1. Användningar
 2. Luftrengöring
 3. Bacillfri inomhusluft med filtrering av virus på kontor och i allmänna utrymmen

Alla högeffektiva H14-filter från Trotec uppfyller de högsta kvalitetskraven som ställs på filtrering av bakterier och virus:

 • Varje högeffektivt H14-filter kontrolleras individuellt och får ett eget seriennummer
 • Testprotokollet medföljer varje H14-filter i två exemplar som certifikat
 • Originalcertifikatet kan förvaras bland övrig dokumentation ochj kopian sättas fast på luftrenaraggregatet vid behov
 • Högeffektivt HEPA-filter H14 kontrolleras enligt EN 1822 och EN 60335-2-69.

Trotecs luftrenaraggregat i TAC-serien övertygar med sin framtidsorienterade teknik och är utrustade för alla utmaningar i hygienkänsliga områden:

 • Enligt DIN 1946-4 avsedd för rengöring av ventilationssystem på sjukhus
 • DIN 15780: Renlighet i ventilationssystem
 • VDI 6022: Hygienkrav för luftsystem inomhus
 • § 4 ArbStättV: Kontroll av föroreningar i RLT-system
 • framtida BG-riktlinjer för användning av lokalberoende luftrenare

Filter H14-HEPA – passar även alla TAC-luftrenare med H13-filter

Om du redan använder en TAC-luftrenare kan ni givetvis sätta in det nya högeffektiva H14-filtret där. H14-filtret från Trotec passar alla kommersiella luftrenare i TAC-modellserien. Byt enkelt ut H13-filter i facket för luftburna partiklar mot ett H14-HEPA-filter.

Bacillfri inomhusluft med filtrering av virus på kontor och i allmänna utrymmen

Inomhusluft utan baciller och virus tack vare TAC-luftrenaren med H14-HEPA-virusfilter

Stora kontor, offentliga inrättningar och myndigheter har ett gemensamt problem: På platser där många människor kommer samman finns det alltid risk att sjukdomsalstrande svävande partiklar, allergener, sporer, bakterier eller virus sprids i inomhusluften. Oavsett om du befinner dig på medborgarkontoret för att förlänga ditt ID-korts giltighet, på gatukontoret för att registrera eller ställa av en bil eller om det är under arbetstid i ett stort kontorslandskap eller vid en informationsdisk osv.

Det är inte utan grund som många människor kortar ner den tid som de tillbringar i stängda utrymmen eller i byggnader där många människor trängs samtidigt. Detta gäller i synnerhet under de perioder då influensavågor eller andra sjukdomsalstrande epidemier grasserar på grund av norovirus eller SARS-CoV-2 (coronaviruset). Även om man till exempel kan avvara ett bio- eller museibesök under kristider kan man många gånger inte undvika korridorer hos myndigheter och för den som arbetar på ett kontor med flera kolleger återstår inget annat än att hoppas på att inomhusluften på kontoret inte blir alltför förorenat.

I studier har man kommit fram till: Människor blir sjuka av inomhusluft som innehåller skadliga ämnen.

”Men, gå ut i friska luften, i stället!” är något man ofta får höra om man vill hålla sig frisk och det finns en anledning till det: I åtskilliga studier har man kunnat påvisa att om andelen skadliga ämnen i inomhusluften överstiger genomsnittet i offentliga byggnader och inomhuslokaler utsätts de närvarande personerna för en betydligt högre hälsorisk. Inte sällan flyger damm, fiber och svamsporer omkring i den fria luften. Virus och bakterier kommer in via öppna dörrar och fönster eller genom att de fastnar på skor eller kläder och sedan sprids i lokaler via inomhusluften utan att vi märker av det. Man har också tagit fram belägg för att den här blandningen av svävande partiklar, fint damm och mikroorganismer har en negativ inverkan på människors hälsa. Följderna av inomhusluftföreningar sträcker sig från så kallade sick-building-syndrom med ganska omärkliga symtom som huvudvärk eller håglöshet till allvarliga sjukdomar i luftvägarna.

Trotecs rena lösning: TAC-luftrenare med högeffektivt H14-filter för industriellt bruk

Vi på Trotec har tagit fram en högeffektiv TAC-luftrenare med anpassade filterkombinationer så att du kan skydda dig mot den här typen av faror och filtrera ut svävande partiklar som damm, smutspartiklar eller hälsovådliga mikroorganismer ur inomhusluften på ett tillförlitligt sätt.

Alla luftrenare i TAC-serien, som till exempel TAC 3000, TAC 5000 eller TAC 6500, samt TES 200 och TAC V+ kan utan problem byggas in i befintliga inomhuslufttekniska system (RLT-system) och eftersom de har ett högeffektivt HEPA-filter H14 sörjer de också för inomhusluft utan baciller eller virus i kontorslandskap och på offentliga institutioner.

Skydd för medarbetare, medborgare och besökare!

 • Luftrenare med H14-virusfiltrering för gym och behandlingsrum

  Personer som driver gym, lokala sjukgymnaster eller behandlare inom sjukgymnastiken känner alltför väl till det här problemet: Beroende på årstid och temperatur står luften i träningslokaler eller behandlingsrum bokstavligt talat still – och detta trots de befintliga ventilationssystemen. Vi belastar dessutom inandningsluften med svävande partiklar som till exempel damm, kväveoxid eller...

  Mer information
 • Virusfri luft på stormarknader och apotek

  Spridningen av nya smittor så som A/H5N1 (fågelinfluensan) eller COVID-19 (coronavirus) sker oregelbundet men stadigt och för med sig drastiska åtgärder inom vitt skilda områden i samhället. Under pandemier med hög smittrisk då handlare utan direkt samhällsnytta tvingas i konkurs som en följd av arbetet med att försöka förhindra spridningen av ett nyupptäckt virus och på så sätt reducera dödstalet...

  Mer information
 • Dammfria byggplatser med hjälp av luftrengörare

  På byggplatsen blir det dammigt värre. Särskilt när olika stäm-, slipnings-, kapnings- och fräsningsarbeten görs och vid borttagning av gammalt puts eller kakel. Oftast använder hantverkare andningsskydd, vilket gör att de måste lägga ner mycket tid på rengöring. Mycket effektivare och hälsosammare är det att använda luftrengörare som suger upp dammet innan det lägger sig på ytor och i lungan.

  Mer information
 • Rengöring av inomhuslufttekniska anläggningar

  Ren inomhusluft på arbetsplatsen och i offentliga byggnader är inte bara föreskrivet enligt lagen, den bidrar även i hög grad till det dagliga välbefinnandet. Den regelbundna rengöringen av inomhuslufttekniska anläggningar säkerställer att luften förblir ren. För att kunna filtrera uppslammade ämnen enligt föreskrift hittar leverantörer passande luftrengörare med HEPA-filter för sin utrustning.

  Mer information