görs och vid borttagning av gammalt puts eller kakel. Oftast använder hantverkare andningsskydd, vilket gör att de måste lägga ner mycket tid på rengöring. Mycket effektivare och hälsosammare är det att använda luftrengörare som suger upp dammet innan det lägger sig på ytor och i lungan.

  Mer information
 • Rengöring av inomhuslufttekniska anläggningar

  Ren inomhusluft på arbetsplatsen och i offentliga byggnader är inte bara föreskrivet enligt lagen, den bidrar även i hög grad till det dagliga välbefinnandet. Den regelbundna rengöringen av inomhuslufttekniska anläggningar säkerställer att luften förblir ren. För att kunna filtrera uppslammade ämnen enligt föreskrift hittar leverantörer passande luftrengörare med HEPA-filter för sin utrustning.

  Mer information