1. Användningar
 2. Luftrengöring
 3. Bacillfri inomhusluft med filtrering av virus på kontor och i allmänna utrymmen

Bacillfri inomhusluft med filtrering av virus på kontor och i allmänna utrymmen

Inomhusluft utan baciller och virus tack vare TAC-luftrenaren med H14-HEPA-virusfilter

Stora kontor, offentliga inrättningar och myndigheter har ett gemensamt problem: På platser där många människor kommer samman finns det alltid risk att sjukdomsalstrande svävande partiklar, allergener, sporer, bakterier eller virus sprids i inomhusluften. Oavsett om du befinner dig på medborgarkontoret för att förlänga ditt ID-korts giltighet, på gatukontoret för att registrera eller ställa av en bil eller om det är under arbetstid i ett stort kontorslandskap eller vid en informationsdisk osv.

Det är inte utan grund som många människor kortar ner den tid som de tillbringar i stängda utrymmen eller i byggnader där många människor trängs samtidigt. Detta gäller i synnerhet under de perioder då influensavågor eller andra sjukdomsalstrande epidemier grasserar på grund av norovirus eller SARS-CoV-2 (coronaviruset). Även om man till exempel kan avvara ett bio- eller museibesök under kristider kan man många gånger inte undvika korridorer hos myndigheter och för den som arbetar på ett kontor med flera kolleger återstår inget annat än att hoppas på att inomhusluften på kontoret inte blir alltför förorenat.

I studier har man kommit fram till: Människor blir sjuka av inomhusluft som innehåller skadliga ämnen.

”Men, gå ut i friska luften, i stället!” är något man ofta får höra om man vill hålla sig frisk och det finns en anledning till det: I åtskilliga studier har man kunnat påvisa att om andelen skadliga ämnen i inomhusluften överstiger genomsnittet i offentliga byggnader och inomhuslokaler utsätts de närvarande personerna för en betydligt högre hälsorisk. Inte sällan flyger damm, fiber och svamsporer omkring i den fria luften. Virus och bakterier kommer in via öppna dörrar och fönster eller genom att de fastnar på skor eller kläder och sedan sprids i lokaler via inomhusluften utan att vi märker av det. Man har också tagit fram belägg för att den här blandningen av svävande partiklar, fint damm och mikroorganismer har en negativ inverkan på människors hälsa. Följderna av inomhusluftföreningar sträcker sig från så kallade sick-building-syndrom med ganska omärkliga symtom som huvudvärk eller håglöshet till allvarliga sjukdomar i luftvägarna.

Trotecs rena lösning: TAC-luftrenare med högeffektivt H14-filter för industriellt bruk

Vi på Trotec har tagit fram en högeffektiv TAC-luftrenare med anpassade filterkombinationer så att du kan skydda dig mot den här typen av faror och filtrera ut svävande partiklar som damm, smutspartiklar eller hälsovådliga mikroorganismer ur inomhusluften på ett tillförlitligt sätt.

Alla luftrenare i TAC-serien, som till exempel TAC 3000, TAC 5000 eller TAC 6500, samt TES 200 och TAC V+ kan utan problem byggas in i befintliga inomhuslufttekniska system (RLT-system) och eftersom de har ett högeffektivt HEPA-filter H14 sörjer de också för inomhusluft utan baciller eller virus i kontorslandskap och på offentliga institutioner.

Skydd för medarbetare, medborgare och besökare!

För samtliga högeffektiva H14-filter från Trotec gäller att de uppfyller högsta möjliga kvalitet, något som är ett måste vid filtrering av bakterier och virus:

 • Vart och ett av de högeffektiva H14-filtren genomgår separata kontroller samt får ett eget serienummer.
 • Med varje H14-filter följer ett provningsprotokoll i form av ett certifikat i två kopior
 • Det ursprungliga godkännandecertifkatet kan sparas bland underlagen – och kopian vid behov fästas på luftrenaren
 • Det högeffektiva HEPA-filtret H14 har provats enligt EN 1822 och 60335-2-69.

Trotecs luftrenare i TAC-serien övertygar med den framtidsinriktade tekniken och är rustade för att tillgodose alla krav som ställs på hygienkänsliga områden:

 • Kan enligt DIN 1946-4 användas för rening av ventilationssystem på sjukhus.
 • DIN 15780: Ventilationssystems renhet
 • VDI 6022: Hygieniska krav på inomhuslufttekniska system
 • § 4 ArbStättV: Bortskaffning av föroreningar i RLT-system
 • Kommande BG-direktiv för användning av mobila luftrenare

H14-HEPA-filter – kan också användas för alla TAC-luftrenare med H13-filter

Om du redan använder en TAC-luftrenare kan du naturligtvis även använda det nya högeffektiva H14-filtret i den här apparaten. Trotec har passande H14-filter för alla luftrenare för industriellt bruk i TAC-serien. Det enda du behöver göra är att byta ut H13-filtret i facket för svävande partiklar mot ett H14-HEPA-filter.

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

 • Inomhusluft i väntrum och på läkarmottagningar utan bakterier eller virus

  När man är på väg till husläkaren på grund av en vida utbredd influensa, en maginfluensa eller någon annan jämförbar infektionsjukdom måste man allt som oftast dela väntrummet med snörvlande, hostande eller till och med febriga personer som väntar på sin tur. Och till och med när man ska till tandläkaren eller ögonläkaren utsätts man för risker när en stor del av befolkningen till exempel dukat...

  Mer information
 • Luftrenare med H14-virusfiltrering för gym och behandlingsrum

  Personer som driver gym, lokala sjukgymnaster eller behandlare inom sjukgymnastiken känner alltför väl till det här problemet: Beroende på årstid och temperatur står luften i träningslokaler eller behandlingsrum bokstavligt talat still – och detta trots de befintliga ventilationssystemen. Vi belastar dessutom inandningsluften med svävande partiklar som till exempel damm, kväveoxid eller...

  Mer information
 • Virusfri luft på stormarknader och apotek

  Spridningen av nya smittor så som A/H5N1 (fågelinfluensan) eller COVID-19 (coronavirus) sker oregelbundet men stadigt och för med sig drastiska åtgärder inom vitt skilda områden i samhället. Under pandemier med hög smittrisk då handlare utan direkt samhällsnytta tvingas i konkurs som en följd av arbetet med att försöka förhindra spridningen av ett nyupptäckt virus och på så sätt reducera dödstalet...

  Mer information
 • Dammfria byggplatser med hjälp av luftrengörare

  På byggplatsen blir det dammigt värre. Särskilt när olika stäm-, slipnings-, kapnings- och fräsningsarbeten görs och vid borttagning av gammalt puts eller kakel. Oftast använder hantverkare andningsskydd, vilket gör att de måste lägga ner mycket tid på rengöring. Mycket effektivare och hälsosammare är det att använda luftrengörare som suger upp dammet innan det lägger sig på ytor och i lungan.

  Mer information
 • Rengöring av inomhuslufttekniska anläggningar

  Ren inomhusluft på arbetsplatsen och i offentliga byggnader är inte bara föreskrivet enligt lagen, den bidrar även i hög grad till det dagliga välbefinnandet. Den regelbundna rengöringen av inomhuslufttekniska anläggningar säkerställer att luften förblir ren. För att kunna filtrera uppslammade ämnen enligt föreskrift hittar leverantörer passande luftrengörare med HEPA-filter för sin utrustning.

  Mer information